Snaha o uzákonenie homosexuálneho manželstva vyvolalo ostrú reakciu

1,397
Kultúra života

                                

LONDÝN, 22. marca 2012 (LifeSiteNews.com) – „Iba veľká mobilizácia verejnosti sprevádzaná a povzbudená zjednotenými náboženskými predstaviteľmi zastaví Cameronovu vládu pred zriadením homosexuálneho manželstva," povedal dnes pre LifeSiteNews.com riaditeľ hlavnej britskej prolife organizácie.

John Smeaton, riaditeľ  Spoločnosti na ochranu nenarodených detí, sa vyjadril, že je primerane optimistický, pokiaľ ide o vyhliadky do budúcnosti.

Napriek nepopierateľnému faktu, že vláda nového toryovca Davida Camerona vyjadrila svoj úmysel nanútiť opätovnú definíciu manželstva, Smeaton povedal, že britská verejnosť si je väčšmi vedomá svojich práv a povinností, a predpovedá veľmi veľkú ododzvu proti týmto plánom. Väčšia časť tejto reakcie, predpovedal, bude reakciou bezprecedentnej koalície kresťanských denominácií a iných náboženstiev.

„Nepochybne budú mať svoj spôsob, jedine že by vznikla veľká reakcia,” povedal Smeaton. Ale nádej je v strachu z dôsledkov z ďalších volieb: „Poslanci budú povinní skladať účty.”

„Odozvu na manželstvo osôb rovnakého pohlavia vedie šikovne Colin Hart z Kresťanského inštitútu,” povedal Smeaton. Nedávno zorganizoval tlačovú konferenciu ako riaditeľ kampane Koalícia za manželstvo, v ktorej povedal, že slovo manželstvo sa objavuje v zákone 3258 krát. „Manželstvo," povedal, „je vtkané do materiálu našich národných zákonov a nemôže byť odtiaľ vytrhnuté jedným úderom."

Hart znovu zdôraznil hrozbu manželstva osôb rovnakého pohlavia, nielen pre spoločnosť v Británii, ale aj pre politické vyhliadky poslancov, ktorí ju podporujú.

„Manželstvo nevymyslel parlament. A tiež tento parlament nemôže zavrhnúť tisícky rokov histórie jeho opätovným definovaním. Zvlášť, keď si ho žiadna politická strana nedala do svojho volebného programu.“

„Ak veria, že verejnosť ich v tejto otázke podporuje, prečo predstavitelia strany nemali odvahu, aby ho vložili svoje presvedčenie do svojho volebného programu?”

Poslanci tiež boli varovaní dôležitými hlasmi v konzervatívnej strane, že homosexuálne manželstvo im u väčšiny verejnosti nevyhrá voľby. Tim Montgomerie, autor vplyvného blogu Conservative Home (Konzervatívny domov), sám podporovateľ homosexuálneho manželstva, povedal, že strana zmenila svoje priority pre novú posadnutosť na úrok toho, že odložila nabok otázky, ktoré naliehavo zaujímajú voličov, ako nezamestnanosť a cena benzínu.

„Uznať, že homosexuálne manželstvo je dobrá vec,” napísal Montgomerie, „a že oponenti sú na chybnej strane histórie neznamená, že sa s tým vyhrajú voľby.


„Verejná mienka je veľmi rozdelená, pokiaľ ide o definíciu manželstva, a len veľmi málo ľudí, ktorí bojujú s účtom za elektrinu alebo s hrozbou straty zamestnania môže pochopiť posadnutosť politikov touto otázkou.”

Lord Tebbit, bývalý kabinetný minister a bývalý predseda konzervatívnej strany, tiež varoval, že Cameron rozhneval svoju prirodzenú podpornú základňu.

„Pochybujem, že Cameronov novozískaný entuziazmus pre homosexuálne manželstvo zvýši pravdepodobnosť, že konzervatívna strana získa väčšinu v roku 2015, alebo veľmi pridá k úplnému šťastiu a spokojnosti našej spoločnosti.”

