Také pražská arcidiecéze se připojí k modlitební vigilii za počatý život

4,296
Kultúra života

Modlitební vigilie v předvečer první neděle adventní, vyhlášená Svatým otcem na jaře letošního roku, bude slavena také ve farnostech pražské arcidiecéze.

Věstník kanceláře pražského arcibiskupství (Acta Curiae) přináší informaci o pokynu Svatého otce a také české materiály k modlitbám, které byly již dříve uveřejněny. Podle našich informací se k vigilii připojí farnosti z dalších dvou diecézí - ostravsko-opavské a českobudějovické.

V sobotu 27. 11. bude přímo i Svatý otec v bazilice sv. Petra slavnostní "Vigilii za počatý lidský život" vést. Konference biskupů Čech, Moravy a Slezska již zařadila slavnost do liturgického kalendáře a připravila doporučené materiály pro potřeby kněží při přípravě na tuto významnou událost. Je vhodné, aby se věřící zapojili ve svých farnostech a iniciativně nabídli svým kněžím pomoc při jejím uspořádání.

DISKUSIA k článku