Rada OSN pre ľudské práva odsúhlasila homosexualistickú deklaráciu proti „diskriminácii“

4,114
Kultúra smrti

Ženeva, 17. júna, 2011 (LifeSiteNews.com) - Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) - komisia sídliaca v Ženeve vo Švajčiarsku - schválila deklaráciu odsudzujúcu „diskrimináciu“ homosexuálov ako aj objednávku globálnej štúdie tohto fenoménu.

Deklarácia taktiež odsudzuje diskrimináciu ľudí pre ich „rodovú identitu,“ ktorá sa týka pohlavia, ku ktorému sa osoba hlási, nie jej skutočného biologického pohlavia.

UNHRC, ktorého rozhodnutia právne nezaväzujú členské štáty OSN, tesne odsúhlasila deklaráciu v hlasovaní 23 ku 19 hlasom s tromi zdržaniami sa hlasovania. Navyše Líbyi nebolo kvôli pozastavenému členstvu povolené hlasovanie.

Zatiaľ, čo moslimské národy hlasovali proti deklarácii, zástupcovia tradične katolíckych národov hlasovali v jej prospech napriek tomu, že potenciál deklarácie je v rozpore s katolíckou sociálnou náukou.

Katolícka cirkev učí, že homosexuáli by nemali byť obeťami „nespravodlivej diskriminácie.“ Cirkev však uznáva, že niektoré typy diskriminácie môžu byť oprávnené alebo dokonca „nevyhnutné,“ predovšetkým v prípadoch, v ktorých sú homosexuáli otvorene zapletení v homosexuálnom správaní alebo predstavujú hrozbu pre deti alebo iné zraniteľné skupiny. Tieto učenia, ktoré sú často pre katolíckych politikov neznáme, sú vyjadrené toho času kardinálom Jozefom Ratzingerom, teraz pápežom Benediktom XVI. v deklarácii uverejnenej jeho úradom v roku 1992.

Mexický veľvyslanec Juan Jose Gomez, vymenovaný prezidentom z historicky pro-katolíckej politickej strany National Action Party, podporil deklaráciu. Tvrdil pritom, že ochrana homosexuálov pred diskrimináciou je „presne taká istá“ ako ochrana ľudí pred diskrimináciou na základe rasy, náboženstva alebo pohlavia.

Mexiko sa pripojilo k takým katolíckym krajinám ako Čile, Ekvádor, Poľsko, Španielsko, Maďarsko a Uruguaj. Skupina tradične moslimských krajín sa pripojila k Rusku na odpor proti deklarácii.“

„Táto záležitosť nemá čo robiť s ľudskými právami,“ povedal zastupiteľom koncilu veľvyslanec z Mauritánie. „Uvedomili sme si, že tu je pokus o zmenu prirodzeného práva človeka na neprirodzené. Preto Mauritánia žiada všetkých členov o hlasovanie proti deklarácii.“

Deklarácia vyslovuje „vážne obavy z násilia a diskriminácie na jednotlivcoch pre ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu“ a nepriamo hovorí, že predošlá deklarácia Valného zhromaždenia OSN na ľudské práva platí pre homosexuálov a transgender ľudí.

Deklarácia taktiež žiada vrchnú komisárku OSN pre ľudské práva „nechať urobiť do decembra 2011 štúdiu, ktorá by zdokumentovala diskriminačné zákony, praktiky a skutky násilia proti jednotlivcom pre ich sexuálnu orientáciu a rodovú identitu vo všetkých regiónoch sveta a ako môžu byť medzinárodné ľudské práva použité na ukončenie násilia a s tým súvisiace porušenia ľudských práv pre sexuálnu orientáciu a rodovú identitu.“

Výsledky štúdie budú pravdepodobne použité homosexualistickými aktivistami na podporu krokov pre postup ich politickej agendy na celom svete.