Homosexuální aktivisté ohrožují projekt etické výchovy

4,191
Kultúra smrti

Předseda Etického fóra ČR (EF ČR), pan Ing. Milan Lášek, zaslal členům sdružení dopis, ve kterém objasnil kauzu kritizované metodiky pro vyučování předmětu Etická výchova na základních školách. Proti výuce podle materiálů autorů Ladislava Lencze a Evy Ivanové protestovalo několik homosexuálních aktivistů ze sdružení Charlie. Studentský homosexuální spolek Charlie zaslal koncem září 2010 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) výzvu k odstranění příručky Etická výchova ze seznamu doporučené metodiky ke kurzu Etická výchova a požadoval odebrání akreditace kurzům EF ČR pro pedagogy.

O udělení akreditace předmětu Etická výchova se EF ČR ucházelo více než deset let. Celý projekt byl podrobně vypracován a předložen k úspěšnému schválení. Obor Etická výchova lze na školách vyučovat od 1. září 2010.

Napadený metodický materiál podle homosexuálních kritiků "vychází z konzervativních kruhů". Sodomitští studenti požadují ustanovení nové skupiny odborníků, kteří budou kurzy etické výchovy vyučovat, aby nedocházelo "k masové výuce stereotypních a diskriminačních názorů."

Aktivisté sdružení Charlie kritizovali např. to, že autoři považují za předčasný sex pohlavní styk lidí mladších 18ti let nebo že hovoří o častém promiskuitním chování homosexuálů. Podle akční skupiny homosexuálů by měl být "mladý člověk vyzbrojen co největším množstvím praktických i teoretických zkušeností, aby mohl zahájit zdravý sexuální život". Výraznou část své útočné kritiky však autor dokumentu Ladislav Zikmund-Lender opřel o tvrzení, že Lencz a Ivanová nepíší o homosexuálním chování jako o rovnocenném s heterosexuálním.

EF ČR na soupis kritických výčitek společnosti Charlie reagovali tiskovou zprávou, jejíž celé znění najdete na webu EF ČR.

Tlaku sodomitské lobby na MŠMT zástupci Etického fóra ale neodolali. Ve svém vyjádření uvedli, že "etická výchova není náboženskou výchovou nebo výchovou ke křesťanství", a že "v žádném případě nešíří dogmata žádného náboženství..., ale naopak vede k jejich překonávání".

EF ČR obdrželo za tiskovou zprávu od svých členů kritiku. Za nepřijatelnou součást stanoviska byla označena i tato pasáž: "Zmíněné kapitoly i my dlouhodobě vnímáme jako nevyhovující... Naproti tomu v oblasti sexuální výchovy se názory, jak ji učit, vyvíjejí a mění velmi rychle."

Do diskuse se zapojil svým dopisem také předseda EF ČR Ing. Milan Lášek. Vysvětlil, že vedení EF ČR muselo MŠMT ustoupit. Pracovníci ministerstva je totiž kontaktovali s tím, že buď se od kritizovaných materiálů distancují, nebo jim bude odebrána akreditace na kompletní projekt etické výchovy. Podivuhodně rychlá kapitulace obou subjektů (jak ministerstva, tak i EF ČR) naznačuje, že šlo o nepřijatelnou formu hrubého a netolerantního nátlaku homosexuálních aktivistů. Je až neuvěřitelné, co dokáže krátký dopis sodomitské lobby způsobit na ministerstvu školství. A jak snadno se vzdává Etické fórum ČR.

DISKUSIA k článku