Írskej vláde hrozí kvôli legalizácii potratov rozpad

1,419
Kultúra smrti

 

Dublin, Írsko, 26. júl 2012 (LifeSiteNews.com) – Členovia írskej vládnej strany sa obávajú rozpadu krehkej koaličnej vlády, ak bude aj naďalej trvať na liberalizácii potratovej legislatívy. Naznačuje to narastajúce napätie v strane kvôli požiadavkám ľavice na legalizáciu potratov.

Charles Flanagan, predseda vládnej strany Fine Gael, pre silne ľavicové noviny The Irish Independent uviedol, že vláda v čase vysokej nezamestnanosti a ekonomických problémov riskuje uviaznutie v liberálnej križiackej výprave.

Vyhlásil, že strana má obavu z konfliktu, rozdelenia a následnej konečnej porážky. „Podobnosť medzi súčasnosťou a 80. rokmi, alebo chybami Zelených v poslednej vláde neprejde bez povšimnutia“.

John Drennan v Independent píše, že vláda bude čeliť rozsiahlej vzbure v rámci strany Fine Gael, a poslanci Labouristov a senátori by sa mali pokúsiť liberalizovať írsky potratový režim zákonodarnou cestou. Táto správa nadväzovala na odhalenie, že vo vládnej strane prevláda zmätok ohľadom otázky potratov, keďže 15 členov parlamentu hrozí revoltou.

Drennan tiež uvádza, že vo vládnych radoch je značne rozšírená opozícia a oveľa viac než len dvaja koaliční poslanci ustúpia, ak by bol zákon predložený. Opozícia je údajne tak rozsiahla, že vláda si bude musieť zabezpečiť podporu aj z iných strán. Záver, ktorý je však čím ďalej, tým menej pravdepodobný.

Independent citoval nemenovaný zdroj zo stretnutí za zatvorenými dverami: „Poradcovia Taoiseacha (premiéra) sú veľmi paranoidní. Zvyčajná podozrievavosť sa týkala telefonátov, potlačenia disentu a varovania obyvateľstva.“

Zdroje uviedli, že ani v strane labouristov, ktorej líder Eamon Gilmore vyhlásil, že krajina musí legalizovať potraty, nevládne zhoda. Noviny Independent citujú ich poslanca, ktorý sa sťažuje sa na „prílišný vplyv krídla za slobodu voľby (pro-choice krídla) vedeného dublinskou elitou“. V liste podpísanom skupinou labouristických poslancov sa uvádza: „Stanovisko dublinskej liberálnej elity nepredstavuje komplexný a rôznorodý postoj k tejto otázke, ktorý je prezentovaný stranou.“ Ak sa Gilmore pokúsi súhlas vynútiť, ďalší zdroj strany hovorí: „Bude to chcieť spravodlivého človeka, ktorý by nás všetkých prinútil k poslušnosti v otázke týkajúcej sa nášho osobného svedomia.“

Zatiaľ čo sa koaličná vláda trápi s nepopulárnou otázkou potratov a rastúcou ekonomickou krízou v krajine, predchádzajúca vedúca strana Fianna Fáil čaká na svoju príležitosť. Jej líder Micheál Martin pevne zopakoval nesúhlas strany k potratovej legislatíve. Pre noviny Irish Examiner uviedol, že je aj naďalej presvedčený o uskutočniteľnosti návrhu predložiť nový zákon o potratoch založený na prípade X z roku 1992.

Takáto legislatíva by mohla otvoriť dvere potratom za oveľa širších okolností, než Najvyšší súd pôvodne zamýšľal. Súd stanovil, že potrat je prípustný v prípadoch, keď je žena v ohrození života, vrátane vyhrážania sa samovraždou. Odporcovia potratov toto rozhodnutie odsúdili ako významný prielom v právnej ochrane nenarodených v krajine.

Martin nadväzuje na vyjadrenia štátnej ministerky Ministerstva zdravotníctva Kathleen Lynch, ktorá pre RTÉ rádio uviedla, že verí, že vláda nebude mať na výber a návrh zákona bude nútená predložiť. „Je zrejmé, že existuje rozdielnosť [v názoroch], ale z legislatívneho pohľadu, v tomto konkrétnom prípade, nebudeme mať na výber“, vyhlásila Lynch.

Na otázku, či by Minister zdravotníctva Dr. James Reilly mal predložiť návrh zákona, Martin odpovedá: „Nie je to také čiernobiele, ako to vyzerá, a nie som si istý, či táto cesta bude nutne znamenať pre niekoho významné zlepšenie.“

„Nie som absolutista, pokiaľ ide o posudzovanie ľudí. Ale ... myslím si, že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách na ochranu života nenarodených a života matky. A myslím si, že to v Írsku vlastne robíme.“

Všetky strany očakávajú závery “expertnej skupiny“. Tá však musela čeliť značnej kritike za to, že ju vláda zostavila z podporovateľov potratov. V súčasnosti je potrat v krajine zakázaný ústavným dodatkom, ktorý môže byť zmenený len verejným referendom. Propagátori potratov sa snažili nájsť cestu, ako obísť požiadavku referenda, nakoľko prieskumy verejnej mienky naďalej ukazujú len nepatrnú vôľu verejnosti legalizovať potraty.

Strana Fianna Fáil čaká na závery „expertnej skupiny" spolu s ostatnými, ale Martin zopakoval nesúhlas strany s potratmi. Vyhlásil, že nič sa nezmenilo, a ani sa nič nezmení. „Právo na život je niečo, v čo ako politická strana veríme,“ uviedol.

V rovnakom čase pro-life pozorovatelia označili tvrdenie vlády, že nemá na výber, za falošné. Patrick Buckley, zástupca Spoločnosti na ochranu nenarodených detí v EÚ a Dubline, povedal: „Toto vyhlásenie je očividne nepravdivé, nakoľko skupina expertov má za úlohu predstaviť vláde na zváženie celý rad možností, nie odporučiť jeden konkrétny postup.“

„Navyše," hovorí Buckley, „rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva nehovorí nič o nutnosti legalizácie, ale len o jasnosti existujúceho práva."

„Tí, ktorí sa snažia zaviesť potraty v Írsku, úmyselne prekrúcajú rozhodnutie v prípade A, B a C na podporu svojej vlastnej agendy, zatiaľ čo ignorujú iný dôležitý fakt. A síce, že Írsko bez potratov je pre tehotné ženy najbezpečnejším miestom na svete,“ dodáva Buckley.

V roku 2002 sa uskutočnilo neúspešné referendum vtedy vládnej strany Fianna Fáil, ktoré navrhovalo odstránenie samovraždy ako právneho základu pre potraty. Martin k tomu povedal: „Cítili sme, že ak uzákonime možnosť samovraždy, akoby sme pootvorili dvere. A obávali sme sa, že bude veľmi ťažké ich len takto pootvorené udržať.“

Aj keď sa zdá nemožné zmeniť zákon cez referendum, aktivisti sa usilujú vyriešiť otázku cez zadné vrátka, prostredníctvom súdov a pokynov lekárskej praxe v Republike a v Severnom Írsku. Zatiaľ najväčším úspechom bol prípad podaný na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) skupinami lobujúcimi za potraty. Ide o tzv. A, B a C prípad, v ktorom sa tri ženy sťažovali, že im bol odopretý potrat.

ESĽP v roku 2010 rozhodol, že aj keď predmetom podania nebola žiadosť o legalizáciu potratov, Írska vláda porušila práva žien na súkromie. Preto musí prijať legislatívu presne stanovujúcu, za akých okolností môže byť potrat povolený, s ohľadom na notoricky známy prípad X.