Vatikán hrozí skupine radikálnych feministických mníšok vylúčením

2,373
Kultúra smrti

RÍM, 22. júna 2012 (LifeSiteNews.com) – Jeden z najbližších poradcov pápeža v exkluzívnom interview oznámil, že ak najväčšia zastrešujúca organizácia amerických mníšok a sestier, ktorá funguje ako oficiálne zastúpenie a spojenie s Rímom, nie je pripravená jasnejšie uplatňovať svoju katolícku identitu, Vatikán je pripravený ju vylúčiť.

Ak Vedenie konferencie rehoľníčok úplne odmietne spoluprácu s Vatikánom, ktorý sa snaží o nápravu, kardinál prefekt Kongregácie pre Náuku viery William Levada chce požiadať Rím, aby znovu zvážil ich pozíciu v cirkvi.

„Ak sa pozeráte na cirkev ako na hierarchickú štruktúru – či vám to je alebo nie je príjemné – na jej vrchole je pápež,” povedal Levada.

„Očakávam, že ak sestry povedia: „Ok, nebudeme s ním spolupracovať,“ nemôžeme ich do toho nútiť. Čo môžeme a čo musíme urobiť, je povedať im: „Ak to bude potrebné, nahradíme vás inou organizáciou.”

Levada americkým novinárom povedal, že John Allen sa unáhlil, keď si myslel, že súčasnému Vedeniu konferencie rehoľníčok treba adresovať podstatné otázky, ktoré prinieslo hodnotenie doktríny vydané v apríli.

Allen zdôraznil tento bod: „Ak teda nie je odpoveď dostačujúca, môže byť výsledkom odňatie osvedčenia Vedeniu konferencie rehoľníčok?”

„Môže sa to stať,” oznámil Levada.

Vedenie konferencie rehoľníčok je organizácia založená v 50.-tych rokoch, ktorá oficiálne reprezentuje približne 80 percent z 57 000 rehoľných sestier v USA. Ich členstvo nerastie, avšak priemerný vek väčšiny sestier v USA je okolo 74 a mnohé z reprezentovaných organizácií vo Vedení konferencie rehoľníčok sa zlučujú alebo úplne ukončujú činnosť.


Levada, americký prelát s desiatkami rokov skúseností s americkými katolíckymi politikmi, vedel, že v odpovedi pre National Catholic Reporter (Národný katolícky spravodajca), hlavný tlačový orgán americkej katolíckej lavice, priamo odpovedal Vedeniu konferencie rehoľníčok a ich laickým podporovateľom.

Napriek ich tvrdeniu, že ich to prekvapilo, povedal, že hodnotenie doktríny Vedenia konferencie rehoľníčok sa neobjavilo znenazdania. Proces s Vedením konferencie rehoľníčok začal pred štyrmi rokmi a Vedenie konferencie rehoľníčok bolo počas neho v úzkom kontakte s Rímom.


Celkovo bolo hodnotenie založené na tom, čo Kongregácia pre Náuku viery vidí ako vedomú a rozhodnú snahu hnutia Vedenie konferencie rehoľníčok. Opustiť základy katolicizmu. Náboženský život v USA je údajne v kríze a čelí vážnym problémom doktríny. Okrem náučných a disciplinárnych otázok ako potrat, antikoncepcia a homosexuálne manželstvo Kongregácia pre Náuku viery označila ako základný problém odmietnutie organizácie dodržiavať základné dogmy. Existujú dogmy ako existencia osobného transcendentného Boha, božstvo Krista a podstata a miesto katolíckej cirkvi a jej učiteľská autorita v snahe o spasenie.


Hodnotenie sčasti vyjadrilo obavu, že Vedenie konferencie rehoľníčok zdôrazňuje radikálny feminizmus, kým mlčí pri práve na život od počatia po prirodzenú smrť. Táto otázka je súčasťou živej verejnej diskusie o potrate a eutanázii v Spojených štátoch.

