Vladimír Paľko: Veľvyslanci dúhy

5,915
Kultúra života

Dvadsiati veľvyslanci krajín, pôsobiaci na Slovensku podporili „Dúhový Pride 2011“ v Bratislave. Vo svojom vyhlásení píšu: „Stojíme obrazne aj doslovne na strane účastníkov pochodu, ktorí sa pokojne zhromaždia, aby sa verejne zastali svojich ľudských práv.“

 

Tým podpísali bianco šek pre organizátorov Dúhového pochodu a ich požiadavky. Aké sú to požiadavky? Z vyhlásení hlavnej organizátorky pochodu Romany Schlesingerovej v médiách i na stránke www.duhovypride.sk vyplýva, že nežiadajú nič menej ako manželstvo osôb rovnakého pohlavia, vrátane práva na adopciu detí. Nielen registrované partnerstvo, ale manželstvo. „Dokedy nebudem mať šancu uzavrieť so svojou partnerkou manželstvo a vychovávať spoločné dieťa, dovtedy budem lesbou politickou a verejne sa prezentujúcou“, píše Romana Schlesingerová na tejto stránke. „Budeme pochodovať aj za adopciu detí“, hovorí 2. júna na stránkach Pravdy.

Vážené, veľvyslankyne a veľvyslanci, vo väčšine vašich krajín nič také ako manželstvo osôb rovnakého pohlavia neexistuje. Prečo na Slovensku podporujete ľudí, ktorí to presadzujú na Slovensku?

Vážený pán veľvyslanec USA Theodore Sedgwick, je síce pravdou, že vaša neobmedzená podpora požiadavkám LGBT hnutia na Slovensku je v súlade s politickými názormi amerického prezidenta Baracka Obamu, ale nie je v súlade s americkou ústavou. Dovoľte mi pripomenúť vám, že v roku 1996 zákonodarcovia vašej krajiny schválili ústavný dodatok zvaný DOMA, čiže Defense of Marriage Act, zákon o ochrane manželstva. DOMA hovorí, že na federálnej úrovni USA je manželstvo zväzkom muža a ženy. Zákony tohto typu predstavitelia LGBT komunity obvykle označujú za prejav homofóbie. Pán veľvyslanec, ničím neobmedzenou podporou Dúhového pochodu spochybňujete dodatok vašej americkej ústavy.

Vážený pán veľvyslanec Maďarskej republiky Antal Heizer, dovoľte mi pripomenúť vám, že vo vašej krajine existuje síce inštitút registrovaného partnerstva, ale pred niekoľkými týždňami váš parlament prijal novú ústavu, ktorá tiež definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Okrem toho registrované páry rovnakého pohlavia v Maďarsku nemajú právo na adopciu detí. Pán veľvyslanec, prečo podporujete ľudí, nastoľujúcich takéto požiadavky na Slovensku? Pán veľvyslanec, koho zastupujete? Slovenské LGBT hnutie alebo Maďarskú republiku a jej zákony?

Vážený pán veľvyslanec Poľska Andrzej Krawczyk! Váš podpis po vyhlásením veľvyslancov je skutočnou kuriozitou. Veď vo vašej krajine LGBT hnutie nedosiahlo ani registrované partnerstvá, o nejakom manželstve a adopciách ani nehovoriac. Vážený pán veľvyslanec, vaša neobmedzená podpora bratislavskému Dúhovému pochodu je v príkrom rozpore s celoživotným pôsobením vášho i nášho veľkého pápeža Jána Pavla II, ktorého blahorečenie oslavovali katolíci s dojatím ešte len pred mesiacom.

Pán veľvyslanec, dovoľte mi pripomenúť, že váš nebohý prezident Lech Kaczynski a bývalý premiér Jaroslaw Kaczynski pred niekoľkými rokmi vymohli pre Poľsko pri rokovaniach o Lisabonskej zmluve výnimku z Charty práv Európskej únie. Výnimkou zabezpečili to, že legislatíva EÚ nebude vnucovať Poľsku iné koncepty manželstva ako je manželstvo muža a ženy. Opierali sa pritom i o „Uznesenie Sejmu Poľskej republiky z 11. mája 2003 vo veci zvrchovanosti poľského zákonodarstva v oblasti morálky a kultúry“. Uznesením Sejm potvrdil, že v súvislosti so vstupom Poľska do EÚ v záležitostiach ochrany rodiny, manželstva a ľudského života poľské zákonodarstvo neuznáva žiadne právne regulácie zo strany nadnárodných spoločenstiev. Vzorom pre toto uznesenie Sejmu bola „Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských krajín EÚ v kultúrno-etických otázkach“, ktorú schválil slovenský parlament v januári 2002.

Týmito uzneseniami sa chcel Sejm i Národná rada Slovenskej republiky poistiť proti tlaku Európskej únie na zmenu definície manželstva. Pán veľvyslanec, vedľa vášho podpisu na podporu Dúhového pochodu je i podpis vedúcej Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku pani Andrei Elschekovej-Matisovej. Poľsko a Slovensko sa v minulosti spoločne bránili proti tlaku EÚ na zmenu spoločnej tradície našich kultúr. Dnes Vy spolu s predstaviteľkou EÚ spoluvytvárate tento tlak proti Slovensku.

Vážené Excelencie, o mnohých z vás možno prehlásiť, že vašou podporou Dúhového pochodu nereprezentujete vaše krajiny, ich zákony a ich ľudí. Reprezentujete určitú nadnárodnú ideológiu, ktorá uškodí rovnako vašim krajinám ako Slovensku.