Zakáže Azerbajdžan potraty kvôli genderovej nerovnováhe?

1,258
Kultúra života

BAKU, Azerbajdžan, 20. júl 2012 (LifeSiteNews.com) - Podľa tlačovej agentúry RIA Novosti navrhol vysoko postavený štátny činiteľ v Azerbajdžane zákaz potratov vo svojej vlasti. Rozšírené praktiky potratov na základe výberu pohlavia detí nazval vraždou a prejavom krutosti.

„V mnohých krajinách sveta sa potrat považuje za vraždu ľudskej bytosti. Zabitie nenarodených detí v lone ich matiek sa nedá ospravedlniť ani na základe humanitárnych či náboženských dôvodov,“ povedal Hadi Rajabli. Ten zastáva pozíciu predsedu komisie pre sociálnu politiku, ktorá spadá pod azerbajdžanský parlament. Takisto je členom vláducej strany v Azerbajdžane s názvom Yeni. „Domnievame sa preto, že by takýto zákaz mohol byť zavedený i v Azerbajdžane.“

„Potrat dieťaťa na základe výberu pohlavia môže mať vážne dôsledky,“ dodal, „je to vražda, ktorá sa nedá ospravedlniť z nijakého hľadiska.“

V Azerbajdžane sa podľa štatistiky Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) na každých 100 dievčat narodí približne 112 chlapcov. Prirodzený pomer pohlaví pri pôrode je pritom okolo 105 chlapcov na 100 dievčat.

Rajabliho návrhu predchádzal podobný návrh v susednom Turecku. Tamojší premiér Recep Tayyip Erdogan prišiel s návrhom, aby bolo vykonávanie potratov obmedzené zo súčasných 10 týždňov na prvé 4 až 6 týždňov tehotenstva. Kritici sa sťažujú, že toto opatrenie by v krajine doslova znemožnilo vykonávať chirurgické potraty. Erdogan nazval potrat vraždou a spája ju s medzinárodnou agendou kontroly populácie.

Turecká vláda však následne kvôli demonštáciám upustila od tohto plánu.

Turecko i Azerbajdžan sú sekulárnymi moslimskými štátmi, ktoré sú úzko kultúrne spojené.

Podľa pro-potratovej organizácie Guttmacher Institute patrí Azerbajdžan medzi krajiny s najvyššou mierou potratov vo svete. Jej prieskumy naznačujú, že ženy podstúpia v primere takmer tri potraty za život.

Potraty sú v Azerbajdžane legálne počas prvých 12 mesiacov tehotenstva už od roku 1955.

Podľa dokumentácie OSN však azerbajdžanská vláda vydala v roku 1982 nariadenie, ktoré povoľovalo vykonávanie potratov zo zdravotných dôvodov i počas 28. týždňa tehotenstva. Vláda ďalej rozširovala podmienky, za ktorých boli potraty legálne dostupné, a 31. decembra 1987 vydala ďalšie nariadenie. To definovalo širokú škálu podmienok nielen zdravotného charakteru potrebných k tomu, aby mohol byť potrat na požiadanie uskutočnený do 28. týždňa tehotenstva. Nakoniec však toto nariadenie zabezpečilo, že so súhlasom komisie mohol byť potrat na požiadanie vykonaný na akomkoľvek základe.

Podľa správ tlačovej agentúri RIA Novosti bude azerbajdžanský parlament Milli Mejlis prejednávať zákaz potratov na zasadaní na jeseň.