Kardinál podporuje farskú službu homosexuála

1,758
Kultúra smrti

VIEDEŇ, Rakúsko, 4. apríl 2012 (LifeSiteNews.com) - Kardinál Christoph Schöenborn odmietol prijať požiadavku kňaza, ktorý zakázal homosexuálovi službu vo farskej rade.

Kardinál vyhlásil, že spočiatku bol rozhodnutý kňaza podporiť, rozhodnutie však zmenil po stretnutí s Florianom Stanglom a jeho partnerom, s ktorým žije v registrovanom vzťahu.

„V takýchto prípadoch si vždy kladiem otázku: ako by to riešil Ježiš? On to predsa vedel prvý," povedal pre ORF.at.

Prelát vyhlasuje, že urobil rozhodnutie pre ľudí. Po stretnutí s homosexuálnym párom pochopil, prečo ho farníci volili do svojej rady. Je veľmi pôsobivý.

„Myslím si, že tento mladý muž sem patrí a beriem si toto rozhodnutie na zodpovednosť," dodal kardinál.

26-ročný Stangl dostal vo voľbách do farskej rady v malom meste Stützenhofen 96 hlasov z celkového počtu 142. Miestny kňaz, otec Gerhard Swierzek, však už večer pred voľbami povedal Stanglovi povedal, že jeho kandidatúra na základe cirkevného práva nie je možná, pretože verejne žije v rozpore s Bibliou.

Za normálnych okolností sú kandidáti do farskej rady Viedenskej arcidiecézy povinní podpísať vyhlásenie, v ktorom prehlasujú svoju vernosť učeniu cirkvi. V tomto prípade sa to však nestalo.

Otec Swierzek zdôraznil, že proti mladému mužovi osobne nič nemá, no jeho kandidatúra nebola možná v súlade s Kanonickým právom.

Farníci sa však postavili za Stangla a spočiatku sa zdalo, že arcidiecéza podporí kňazovo rozhodnutie.

Vyhlásenie potvrdzuje, že cirkevné magistérium hovorí jednoznačne proti homosexuálnym občianskym zväzkom, a že členovia farskej rady sú povinní žiť v súlade s týmto rozhodnutím.

Hovorca arcidiecézy Michael Prüller pre LifeSiteNews povedal, že prípad sa určite prešetrí a nájde sa spoločné riešenie.

Kardinál Schöenborn následne vydal vyhlásenie, v ktorom ďakoval mnohým kandidátom farskej rady. „Ich rozmanitosť odráža rozmanitosť moderného spôsobu života a viery,"

„Medzi členmi farskej rady je mnoho takých, ktorí, pri všetkej úcte, nežijú podľa cirkevného ideálu," pokračuje prelát. Vzhľadom na ich konkrétne životné svedectvá a snahu žiť život viery sa cirkev teší ich vernosti. Nie je to otázka hľadania ideálu.”

„S pánom Stanglom som mal možnosť stretnúť sa osobne. Zaujal ma svojím zbožným postojom, skromnosťou a živou pripravenosťou slúžiť," napísal kardinál.

Biskupská rada prehodnotila tento „zložitý prípad" a rozhodla, že proti výsledku volieb nemajú žiadne námietky a vydajú pokyn s presnejším vysvetlením požiadaviek na kandidatúru do farskej rady.

Krátko po incidente Stangl povedal novinárom svoje predsavzatie, že svoj homosexuálny vzťah bude žiť vo svojom malom meste verejne. „Po tom, čo sme uzavreli naše partnerstvo pred úradmi, sme k nám na oslavu pozvali viac ako polovicu mesta."

Niekoľko farníkov sa nechalo počuť, že pokiaľ by Stanglovo zvolenie do farskej rady niekomu prekážalo, mali v úmysle vyprovokovať povstanie.

 

Otec Swierzek Stangla požiadal, aby viac nepristupoval k svätému prijímaniu, na čo mladý muž odpovedal poznámkou, že kňaz ho opäť diskriminuje.