POTRATOVÉ KLINIKY PRICHYTENÉ pri podávaní nesprávnych lekárskych informácií

4,260
Kultúra smrti

USA, Indiana, Indianopolis, júl 2010 (LifeSiteNews.com) – Mladá pro-life skupina Live Action dnes zverejnila nové špionážne video. To zachytáva pracovníkov Kliniky Plánovaného rodičovstva v Indianapolise ako podávajú lekársky nepresné a zavádzajúce informácie. Toto ich „poradenstvo“ má mladé ženy presvedčiť, aby podstúpili potrat. Ide už o tretie špionážne video, ktoré  Live Action vydala. Poukazuje na zneužívanie poradenskej praxe tejto Kliniky v Indiane.

Vo videu vystupuje žena v 10-tom týždni tehotenstva. Pýta sa pracovníčky kliniky menom Sarah, kedy srdce jej dieťaťa začne biť. Sarah odpovedá: "Myslím, že až niekedy v 8. alebo 9. týždni sa dá počuť tlkot srdca."

Ale podľa dobre známych učebníc od Moora a Persauda (Vývoj človeka: klinicky orientovaná embryológia) začína srdce biť 22 dní od počatia. Lekárka ďalej zdôrazňovala:  "Nie je to dieťa, ale plod a to nie je ako človek."

Sarah vo videu uisťuje ženu, že"je bezpečnejšie dieťa potratiť než donosiť". Na to sa jej tehotná žena spýtala, či jej potrat neublíži a či to neovplyvní budúce tehotenstvá. Poradkyňa odpovedá: "Nie."

Avšak podľa Pôrodníckeho a gynekologického prieskumu z roku 2009 sa ukazuje, že predchádzajúci potrat zvyšuje riziko predčasného pôrodu o 20%. Podobne, správa z roku 2003 od Inštitútu v Šanghaji pre výskum v oblasti plánovaného rodičovstva konštatuje, že ženy, ktoré už v minulosti potrat podstúpili, majú o 55% zvýšené riziko spontánneho potratu.

Študentka Kalifornskej univerzity v L.A. a prezidentka skupiny Live Action Lila Roseová tvrdí, že zverejnené zábery stavajú Plánované rodičovstvo celkom mimo hlavného lekárskeho prúdu.  

"Poradenstvo pre Plánované rodičovstvo je primárne zamerané na propagáciu potratu a nie na poučenie o zdravotných rizikách a lekárskych informáciách, ktoré ženy tak veľmi potrebujú,“ hovorí Rose.

"Plánované rodičovstvo podáva zraniteľným ženám mylné informácie a doslova im tak nanucujú potrat."

Štátne právo Indiany vyžaduje, aby ženy pred podstúpením potratu boli dostatočne oboznámené s rizikami a aby dostali presné lekárske informácie.

Toto špionážne video je už v poradí tretím z dielne Live Action v projekte "Rosa Acuna." Je akýmsi viacštátnym tajným vyšetrovaním lekárskych dezinformácií a manipulatívnym poradenstvom na klinikách Plánovavného rodičovstva, najväčšieho potratového biznisu v Amerike.

V inom tajnom projekte pod názvom "Mona Lisa" vydala skupina Live Action záznam, v ktorom sa dve kliniky Plánovaného rodičovstva v Indiane rozhodli kryť istý prípad sexuálneho zneužívania detí.

"Občania a zákonodarcovia v Indiane musia zabrániť tomu, aby Plánované rodičovstvo využívalo milióny dolárov z peňazí daňových poplatníkov na zneužívanie a vykorisťovanie mladých žien," hovorí Rose.

Zákonodarcovia Indiany sa teraz už dlhšiu dobu snažia o zastavenie štátneho príspevku, ktoré Klinika Plánovaného rodičovstva každoročne dostáva z vládnych grantov.

Špionážne video si môžete pozrieť tu: http://liveaction.org/rosa-acuna/indianapolis-in