Výstava ANTIKRESŤANSKÉHO "UMENIA" pobúrila verejnosť - rúhačskú maľbu napokon ZNIČILA ŽENA

1,856
Kultúra smrti

USA, Colorado, Loveland, 10. október 2010 (ncregister.com) – Začiatkom októbra vstúpila do miestnej galérie v Lovelande istá žena, ukrývajúc pod šatami páčidlo. Priblížila sa k doteraz nie príliš známej protikatolíckej maľbe a páčidlom opakovane udierala do ochranného plastového obalu, za ktorým bola vystavená séria obrazov s názvom „The Misadventures of Romantic Cannibals“.

„Ako môžete znesväcovať môjho Pána?“ kričala 56 ročná Kathleen Foldenová, povolaním vodička nákladných áut. Páchateľka poškodila ochranný obal do takej miery, že niekoľkí návštevníci múzea ihneď volali políciu. Po jeho zničení začala sekať priamo do maľby.

„Bolo to veľmi dramatické a ubíjajúce“, skonštatovala riaditeľka múzea Maureen Coreyová. „Ľudia kričali, aby prestala a niekto sa dokonca pokúsil zastaviť ju. Nakoniec vytrhla kúsok obrazu a išla s ním bokom, kde ho ďalej trhala na kusy. Potom sa upokojila, sadla si a čakala na príchod polície."

Foldenová čelí obvineniu z trestného činu. Z väzby bola prepustená 7. októbra na kauciu, ktorá činila 350 dolárov. Okresní úradníci sa vyjadrili, že na radu právnika odmietla komunikovať s médiami. Keď odchádzala, odmietla odpovedať na akékoľvek otázky, povedala len: „Boh existuje.“

O ČO IDE? 

Autorom kontroverzných pornografické obrazov je profesor umenia zo Standfordovej univerzity - Enrique Chagoya. Do galérie prišli prvý októbrový týždeň. Múzeum patrí mestskej vláde a čiastočne je financované štátom.

Vo viacerých dieloch maľba znázorňuje hlavu Panny Márie na tele sporo odetej čašníčky, v inom diely je hlava Ježiša umiestnená na obéznom ženskom tele v plavkách na bicykli. Najkontroverznejší diel však ukazuje Ježiša v pornografickom zobrazení a vedľa neho je po anglicky napísané slovo „orgazmus“.

Séria malieb sa stala predmetom veľkých mierových protestov. Oranizovali ich miestni duchovní - diakon Ed Armijom a pastor Frank Garcia z kostola sv. Jána evanjelistu v Lovelande.

Obscénny obraz a jeho zničenie sa stali centrom Prvého dodatku americkej ústavy. Niektorí sa sťažovali, že Foldenová porušila práva umelca na vytvorenie tohto kontroverzného odkazu. Kritickí lovelandskí úradníci hovoria, že vláda porušuje klauzulu k Prvému dodatku o vypovedaní konkrétneho náboženstva s vládnou podporou proti katolíkom a ostatným kresťanom.

„Pretože vlastníctvo a riadenie spadá do rúk mesta, rozhodnutia lovelandského múzea a galérie sú tiež rozhodnutiami vlády“, povedal Martin Nussbaum, právny zástupca katolíckej diecézy. Je špecialistom na cirkevno-štátne konflikty.

„Keď sa vláda verejne a okato rozhodne zosmiešniť zakladateľa určitého náboženstva prostredníctvom pornografických obrázkov pod záštitou umeleckého prejavu, takéto počínanie takmer určite porušuje zákaz zamerania sa na určité náboženstvo, a taktiež klauzulu vlády založenú na nestrannosti medzi rôznymi náboženstvami,“  vysvetľuje.

Najkontroverznejší diel ukazuje Ježiša v pornografickom zobrazení a vedľa neho je po anglicky napísané slovo „orgazmus“.

