Stížnost na TV NOVA kvůli podněcování nenávisti vůči křesťanům

4,927
Kultúra smrti

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) podal podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli úvodní zprávě Televizních novin na TV Nova v pátek 14. ledna 2011.

Mluvčí VORP, Anna Brychtová, doplňuje: "Vyjadřujeme své znepokojení nad úvodní zprávou Televizních novin TV Nova, v níž bylo uvedeno, že ministr školství je prý pod vlivem radikálních křesťanů. A žádáme vysvětlení."

Podle VORP ohrožuje TV Nova náboženskou svobodu a vzbuzuje nenávist a xenofobii proti křesťanským a náboženským hnutím a občanské společnosti obecně.

Vyhrocený názor jednoho, byť známého sexuologa (MUDr. Uzla), který má zřejmě soukromý "problém" se současným ministrem, přece není hlavní zprávou dne a vyvolává otázky, zda tato reportáž nebyla na něčí objednávku, uvádí zástupci VORP ve své tiskové zprávě.

Podle mluvčí Brychtové předali zástupci VORP stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli podezření, že TV Nova podněcovala nenávist vůči skupině občanů.

  "Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), který měl zřejmě pan Uzel na mysli, a kterému se falešně podsouvá náboženský fanatismus, není náboženským sdružením. Sdružuje lidi - převážně rodiče, kteří se pouze dožadují svobody zvolit si pro výchovu svých dětí to, co neodporuje jejich přesvědčení a svědomí, což je garantováno Listinou práv a svobod v Ústavě ČR a Chartou lidských práv OSN," uvádí na závěr svého sdělení zástupci VORP.