V USA budú učiť dejiny gayov

5,662
Kultúra smrti

7. júla 2011  14:46

Kalifornským školákom pribudne nové učivo. Dejiny homosexuality do učebných osnov zaradil väčšinovým rozhodnutím tamojší parlament. Ak zákon nebude guvernér Jerry Brown vetovať, všetci žiaci v štátnych školách by sa o príspevku neheterosexuálov k dejinám a o hnutí za práva sexuálnych menším mali povinne učiť už o dva roky. Kalifornia je prvý americký štát, ktorý niečo také uzákonil.
 

"Tento zákon bude od kalifornských škôl vyžadovať presnejší a vyváženejší pohľad na americké dejiny," oznámil jeho prijatie John Perez, ktorý je prvým otvorene homosexuálnym predsedom kalifornského štátneho zhromaždenia.

"Nie je žiadny rozdiel medzi vyučovaním o historickej úlohe Afroameričana menom Dr. Martin Luther King, ktorý bojoval za ľudské práva a ktorého za jeho snahu zavraždili, a učením študentov o homosexuálnom mužovi menom Harvey Milk, ktorý bojoval za občianske práva a bol za svoju snahu zavraždený," tvrdí kalifornský senátor Mark Leno, ktorý zákon navrhol. Hlavnou úlohou informovania o tom, čo neheterosexuáli spravili pre Ameriku, má byť boj proti šikanovaniu odlišných žiakov.

Kalifornia od štátnych škôl už teraz vyžaduje, aby učili o boji za práva žien, Afroameričanov, Američanov mexického pôvodu a o dejinách odborov. Zákon prešiel v oboch komorách kalifornského štátneho zhromaždenia hlasmi demokratov, všetci republikáni hlasovali proti.

"Tým, že sa tieto ustanovenia vpíšu do učebníc, budeme len raziť jednu agendu namiesto toho, aby sme učili fakty," tvrdí republikán Donald Wagner, ktorý namietal najmä proti tomu, aby podobná výučba bola povinná. "My veci politizujeme, pretože taká je už povaha politiky. Ale vzdelávanie by sme nali nechať na vyučujúcich," vyhlásil.

Rozhodnutie kalifornského parlamentu však nemusí byť prelomové len pre najľudnatejší štát USA a viac ako 6 miliónov žiakov tamojších štátnych škôl. Kalifornia je najväčším odberateľom učebníc v celých Spojených štátoch. Vydavatelia kníh pre školy sa preto snažia kalifornské učebnice predávať aj v iných štátoch USA.

Guvernér Brown má na podpis zákona necelé dva týždne. Brown sa zatiaľ nevyjadril, či ho nebude vetovať, no jeho doterajšie rozhodnutia organizácie na podporu práv neheterosexuálov skôr tešili. Ak by zákon nepodpísal a zároveň ho ani nevetoval, predpis by vstúpil do platnosti.

Kalifornskí zákonodarcovia podobný zákon prijali už pred piatimi rokmi. Vtedajší guvernér Arnold Schwarzenegger ho však vetoval s odôvodnením, že nie je úlohou politikov diktovať obsah učebníc.