„Veľmi dôležité otázky v živote cirkvi a spoločnosti, ako je biblický pohľad cirkvi na rodinný život a ľudskú sexualitu, nie sú súčasťou agendy Vedenia konferencie rehoľníčok takým spôsobom, ktorý podporuje cirkevné učenie,“ píše sa v hodnotení.

„Opis aféry v hlavných a ľavicových katolíckych médiách – a sčasti aj v Národnom katolíckom spravodajcovi – že Vatikán útočí na všetky ženské rehole v USA, je nespravodlivý," povedal Levada.

„Dovoľte mi opäť zdôrazniť, že nejde o kritiku sestier. Pokiať viem, žiadna sestra v dôsledku hodnotenia nestratí prácu v školstve, charite alebo nemocnici. Toto je o otázkach náuky, odpovedí na Božie zjavenie a cirkevnú tradíciu od čias apoštolov. Beriem to vážne.”

„Obdivujem zasvätený život a obdivujem rehoľníkov a rehoľníčky,” povedal. „Sú veľkou milosťou v cirkvi a pre cirkev. Ale ak to nie sú ľudia, čo veria a vyjadrujú vieru a náuku cirkvi, potom si myslím, že skresľujú to, čím sú a čím majú byť.”

Po stretnutí za zatvorenými dverami s Kongregáciou pre náuku viery, Vedenie konferencie rehoľníčok vydalo formálne vyhlásenie odmietajúce výsledky hodnotenia a naznačilo, že nemajú žiaden záujem o spoluprácu. Tvrdia, že hodnotenie je založené na nepotvrdených obvineniach  a postupovalo chybným spôsobom, ktorému chýbala transparentnosť. Dodali tiež, že to spôsobilo škandál a bolesť v cirkevnej komunite a vytvorilo väčšiu polarizáciu. Vatikán má ešte verejne odpovedať.

Pri otázke smerujúcej na Kongregáciu pre náuku viery, ako si kardinál predstavuje funkčnú organizáciu, ktorá by mohla nahradiť Vedenie konferencie rehoľníčok, Levada povedal: „Dúfam, že bude vyzerať ako konferencia, ktorá sa zameriava na priority v náboženskom živote a živote v svätosti. To je základné volanie pre všetkých nás v cirkvi: dobro, ktoré môže prísť prostredníctvom apoštolskej práce, ktorou sa mnohé tieto rády zaoberajú a modlitby, ktorým sa venujú tie ostatné.

„Chcel by som vidieť rehoľníkov ako šampiónov misie Ježiša Krista v cirkvi a vo svete.”

Druhá organizácia, ktorej ústavné dokumenty presne odzrkadľujú kardinálov opis, už existuje a dostala formálne uznanie, čo je situácia, ktorá pri svojom vzniku v 90.-tych rokoch nahnevala Vedenie konferencie rehoľníčok. Jedna z rehoľných komunít spojená s Radou vysokých predstavených rehoľníčok verejne zobrala na zodpovednosť Vedenie konferencie rehoľníčok za prekrútenie ich života.

Milosrdné sestry z Almy v Michigane, ktorých veľa pracuje priamo z zdravotníctve ako lekárky, povedali, že Vedenie konferencie rehoľníčok vymenilo ochudobnený „jazyk viery“ za „jazyk politikov“.

Vo svojom vyhlásení Milosrdné sestry hovoria: „Neexituje žiadna opora pre skutočný dialóg medzi týmito dvomi jazykmi. Jazyk viery je zakorenený v Ježišovi Kristovi, Jeho živote a Jeho misii, ako aj v magisteriálnom učení cirkvi.”

„Jazyk politikov povstal zo spoločenského trhu,” hovoria. „Sestry, ktoré používajú politický jazyk v odpovedi na magisterálnu cirkev, odzrkadľujú chudobu svojho vzdelania a formácie vo viere.”

Vedenie konferencie rehoľníčok podľa nich zobralo tento spor do verejnej politickej arény, ktorá nemá žiaden ohľad na legitímnu náboženskú autoritu. „Nepokračuje viac v dialógu viery. Reprezentácia je vždy možná, dialóg je vždy možný, ale s úctou voči hierarchickej cirkvi.”