Nedávne pretláčanie homosexuálneho manželstva šokovalo mnohých. Pred niekoľkými rokmi Spoločnosť na ochranu nenarodených detí nezahŕňala vo svojom mandáte opozíciu voči hrozbe homosexuálnej programu. Čo sa zmenilo? „Žiadosť o manželstvo osôb rovnakého pohlavia,” povedal Smeaton, „znepokojila mnohých ľudí.”

Oznámenie vlády, že zmena v legálnej definícii manželstva bola na obzore, vyburcovala radu Spoločnosti na ochranu nenarodených detí. „Teraz máme rezolúciu jednomyseľne prijatú národnou radou.”

Smeaton povedal, že taká radikálna zmena chápania manželstva je problém blízky prolife ľuďom. „Podrýva manželstvo medzi mužom a ženou, a manželstvo je základ rodiny a bezpečia detí narodených i nenarodených.

„Nenarodené deti sú štyri až päťkrát viac v bezpečí v manželstve ako mimo neho.”

Spoločnosť na ochranu nenarodených detí úzko spolupracuje s Kresťanským inštitútom a posiela desiatky tisíc letákov žiadajúcich verejnosť, aby kontaktovala poslancov a podpísala petíciu Koalície za manželstvo na zachovanie momentálnej definície.

Existuje nádej, že sa zastaví tento moloch? Smeaton povedal, že verí, že návrh tak podstatne zmeniť stavebný prvok spoločnosti bude silne proti veľmi širokej škále organizácií, takže sú dobré šance na zastavenie.

„Niekedy je jedinec schopný zastaviť politikov v ich konaní, hoci to vyžaduje obrovskú snahu.” Smeaton dodal, že očakáva veľkú reakciu verejnosti, ktorá zďaleka vyváži čokoľvek na podporu návrhu.

Veľká časť však záleží od divokej karty: Cameronovho tvrdohlavého osobné presvedčenia.

„Stále nevieme, kam až Cameron pôjde, aby zničil každého. Určite to zvykol robiť aj Blair. Briti sú úplne proti vojne v Iraku, ale to nezastavilo Blaira od toho, aby do vojny šiel. Konali sa masívne zhromaždenia proti zákazu lovu na líšky, ale vláda ich prevalcovala.

 „Neviem, čo bude Cameronov prípad.”

Keďže väčšina evanjelikov a mnohé protestantské organizácie sa už zmobilizovali, Smeaton napísal katolíckym biskupom Británie a požiadal ich, aby zaútočili na záchranu inštitúcie manželstva.

„Snažím sa o urgentné stretnutia, aby sme vypracovali plán, ako môžeme odporovať týmto návrhom,” povedal. Zdôraznil vrcholnú naliehavosť, aby sa celá katolícka komunita zjednotila v tejto otázke tak, ako v žiadnej inej.

„Teraz je ten čas. Teraz je dôležité niečo robiť. Záujem je príliš vysoký, než by sme dovolili, aby sa nám čokoľvek z bývalých záujmov dostalo do cesty.”

Smeaton mal pravdepodobne na mysli dlhý príbeh mlčanlivosti medzi biskupmi Anglicka a Walesu a nedávnu otvorenú podporu homosexuálneho hnutia najmä v hlavnej londýnskej diecéze.

Nedávno arcibiskup Vincent Nichols z Westminsteru zopakoval svoju podporu pre „záujmy a ciele tzv. homosexuálnych sv. omší, ktorých pravidelné konanie sa v roku 2005 schválilo vo farskom kostole v centrálnom Londýne.

Organizátori omší v Soho sa stali známymi pre otvorený odpor voči katolíckemu učeniu o sexualite a opakovane boli ochraňovaní pred kritikou katolíckymi biskupmi. Cez tlačové správy, články na blogoch, úvodníky, rozhovory v médiách a videá umiestnené na YouTube sa rozpor s učením cirkvi o morálke na omšiach v Soho stal podľa slov jedného katolíckeho aktivistu „najhoršie zachovávaným tajomstvom" v anglickej cirkvi.

Samotný Smeaton napísal na LifeSiteNews, že len keď sa anglickí biskupi vzdajú svojej podpory homosexuálneho hnutia, začne pokrok pri obnove kresťanstva, aby získalo späť svoju dôležitosť a rešpekt vo verejnom živote.