Europa sa v blízkej dobe stane moslimskou - povedal predstavitel Vatikánu

1,496
Kultúra smrti

Predstaviteľ Vatikánu, kňaz Piero Gheddo z Pápežského ústavu zahraničných misií sa obáva, že v blízkej budúcnosti v Európe dôjde k skutočnej islamizácii, uvádzajú noviny Daily Telegraph (7.9. 2010).

Podľa názoru otca Piera, mimoriadne nízka pôrodnosť pôvodných obyvateľov Európy a neobyčajne silná vlna moslimských prisťahovalcov s veľkými rodinami do Európy môžu viesť k tomu, že za niekoľko desiatok rokov veľkú časť európskeho obyvateľstva budú predstavovať moslimovia.

Kňaz ako príklad uviedol, že každý rok sa pôvodné obyvateľstvo Talianska zmenšuje o 120 000- 130 000 osôb kvôli početným potratom a rozvodom. Zároveň do tejto krajiny každý rok prichádza približne 200 000 prisťahovalcov, väčšinou moslimov, ktorých počet nezadržateľne rastie.

Podľa otca Piera "noviny a televízne programy o tom nikdy nehovoria", no napriek tomu túto výzvu islamu "treba brať vážne."     Podľa názoru kňaza, kresťania v Európe prestali žiť podľa svojej viery, čím sa vytvorilo "duchovné prázdno", ktoré moslimovia "nebudú zapĺňať bez meškania."     Dadal, že "keď v kresťanskej Európe náboženský život prestane jestvovať a šíri sa ľahostajnosť, proti kresťanstvu a Cirkvi sa okamžite začína útočiť."

Hovoriac o Taliansku, o. Piero poznamenal, že "ak sa pokladáme za kresťanskú krajinu, tak sa máme vrátiť ku kresťanskému životu." A to podľa jeho názoru, pomôže riešiť i demografický problém.

DISKUSIA k článku