OSN nafukuje populačné predpovede

3,499
Kultúra smrti

6. jún, 2011 (LifeSiteNews.com) - Buďme pokojní, keď sa dopočujeme o ďalšom oficiálnom vyhlásení tvorcov paniky - členov OSN. Opäť tu máme preľudnenie.

Populačná divízia OSN zrejme rozhodla, že jej predchádzajúce predpovede o raste svetovej populácie boli príliš umiernené. A tak zvýšila v roku 2010 stávky a posunula takmer všetky čísla nahor. Podľa nových odhadov dosiahne svetová populácia 9,3 miliardy po roku 2050. Bude teda o niekoľko 100 miliónov vyššia, ako hovorili prechádzajúce predpovede. A nielen to, namiesto toho, aby od tohto bodu začali čísla klesať, OSN najnovšie tvrdí, že budú až do konca storočia pokračovať v raste a v roku 2100 dosiahneme 10.1 miliardy.  

Tieto nové predpovede však musia udierať do očí, keď rátame so všetkým, čo vieme o ľudskej plodnosti. Vidíme predsa, že každý z faktorov, ktorý ovplyvňuje plodnosť- jedinou výnimkou sú pokroky v reprodukčnej technológii - sa pohybuje proti smeru rastu pôrodnosti. Faktory ako vek, v ktorom sa vstupuje do manželstva, vek, v ktorom má pár prvé dieťa, úroveň vzdelania atď, dokazujú postupné znižovanie počtu obyvateľov. Pôrodnosť klesá všade a oveľa rýchlejšie, ako sa pred niekoľkými desiatkami rokov predpokladalo.

Rozvojový program OSN (UNDP) sám pripúšťa, že 79 krajín, vrátane niekoľkých desiatok menej rozvinutých, má teraz mieru plodnosti, ktorá je pod úrovňou potrebnou na zabezpečenie dlhodobého prežitia populácie. Každý okrem OSN si uvedomuje, že ide pravdepodobne o zlomovú demografickú krivku pre ďalšie desaťročia.

UNDP strká hlavu do piesku, keď ľahkovážne predpokladá, že ľudia z krajín s nízkou pôrodnosťou sa z ničoho nič opäť zbláznia do detí. Bez najmenšieho dôvodu predpokladajú, že pôrodnosť sa opäť vráti na predošlú úroveň.

Na akej planéte žijú?

Mnohí mladí ľudia žijúci v Európe, Latinskej Amerike, Ázii a inde, sú takí očarení sexom, mestom a single životom, že nemyslia na manželstvo, ešte menej na vlastnú reprodukciu. Slobodné švédske ženy eventuálne znesú jedno dieťa, ak im začnú tikať biologické hodiny, nad druhým by však zaplakali. Predpoklad perfektej rodiny - chlapec pre teba a dievča pre mňa, a ak budeme mať tretie, Pán Boh nám pomôže - moderný človek na svojej ceste k zániku odvrhol.

UNDP sa usiluje byť vo svojich predpovediach objektívne, ale posledná zbierka vedeckých nezmyslov naznačuje, že sa deje niečo iné. V súčasnosti, po odchode riaditeľa Josepha Chmieho, sa zdá, že ich predpovede sa čoraz viac opierajú o politiku. Prinajmenšom je to produkovanie čísel, ktoré má tendenciu vykazovať rast populácie oveľa hojnejšie, než v skutočnosti je.

Obávam sa, že za tým stojí Populačný fond OSN (UNFPA), ktorý poskytuje časť rozpočtu UNDP, a je prvou a poslednou skupinou vždy kontrolujúcou populáciu. UNFPA, ako sa zdá, využíva tieto dotácie na to, aby UNDP "vytváral" produkciu čísel, ktoré UNFPA potom môže využívať ako ospravedlnenie na pokračovanie a rozširovanie populačnej kontroly a potratov.

Samozrejme, nastáva skutočná populačná kríza. Hovorím o kríze starnúcej a vymierajúcej populácie, pre ktorú, zdá sa, neexistuje ľahké riešenie. Je to kríza úbytku množstva dostupného ľudského kapitálu, ktorá bude mať dramatický a negatívny dopad na veľa aspektov života. Peter Drucker, posledný spravujúci guru, napísal ešte v roku 1977, že "dominantným faktorom obchodu v nasledujúcich dvoch dekádach - vynechajúc vojnu, mor alebo zrážku s kométou - nebude ekonomika ani technológia. Bude to demografia."

Drucker bol obzvlášť znepokojený "zvýšeným úbytkom populácie vo vyspelých krajinách", ale o desaťročie neskôr sa tento reprodukčný nepokoj rozšíril aj do menej vyspelých krajín a stal sa z neho skutočne globálny jav.

OSN by mala prestať strácať čas, peniaze a zdroje na riešenie problému, ktorý sme nikdy nemali. Veda ukazuje, že svetová populácia podľa očakávaní dramaticky klesá, nie nekontrolovane rastie. Bezhlavá snaha obmedziť plodenie v krajinách, ktoré vymierajú, alebo čoskoro vymierať začnú, bude iba zmesou tragédií.

Ľudia sú naším najväčším zdrojom. Každý, bohatý či chudobný, je jedinečným stvorením s niečím neoceniteľným, čo môže poskytnúť ostatným.

Autor Steve Mosher

Steven W. Mosher je prezidentom Výskumného inštitútu pre populáciu. Tento článok je prevzaný s povolením z pop.org.