Svetová „zdravotnícka” organizácia rozširuje smrť

2,257
Kultúra smrti

2. október 2012 (pop.org) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) venuje príliš veľa pracovného času zamestnancov a prostriedkov na podporu legalizácie potratov na celom svete. V skutočnosti práve prišli s novým „ako na to“ manuálom nazvaným Bezpečný potrat: technické usmernenia a metódy pre zdravotnícke systémy. Cieľom manuálu je celosvetové vzdelávanie odborníkov vo vykonávaní „bezpečných potratov“ a presadenie spôsobov „na zníženie rizikových potratov“.

Predtým, než budem pokračovať, by ste mali vedieť, že „bezpečný potrat“ je znamená „legálny potrat“. „Zníženie rizikových potratov“ znamená „zrušenie zákonov, ktoré chránia nenarodený život“. Ľudia stojaci za propagáciou potratov neváhajú prekrútiť angličtinu, len aby ich projekty zneli ako prospešné ženám a neškodné pre daňovníkov.

Hlavným partnerom WHO pri tomto zločine je pracovná skupina rizikového potratu Medzinárodnej gynekologickej a pôrodníckej federácie (FIGO). Predseda tejto pracovnej skupiny, Dr. Anibal Faúndes, spolupracoval s WHO na vývoji nového potratového manuálu a v súčasnosti napomáha pri jeho propagácii.

Takže, čo sa v tom manuáli vlastne píše? Po prvé, vyzýva na celosvetovú legalizáciu potratov bez výnimiek a obmedzení. Po druhé, snaží sa ubezpečiť, aby mali ženy na výber širokú škálu „bezpečných a efektívnych metód na vykonanie potratu“. A napokon presadzuje, aby agentúry (ako napríklad USAID) poskytli krajinám všetky druhy zariadení potrebných pri výkone potratov.

Dovoľte mi uviesť príklad. WHO uvádza misoprostol a mifepriston vo svojom aktuálnom Zozname život zachraňujúcich liekov pre ženy a deti, kde ich popisuje ako nevyhnutné „pre zabezpečenie služieb bezpečného potratu“.

Misoprostol má legitímne lekárske využitie. Zvyčajne sa predpisuje na liečbu žalúdočných vredov a krvácania po potrate alebo pôrode. Ale tu WHO spomína jeho využitie pri vykonávaní potratov - počas tehotenstva môže jeho užitie v kombinácii s mifepristonom vyvolať potrat.

V mnohých krajinách sveta nie je na zakúpenie týchto liekov potrebný lekársky predpis. Misoprostol je možné kúpiť v hociktorej miestnej drogérii. Teda dokonca aj v krajinách, kde je interupcia nezákonná, je ľahké kúpiť liek vyvolávajúci potrat. Napríklad v Južnej Amerike zriadené potratové telefónne linky radia ženám, ako si môžu samé vyvolať potrat tým, že užijú kombináciu misoprostolu a mifepristonu. „Potom, ako začnete krvácať,“ počujete nahratý hlas prihovárajúci sa ženám, „choďte do nemocnice a povedzte, že ste potratili. Lekári budú nútení vaše tehotenstvo ukončiť.“

Toto je jedna možnosť, ako sa „bezpečné potraty“ vykonávajú aj napriek ich zákazu zákonom. Obhajobou užívania týchto liekov WHO nielenže nechráni zdravie nenarodených detí, ale rovnako ohrozuje aj životy žien. Potrat, ako už vieme, je nebezpečnejší ako pôrod.

Je iróniou, že organizácia, ktorá bola založená za účelom zlepšenie zdravia - Svetová zdravotnícka organizácia - sa v súčasnosti znížila k podpore programov a výkonov, ktoré vážne ohrozujú životy a zdravie žien a detí. Prečo sa neotvoria kvalitné kliniky, ktoré budú poskytovať ženám riadnu prenatálnu starostlivosť? 

Elizabeth Crnkovichová

Population Research Institute