Benediktínska odpoveď na kultúru smrti

2,174
Kultúra života

10.júla 2012 (LifeSiteNews.com) – 11. júla slávime pamiatku sv. Benedikta z Nursie – zakladateľa a patróna západného mníštva. Sv. Benedikt ( okolo 480-547 po Kr.) sa narodil v malej dedine, ktorá sa nechádzala v horách na severovýchod od Ríma. Jeho rodiča ho poslali študovať do Ríma. Z mesta však ušiel do odľahlej oblasti Subiaco, pretože bol znechutený úpadkom svojich spolužiakov.

Onedlho potom ho objavila skupina mníchov, ktorá ho požiadala, aby ich viedol. Neochotne súhlasil, ale jeho vedenie bolo príliš prísne pre vlažných mníchov. Dokonca sa pokúsili ho zabiť tak, že mu ponúkli džbán otráveného vína – ale podľa legendy, keď sa nad ním modlil, sa džbán zázračne roztrieštil v jeho rukách. Sv. Benedikt opustil spurných mníchov a založil dvanásť ďalších kláštorov v tejto oblasti predtým, ako sa odsťahoval na vrchol hory Monte Casino medzi Rímom a Neapolom v roku 529 po Kr. Tam zničil pohanský chrám zasvätený Apolónovi a postavil kláštor, kde napísal svoju Regulu a žil až do svojej smrti. Regula sv. Benedikta sa dodnes stále používa v mnohých kláštoroch a konventoch.

Pápež Gregor Veľký vo svojich Dialógoch spomína sv. Benedikta ako žiarivú hviezdu, ktorá vyviedla ľudstvo z temnej noci dejín. Sv. Benedikt žil v čase, keď sa rozpadlo rímske impérium. Civilizácia bola v ruinách. Hovorí sa, že benediktíni priniesli do Európy civilizáciu skrze „kríž, knihu a pluh”. Stavali kláštory, kde sa učenosť a antické manuskripty zachovávali po dlhé roky. Čo si myslíme o kresťanskej kultúre Európy, je veľkou zásluhou týchto mníchov, ktorých kláštory bola centrom úcty a učenosti v stredovekých časoch.

V našej dobe by sme mali byť schopní rozpoznať, že naša civilizácia je v ruinách alebo prinajmenšom sa zdá, že sa rúca. Mnohí, zvlášť katolíci ako Melinda Gates opustili kresťanskú vieru a kultúru, ktorú sv. Benedikt tak jednoznačne šíril a na ľudský život sa útočí nezvyčajnými spôsobmi. V týchto časoch potrebujeme prosiť sv. Benedikta o príhovor a žiadať, aby nás vyviedol z temnoty kultúry smrti a pomohol nám napraviť spoločnosť.

Pápež Ján Pavol II. povedal, že vízia sv. Benedikta reformovať spoločnosť zahŕňala tri hlavné myšlienky: hodnotu jednotlivca ako osoby; hodnotu práce chápanej ako službu Bohu a bratom; a nutnosť kontemplácie, čo je modlitba, pochopenie, že Boh je Absolútny a my žijeme v absolútne a dušou všetkého musí byť modlitba: Ut in omnibus glorificetur Deus (Vo všetkých veciach nech je pochválený Boh).

Výzvy sú veľké. Európa z veľkej časti vymiera, pretože opustila kresťanskú kultúru, na ktorej bola založená a obrátila sa k neopohanskej ideológii. Čoraz menej Európanov má deti. Dokonca ešte horšie: Európania sa snažia šíriť svoju antinatalistickú ideológiu po celom svete.

Príkladom je summit, ktorý sa bude dnes konať v Londýne s podporou Nadácioe Bila a Melindy Gatesových, ktorí oznámili masívny projekt na šírenie antikoncepcie v rozvojovom svete. Je jasné, že kým Melinda Gates nazvala svoju kampaň Bez sporov, mnoho iných krajín, zvlášť katolícke a islamské krajiny, sa domnievajú, že jej kampaň je veľmi sporná.

