Svetový deň antikoncepcie zameraný na mládež

1,671
Kultúra smrti

24. september 2012 (HLIWorldWatch.org) – Už niekoľko rokov koalícia medzinárodných organizácií podporuje Svetový deň antikoncepcie, ktorý sa každoročne „slávi“ 26. septembra. Tento rok chcú organizátori osloviť hlavne mladých, vrátane tínedžerov. Cieľom je poskytnúť objektívne informácie o antikoncepcii.

Tento rok sa nadácia Billa Gatesa a jeho manželky pridá k ďalším sponzorom, ako je Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo (IPPF), MSI, USAID, farmaceutická spoločnosť Bayer a iné, aby spoločne propagovali ideológiu antikoncepcie. Melinda Gatesová spolu s britskou vládou v júli tohto roku usporiadala v Londýne medzinárodný samit, kde sa vyzbierali 4 miliardy dolárov na propagáciu antikoncepcie pre ženy v rozvojových krajinách. Na blogu nadácie Gatesovcov s názvom Impatient Optimists je zverejnených niekoľko článkov oslavujúcich Svetový deň antikoncepcie 2012.

Čitateľom príspevkov nemôžu ujsť hlavné myšlienky blogu: antikoncepcia je prostriedok proti chudobe; tínedžeri by mali mať veľa sexuálnych skúseností; rodičia tínedžerov by si mali uvedomiť, že ich deti žijú sexuálne a mali by im pomôcť zohnať antikoncepciu; antikoncepcia by mala byť dostupná mladým ľuďom zadarmo alebo za zníženú cenu; a tí, ktorí sú proti antikoncepcii, len rozširujú mýty o možných rizikách.

Tí z nás, ktorí neveria tejto propagande a uvedomujú si všetky klamstvá o reálnych rizikách spojených s antikoncepciou, si povedia, že ozvať sa v tomto prípade takmer nemá význam. Však je to len na nejakom blogu. Veď je to len nejaká „každoročná“ oslava, ako je napríklad Medzinárodný deň cheeseburgerov, o ktorom skoro nikto z nás nikdy nepočul. Je to až také vážne?

Melinda Gatesová spolu s rodičmi majú všetky prostriedky na to, aby svoju stratégiu úspešne uskutočnili a sú presvedčení, že bojujú v morálnej vojne za zvýšenie blahobytu v rozvojových krajinách. Avšak životy sa nezlepšia tak, že budeme podporovať smrť. Jediný skutočný spôsob, ako napredovať a rásť je otvoriť sa pre život a prijať Evanjelium života.

Zodpovednosť za šírenie pravdy Evanjelia života je na každom z nás. Rodičia, ktorí majú deti, sa nemôžu báť s nimi rozprávať o týchto záležitostiach, pretože tí, ktorí sa snažia spoločnosť ovplyvniť v svoj prospech, sa toho očividne neboja. Kňazi by mali častejšie kázať o nádhernej úlohe ľudskej sexuality a živej viere vo svete plnom opačných hodnôt. Pre každého z nás sa určite nájdu spôsoby, ako osloviť tých istých mladých ako Gatesovci a rozprávať im o Božom pláne v našich životoch.   

Mladé ženy v rôznych krajinách nedávno účinkovali vo videu kampane pro-life organizácie Human Life International, kde odpovedali na motto Melindy Gatesovej o antikoncepcii. Tieto mladé ženy sa aktívne zapájajú v ich miestnych spoločenstvách a môžu tak byť pozitívnym príkladom pre stovky či tisíce rovesníkov. Vo videu hovoria o tom, prečo je antikoncepcia tak kontroverzná a aké sú jej riziká.

Vedeli ste, že veľa druhov orálnej antikoncepcie podľa Svetovej zdravotníckej organizácii patria do skupiny 1? V tejto skupine sa nachádzajú látky, kde sa potvrdil karcinogén pre ľudí. Patria tam napríklad aj cigarety či azbest. „Ako to teda môže byť prospešné pre zdravie?“ pýtajú sa mladé ženy vo videu kampane. „Tieto tabletky nemajú nič spoločné s bojom proti AIDS. V skutočnosti ho môžu ešte zhoršiť. Ako by to mohlo ženám pomáhať?“

Gatesová a jej partneri hovoria pravdu, že mladí majú právo na informácie. Lenže mali by sa k nim dostávať také informácie, ktoré im pomôžu viesť zdravý, úspešný a morálny život. My sme tí, ktorí by ich mali osloviť, aby boli súčasťou Božieho plánu. Nemôžeme však každý rok čakať len na Svetový deň antikoncepcie. Musíme oslavovať Kristovu lásku k nám a pravdu Evanjelia života denne v našich rodinách a spoločenstvách.

Prosím pridajte sa ku mne nielen v modlitbách, ale aj v budovaní Kultúry života pre budúce generácie.

Otec Shenan J. Boquet je prezidentom najväčšej svetovej pro-life organizácie Human Life International.