Svätá stolica má v OSN nového BOJOVNÍKA ZA HODNOTY - NEBOJÁCNEHO INDA z Iraku

4,437
Kultúra života

USA, New York, 22. júl 2010 (C-FAM) - Do OSN vstúpil nový pozorovateľ Svätej stolice. Pôvodného arcibiskupai Celestina Migliorea, ktorý bol nedávno menovaný za pápežského nuncia v Poľsku, tak nahradil biskup Francis Assisi Chullikatt. Svoju funkciu vykonáva v New Yorku od septembra.

Arcibiskup Chullikatt sa stal sa prvou hlavou misie Svätej stolice v New Yorku netalianskeho pôvodu.  Narodil v indickom meste Bolghatty v roku 1953. Má rozsiahle skúsenosti ako člen diplomatického zboru Svätej stolice. Od roku 2006 ako apoštolský nuncius vo vojnou zničenom Iraku a Jordánsku vykonával tiež jednu z najnáročnejších pracovných pozícií súčasnosti. Ovláda anglický, španielsky, francúzsky, taliansky a latinský jazyk.

V roku 1988 začal Chullikatt pracovať ako diplomat Vatikánu v Hondurase, ďalej v niekoľkých krajinách južnej Afriky a na Filipínach. V rokoch 2000 až 2004 pracoval ako poradca misií Svätej stolice pri OSN v New Yorku. Po týchto skúsenostiach pracoval na sekretariáte štátu Vatikán v Ríme, tu zotrval až do jeho vymenovania do Iraku a Jordánska.

Pozorovatelia Chullikattovej práce v Iraku vysoko ocenili jeho otvorenú obranu prenasledovaných kresťanov, ale aj iných náboženských menšín. Jeho snaha o spoluprácu medzi náboženstvami, vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov s moslimskými vodcami, ako aj vlastná statočnosť nezostali nepovšimnutými. Teroristi často cielene ohrozovali kresťanov a kostoly v Iraku, ako aj Chullikanttovu rezidenciu.

Podľa slov jedného zo súčasníkov: „ Arcibiskup Chullikatt bol počas svojho pôsobenia v Iraku odvážnym vodcom, ktorý robil svoju prácu dobre a nebojácne. Často aj v ohrození vlastného života neúnavne obraňoval kresťanov a iné náboženské menšiny v Iraku. Veľmi rýchlo si získal náklonnosť a pozornosť Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI., ktorému osobitne ležia na srdci dobré životné podmienky kresťanov na Blízkom východe.“

Predchodca Chullikatta, arcibiskup Migliore, slúžil takmer osem rokov ako hlava misie Svätej stolice pri OSN. Počas toho času bola Svätá stolica významne zapojená do úspešného prijatia rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, ktorá v roku 2005 zakázala všetky formy ľudského klonovania. Taktiež bola prijatá rezolúcia, ktorá Svätej stolici zaistila silnejšie postavenie v organizácii.

Práve počas úradovania Miglioreho však došlo k jednému z najväčších neúspechov v OSN. V roku 2006 bol totiž prijatý Dohovor o osobách so zdravotným postihnutím, ktorý po prvýkrát obsahoval frázu „sexuálne a reprodukčné zdravie“. Toto slovné spojenie sa používa ako synonymum potratov, preto Svätá stolica odmietla k zmluve pristúpiť.

Terrence McKeegan, J.D

DISKUSIA k článku