Veľa moslimov, podobne ako veľa kresťanov v rozvojovom svete, plným právom vníma kontrolu populácie ako novú formu imperializmu. Skutočne, na začiatku hnutia kontroly populácie, predtým ako bola deštruktívna ideológia zaobalená do jazyka „reprodukčného zdravia” a „udržateľnosti”, obhajcovia kontroly populácie oveľa otvorenejšie hovorili o svojich cieľoch. V roku 1929 britský ateistický filozof Bertrand Russell napísal vo svojej knihe Manželstvo a morálka: „Nie je možné očakávať, že najmocnejšie vojenské národy budú ticho sedieť, kým iné národy vyrovnávajú rovnováhu moci obyčajným procesom množenia sa.”

Existuje príliš veľa príkladov takéhoto do očí bijúceho eugenického imperializmu, ktoré by sme mohli spomenúť, hoci teraz už je samotné praktizovanie ironicky zastreté klamlivejším jazykom spravodlivosti a ženského zdravia.

Tvárou v tvár takýmto výzvam si potrebujeme osvojiť benediktínske motto Ora et Labora (Modli sa a pracuj), keďže sa snažíme obnoviť kresťanskú civilizáciu života a lásky.

Sv. Benedikt vo svojej Reguli napísal: „Keď začínaš robiť nejakú prácu, mal by si najprv zo všetkého úpenlivo prosiť o jej dokonalosť.” Povedal, že nič nie je dôležitejšie ako Opus Dei (Pánova práca), ako nazval liturgiu hodín alebo posvätné ofícium. Práca aj modlitba sú podstatné na prebudovanie kresťanskej kultúry a prekonanie kultúry smrti.

Zakladateľ Human Life International, otec Paul Marx, O.S.B. – benediktín, bol tiež vyzvaný evanjelizovať. Ako vedec a muž viery poukázal na to, dokonca v čase, keď mnohí duchovní otvorene rebelovali proti Humanae Vitae, že antikoncepčná mentalita vedie k potratu a iným útokom na život.

Fr. Marx vo svojej knihe z roku 1993 Warehouse Priest (Kňaz zo skladiska) vymenoval argumenty na podporu prorockej encykliky Svätého Otca a povedal, čo cirkev musí urobiť:

„Stále hlásať, že potrat je ovocím antikoncepcie, že predvídavá antikoncepcia často vedie k neskôr oľutovanému potratu, a že masívna antikoncepcia zapríčinila zvýšenie počtu potratov na celom svete. Po návšteve a štúdiu v 85 krajinách vyzývam akéhokoľvek biskupa, kňaza, profesora alebo vedca, aby mi ukázal opak. Potrat je konečná stanica zneužitia sexu, ktoré začína odviazaním sexuálneho pudu antikoncepciou." (str. 262)

V roku 2004 otec Marx povedal, že po potrate príde eutanázia - tak isto ako ten prišiel po antikoncepcii: „Ak vás možno zabiť pred narodením, prečo nie potom?” Poznamenal, že prívržencov prolife odmietali ako bláznov, keď toto tvrdili a pokračoval: „Každý deň je evidentnejšie, že máte pravdu…Európa vymiera. Spojené štáty rastú len vďaka imigrácii.”

Ora et Labora. Musíme sa naďalej modliť, akoby všetko záviselo na Bohu, a pracovať, akoby všetko záviselo na nás. Nová eugenická kampaň Melindy Gates je výzva pre nás všetkých. Musíme stráviť čas v modlitbe a dovoliť Mu, aby formoval naše srdcia a mysle, aby sme mohli myslieť a odpovedať v súlade s Jeho vôľou.

Sv. Benedikt, modli sa za obrátenie tých, ktorí sa zriekli svojej viery a pracujú na podpore kultúry smrti. Zničil si chrám Apolóna a postavil úžasný kláštor na Monte Casine. Pomôž nám nasledovať tvoj príklad práce a modlitby. Modli sa, aby obrancovia života a rodiny boli úspešní vo svojej misii, porazili kultúru smrti a vybudovali kultúru života!


Otec Peter West je viceprezident misií Human Life International, najväčšej svetovej medzinárodnej prolife organizácie.