Riaditeľka galérie Corneyová je voči dielam otvorenejšia. „Umelec vytvoril dielo ako kritiku na stanovisko cirkvi k škandálom sexuálneho zneužívania. Snažím sa stotožniť s jeho pohľadom.“

Podľa Nussbauma tieto slová z úst zamestnanca mesta len dokazujú, že zverejnená výstava chce odsúdiť katolícke náboženstvo. Taktiež si myslí, že už americký najvyšší súd jasne rozhodol, že vláda nemá ani podporovať ani odsudzovať žiadne náboženstvo. Diakon Armijo po zhliadnutí malieb zorganizoval protest, na ktorý dostal povolenie od mestskej vlády. Jeho aktivity sa rýchlo rozrástli medzi ostatné denominácie.

„Preskúmal som umenie toho umelca. O svojom štýle tvrdí, že je to tzv. mexická pornografia, “ konštatuje Armijo. Ďalej sa domnieva, že španielsky výraz vedľa sexuálnej scény opisuje styk s „niekým, kto nechce byť videný“.

„Verím tomu, že umelec opisuje pohlavný styk s cirkvou.“

Armijo preložil zo španielčiny aj ďalšiu vetu napísanú vedľa aktu: „Pre 18 ročných a starších“.

„Keď som bol v múzeu, deti sa pozerali na obraz a chichotali sa“, povedal. „Bol to typ obrazu, aký by ste očakávali v časopise Hustler, nie v múzeu pre širokú verejnosť.“

Coreyová sa vyjadrila, že mestskí zamestnanci a zvolení funkcionári v Lovelande rešpektujú slobodu prejavu a naďalej priaznivo hodnotí pokračovanie výstavy, pretože vyvolala diskusiu. Pre médiá však nevedela povedať, o čom vôbec odkazy v španielčine hovorili. Radšej sa opýtajte niekoho, kto hovorí plynule po španielsky.“

Charta mesta Loveland definuje pornografiu ako „niečo na prvý pohľad tak ofenzívne, že to napáda súčasnú mieru tolerancie v komunite".

Právny zástupca Lovelandu, John Duvall, odpovedal na sťažnosti verejnosti a rozhodol, že vystavená séria malieb nespĺňa štandard. Na verejnom zhromaždení sa zúčastnili davy ľudí, ktorí bojovali za stiahnutie výstavy. Traja členovia mestskej rady hlasovali za odstránenie obrazov z múzea. Štyria však hlasovali za ponechanie malieb. Odvolávali sa na Prvý dodatok k ústave. (sloboda prejavu - pozn. red.)

Vo svetle týchto udalostí možno vyslovujú otázku: Ukáže miestne múzeum aj vyobrazenie Mohameda pri orálnom sexe? Faktom ostáva, že islamskí duchovní si objednali smrť umelcov, ktorí niekedy v minulosti zobrazili Mohameda v chúlostivej situácii. A keď si istý baptistický kazateľ na Floride v septembri plánoval svoj príhovor o spálení Koránu, prezident USA, tajomníčka, ostatní funkcionári a médiá ho požiadali, aby tak neučinil.

„Nemôžem špekulovať o tom, čo by sme robili s obrazom, ktorý neexistuje“, reagovala na otázku Coreyová.

Diakon Armijo sa vyjadril, že mal snahu vyriešiť konflikt mierovou cestou. Keby tušil o zámere Foldenovej, pokúsil by sa zabrániť podobnej situácii. Armijo však o Foldenovej nikdy predtým nepočul. Nezúčastnila sa ani protestu, ktorý sa skončil krátko pred jej útokom.

„Je to za nami a som rád, že naše deti nebudú viac vystavované takýmto veciam“, povedal Armijo. Vyhlásenie uvedené na webovej stránke mesta informuje, že zničené dielo nebol originál. Zostávajúce zvyšky si ponechala polícia ako dôkaz.

Maľba nebude do múzea znovu umiestnená.

Riaditeľka komunikácií denverskej arcidiecézy Jeanette De Melová sa vyjadrila, že miestny arcibiskup ani úradníci arcidiecézy nemali na tejto kontroverznej záležitosti účasť. Nepodporovali ani protesty otca Garciu a diakona Armija.

„Táto nelegálna činnosť je poľutovaniahodná a netoleruje ju ani otec Garcia ani Cirkev,“ dodala.

Wayne Laugesen

DISKUSIA k článku