Organizácia matiek bojkotuje novú prohomosexuálnu TV show

1,580
Kultúra života

24. júla 2012 (LifeSiteNews.com) – Prorodinná organizácia vyzýva občanov na bojkot nového televízneho seriálu NBC, ktorý sa zameriava na homosexuálny pár. Ten získa náhradnú matku, aby mohli mať vlastné dieťa.

One Million Moms (Milión mám),organizácia matiek pridružená k American Family Association (Americkej asociácii rodín), hovorí, že show The New Normal, ktorá má premiériu 11. septembra, sa snaží Ameriku a ich deti.zbaviť citlivosti.

V show vystupuje slobodná matka, ktorá sa ponúkne za náhradnú matku homosexuálnemu páru, aby získala peniaze na štúdium práva. Tento plán pred ôsmimi rokmi odložila, keď zistila, že je tehotná. V traileri je matka tejto ženy vykreslená ako rasistka útočiaca na homosexuálov a konzervatívna kresťanka z juhu, ktorá tvrdí, že keby dostatočne skoro zistila, že čaká takúto dcéru, išla by na potrat.

Trailer zobrazuje homosexuálny pár pýtajúci sa ženy, či by bol pre ňu problém byť náhradnou matkou pre dvoch mužov. Ona odpovedá: „Rodina je rodina, láska je láska.”

Nedávna štúdia zistila, že u detí vychovaných homosexuálnymi pármi sa vyskytuje vyšší výskyt pokusov o samovraždu, sexuálne útoky a nezamestnanosť.

One Million Moms (Milión mám)hovorí, že obraz rodinného života zobrazený v show je v protiklade s tým, čo je cieľom a zmyslom rodiny. „Nemôžete znovu vytvoriť biologické procesy.”

„NBC používa verejné rozhlasové a televízne vysielanie, aby naďalej podrobovala rodiny úpadku morálky a hodnôt a ničila posvätnosť manželstva v snahe redefinovať tento pojem,” hovorí One Million Moms. „Tieto veci sú škodlivé pre našu spoločnosť a tento program ničí našu kultúru.”

One Million Moms (Milión mám)žiada svojich podporovateľov, aby napísali email NBC a požiadali ich, aby show nevysielali a a aby NBC dali vedieť, že ich rodiny nebudú show pozerať.

Táto prorodinná organizácia sa zaslúžila o zrušenie iných show a reklám v minulosti, vrátane The Playboy Club, Skins a reklamy JC Penney, ktorá použila sex na predaj mužského oblečenia.