Modlitbová iniciatíva 9 mesiacov za život

2,272
Kultúra života

Počas Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva máme možnosť odpovedať na výzvy pápeža Františka rôznym spôsobom. Okrem iného zapojením do projektu 9 mesiacov za život.

Ide o otvorenú iniciatívu laikov i kňazov z rôznych katolíckych spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život.
Spája v sebe vytrvalú modlitbu a tichý, ale viditeľný odkaz o posvätnosti každého človeka. Chce predovšetkým prinášať nádej a ohlasovať radosť zo života; stáť pri opustených deťoch ako stála Mária s Jánom pri opustenom Ježišovi; modliť sa za lásku pre rodičov a obrátenie zdravotníkov, aby rovnako slúžili životu matky i dieťaťa;  svedčiť o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa sa k slabým.

Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej modlitbovej prítomnosti na miestach, kde  na Slovensku zomierajú násilnou smrťou nenarodené deti. Iniciatíva bude prebiehať počas pracovných dní od 25. marca do 25. decembra 2016. K tejto akcii sa môžu pridať všetci. Iniciátori pozývajú, aby sme pokojnou modlitbovou prítomnosťou „pokryli“ čím viac miest Slovenska (celkovo sa to týka minimálne 67 pracovísk v 42 mestách).

Viac informácií nájdete  na webovej stránke www.9mesiacovzazivot.sk. Ak sa chcete zapojiť do modlitbovej služby alebo dozvedieť viac o prípravách, zaregistrujte sa na webovej stránke v okne ZAPOJ SA.

o. Dušan Škurla

jeden z iniciátorov projektu 9 mesiacov za život, člen prípravného tímu Národného pochodu za život,
koordinátor apoštolátu ochrany života v košickej