Výzva k neposlušnosti - Ľavicové hnutie útočí na tradíciu cirkvi

1,643
Kultúra smrti

                                    

RÍM, 11. februára 2011 (LifeSiteNews.com) – 144 nemecky hovoriacich katolíckych teológov v Európe žiada zmeny v katolíckej cirkvi ,vrátane kňazskej funkcie pre ženy, zrušenie kňažského celibátu, prijatia homosexuality a antikoncepcie. Kým „progresívne” krídlo antikatolíckych disidentov žiada tieto zmeny už prinajmenšom štyri desaťročia, najnovšie vyhlásenia tvrdia, že to všetko súvisí s ochranu detí pre sexuálnym zneužívaním kňazov.

Podľa správy v nemeckom denníku Süddeutsche Zeitung skupina, ktorú tvorí asi tretina všetkých nemeckých profesorov teológie na univerzitách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, vydala minulý piatok výzvu na reformu.

Kríza sexuálneho zneužívania mladistvých kňazmi, ktorá zmieta Nemecko a inými európske krajiny, naznačuje, že sú potrebné hlbšie reformy, hovorí list, „zahŕňajúce uznanie slobody, zrelosti a zodpovednosti jednotlivca a farníkov zúčastňujúcich sa demokratických štruktúr pri riadení komunity."

„Cirkev potrebuje ženatých kňazov a ženy v cirkevnom úrade,” pokračuje list, „musí mať dôveru v rozhodovaní a zodpovednosti…zvlášť v oblasti osobných životných rozhodnutí a individuálneho životného štýlu.”

To znamená, že katolíkom by malo byť dovolené rozviesť sa a znovu oženiť, a cirkev by nemala vylučovať tých, ktorých láska, lojalita a vzájomný záujem sú vyjadrené partnerstvom osôb rovnakého pohlavia.

„Pokrytecká morálna krutosť cirkvi nie je dobrá,” pokračoval list, „táto morálna krutosť je zvrátením biblického odkazu slobody v prísnom morálnom zákone bez zľutovania.”

List tiež varoval proti rastúcemu populárnemu trendu medzi mladými, generáciou po druhom vatikánskom koncile, ohľadom tradičnejších liturgických praktík, vrátane obnovy záujmu o latinské a gregoriánske chorály a posvätnú polyfóniu počas omše.

„Bohoslužby nemôžu zmrznúť v tradicionalizme,” konštatovali teológovia.

Istý britský kňaz a populárny bloger sa vyjadril, že tieto požiadavky sú veľmi nezvyčajná záležitosť pre šedivejúce zvyšky revolty 60.-tych rokov. Otec Ray Blake, ktorý píše zo svojej farnosti v Brightone, povedal: „Toto ľavicové hnutie ma prekvapuje. Je to skutočným pokračovaním mnohých vecí, ktoré spôsobili naše problémy.”

„Je to postoj podporený liberálnou ustanovizňou, prijatím moderného sveta.”

Otec Blake tiež povedal, že „progresívne” krídlo európskej cirkvi malo tieto demokratické túžby pre katolícku cirkev odjakživa. V tejto teologickej škole autorita pápežov, svätcov, laických teológov a osobný rozmar je tým istým, osobný rozmar sa však snaží zvíťaziť.”

„Na začiatku je to atraktívne, ale v konečnom dôsledku sa v liberálnom protestantizme odlučuje ľudstvo od Boha. Písmo, tradícia, magistérium a hierarchia potom neslúžia na odhalenie Boha, pretože nakoniec aj samotný Boh je len ľudský konštrukt.”

Peter Seewald, nemecký novinár a autor dvoch kníh o pápežovi Benediktovi XVI., sa vyjadril, že tento nemecký list nie nič viac než „rebélia zo škôlky.”

Seewald nazval autorov listu vedúcimi kňazmi zeitgeistu (zeitgeist: prúd času). „Toto je spoločná akcia neoliberálnych síl pracujúcich na zrýchlení prebudovania katolíckej cirkvi vo svojej podstate.”

Otec Hans Langendörfer, jezuita a sekretár konferencie nemeckých biskupov, však list privítal. Povedal, že profesori si len želajú prispieť k rozhovoru o budúcnosti viery a cirkvi v Nemecku.

Otec Langendörfer sa tiež vyjadril, že títo teológovia sa 20 rokov angažovali v užitočnom a štruktúrovanom dialógu s nemeckými biskupmi, a list zahŕňa myšlienky, o ktorých spolu často diskutovali.

„V mnohých otázkach je memorandum v rozpore s teologickým presvedčením a nemennými záväznými rozhodnutiami,” povedal, „relevantné otázky si urgentne vyžadujú bližšie ujasnenie.”