Írsko presvedčilo OSN, že potraty tam nechcú

4,759
Kultúra života

DUBLIN, 20. máj 2011 (LifeSiteNews.com) – Írsko malo nedávno možnosť presvedčiť OSN, že je to krajina podporujúca život. Zástupcovia írskej verejnosti vyjadrili svoje presvedčenie o ochrane pro-life práva svojej krajiny na jednom z prvých stretnutí organizovaných Sekretariátom OSN. Stretnutia majú byť súčasťou prieskumu stavu ľudských práv v Írsku.

Írska pro-life skupina mladých oznámila, že stretnutie, ktorému predsedali zástupcovia írskeho Ministerstva spoločenstva, bratstva a gaelštiny bolo prístupné verejnosti. Ukázalo sa, že väčšina návštevníkov javila záujem o ochranu ľudského života už od počatia.

Kate Bryanová z Inštitútu života vyjadrila nadšenie z veľkého počtu rečníkov, ktorí presviedčali OSN o írskej hrdosti v boji za ochranu ľudských práv nenarodených detí.

"Bolo úžasné počuť toľko hlasov hovoriacich za život. Rečník za rečníkom dávali do pozornosti, že ľudské práva sú rovnaké pre všetkých, aj pre tých nenarodených, a že OSN by sa mala naučiť akceptovať ich práva."

"Pripravili sme krátke stretnutie, ktoré bolo prístupné verejnosti a tak mohli veľké počty návštevníkov vyjadriť svoj názor. Správa pre OSN je teda jasná: Írsko neakceptuje potrat."

Jeden z hovorcov vyzýval k vytvoreniu celosvetového zákazu potratov. "Bol by som rád, keby OSN vyhlásila celosvetový zákaz vykonávania potratov a bojovala za ochranu ľudských práv už od narodenia." 

Ďalšia dobrovoľníčka z rečníckych radov spochybnila legitímnosť OSN a vyslovila presvedčenie, že organizácia už dávno stratila svoju morálnu autoritu.

Des Hogan z Komisie ľudských práv a Ruth Gallagerová z Amnesty International taktiež dostali na stretnutí priestor vyjadriť sa. Obe organizácie však podporujú prijatie potratov.

Mladí celého Írska vyzývajú verejnosť k účasti na stretnutiach, ktoré sa budú konať v blízkej dobe. Je potrebné nebáť sa vyjadriť svoj názor.

DISKUSIA k článku