Pravda o nadácii Gatesovcov

2,881
Kultúra smrti

1. október 2012 (The Wanderer) - Zakladateľka Americkej federácie plánovaného rodičovstva Margaret Sangerová spolu s Marie Stopesovou a ďalšími poprednými predstaviteľkami raného eugenického hnutia zameraného na rasové čistky zorganizovali v júli 1912 v Londýne svoju prvú medzinárodnú konferenciu. Jednou z hlavných tém diskusie bolo, ako zastaviť rozmnožovanie u úbohých a „neschopných“ afrických žien.

Presne o 100 rokov neskôr, v tom istom meste, nadácia Billa a Melindy Gatesovcov a britská vláda prevzali záštitu nad Summitom o plánovanom rodičovstve (ďalej aj ako summit). Zrejme ide len o náhodu, ale aj veľkú iróniu. Cieľom summitu totiž bolo vyzbierať dostatok peňazí na „sprístupnenie antikoncepcie 120 miliónom ženám z najchudobnejších krajín sveta do roku 2020“, s dôrazom na Afriku. Na vrchole zoznamu partnerov nadácie Gatesovcov (ďalej aj ako nadácia) boli Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva (IPPF) a organizácia Marie Stopes International (MSI), dvaja najväčší celosvetoví podporovatelia potratov. Prišli dokončiť prácu, ktorú pred storočím zahájili ich zakladatelia.

Podľa „Zhrnutia úloh“ summitu bude na zabezpečenie antikoncepcie pre také množstvo žien potrebných 4,3 miliárd amerických dolárov počas najbližších ôsmich rokov, pričom štvrtinu poskytne nadácia Gatesovcov.

Hlavnými hviezdami konferencie boli premiér David Cameron, prezident Tanzánie Jakaya Kikwete a bývalá írska prezidentka Mary Robinsonová. Mnohí ju označili za „znovuzrodenie plánovaného rodičovstva“, akoby celý medzinárodný rozvojový priemysel sa za posledné dve desaťročia nezaoberal vynaliezaním agresívnejších, ale zároveň priateľskejšie znejúcich spôsobov, ako u Afričanov, Ázijčanov a Latinoameričanov zastaviť rodenie detí. V skutočnosti od roku 1995 poskytli takzvané „vyspelé“ krajiny 100 miliárd amerických dolárov na kontrolu populácie na južnej pologuli. (1)

Na summite sa zúčastnilo 24 krajín, z toho 18 z Afriky, preto nebolo ťažké postrehnúť jeho geografické zameranie. Asi tucet „vyspelých“ vlád sveta bolo predstavených ako „darcovia“, ktorí v súčasnosti zabezpečujú 95 % všetkých finančných prostriedkov kontroly populácie.

A, samozrejme, viac než primerane bola predstavená tzv. Big Pharma. Účastníci ako Bayer, Cipla, Helm, Johnson & Johnson, Merck a Pfizer získajú ročne miliardy dolárov, ak sa počet užívateliek ich liekov zvýši o 120 miliónov.

Hoci v oblasti „kontroly populácie“ už úprimnosť nie je v móde, na programe summitu boli rovnaké staré dezinformácie a otvorená propaganda. Napríklad, „podporná organizácia“ summitu The White Ribbon Alliance for Safe Motherhood (Aliancia bielej stužky za bezpečné materstvo, ďalej aj ako Aliancia bielej stužky) rozdala leták s veľkolepým názvom „Atlas narodenia“. Uviedla v ňom, bez stopy irónie, že „prístup k plánovanému rodičovstvu vo veľkom zvyšuje šance žien prežiť tehotenstvo“. Zároveň v ňom porovnáva úmrtnosť matiek v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej aj ako Spojené kráľovstvo), čo predstavuje 12 žien na 100 000 živých narodených detí a úmrtnosť matiek v Čade, ktorá je 100-násobne vyššia (1 200 žien na 100 000 detí). V Spojenom kráľovstve je rozšírenosť antikoncepcie 86 %, v Čade len 3 %.

Aliancia bielej stužky samozrejme tvrdí, že všetko sa vyrieši, ak Čad (a zvyšok Afriky) zaplavia antikoncepciou a materská úmrtnosť zázračne zmizne. Tento zjednodušený a veľmi nebezpečný predpoklad bude stáť oveľa viac životov, než zachráni, pretože úplne zabúda na ďaleko efektívnejšie život zachraňujúce opatrenia, akými sú prenatálna starostlivosť, pôrod v čistom prostredí a chirurgický zásah v prípade pôrodných komplikácií.

V skutočnosti nebezpečenstvá predstavené summitom sú tak extrémne, že niektoré skupiny kontroly populácie pred ním varovali (vrátane Centra pre reprodukčné práva, ktoré rado podporí každý potrat). „Deklarácia občianskej spoločnosti“ odsudzuje „opatrenia, ktoré akceptujú alebo mlčky tolerujú nedobrovoľné sterilizácie [a] nútené podávanie antikoncepcie. Návrat k násilným programom rodičovského plánovania tam, kde sa ignoruje kvalitná starostlivosť a informovaný súhlas, by bol šokujúci a spiatočnícky.“ (2)

Nikto určite nechce byť vnímaný ako „spiatočnícky“, tieto skupiny však majú vážny dôvod na znepokojenie. Jedným zo sponzorov londýnskeho summitu bolo Ministerstvo Spojeného kráľovstva pre medzinárodný rozvoj (DfID). Táto vládna agentúra prispela 261,4 miliónmi amerických dolárov na aktuálny program nútených sterilizácií v Indii. Tento typ programu, založený na kvótach a odmenách, nevyhnutne vedie k hrubému a rozšírenému porušovaniu ľudských práv. Mnoho indických žien bolo sterilizovaných bez ich vedomia alebo súhlasu. Korupcia a vyhrážky boli bežnou praxou. Ženám ponúkli 11 dolárov a sári, ak sa dajú sterilizovať alebo boli zaradené do lotérie, kde jedna z tisícov mohla vyhrať auto, ktoré si ale aj tak nemohla dovoliť riadiť. Pracovníci mimovládnej organizácie, ktorí presvedčili ženy na podstúpenie sterilizácie, dostali peňažnú odmenu. Takže program, ako všetky takéhoto druhu, bol predurčený na zneužitie a korupciu. (3)

Lekár platený DfID vykonal rýchlosťou blesku 53 sterilizácií za dve hodiny, ktoré navyše všetky sfušoval a nechal ženy ležať v bolestiach na špinavej, slamou pokrytej podlahe. Dokonca sa tak náhlil získať čím viac peňazí, že si pred operáciami ani nevysterilizoval nástroje.

V správe DfID z roku 2010 sa uvádza, že cieľom tohto programu bolo zníženie emisií skleníkových plynov. Nakoľko v DfID vedeli, že peniaze sa použijú na financovanie nútených sterilizácií vykonaných v špinavých podmienkach, môžeme pokojne tvrdiť, že agentúra považuje otázky životného prostredia za dôležitejšie než najzákladnejšie práva úbohých žien z Indie. (4) 

V tomto kontexte znie motto nadácie Gatesovcov „Všetky životy majú rovnakú hodnotu“ trochu prázdne.

Ďalším partnerom londýnskeho summitu bola organizácia Marie Stopes International (MSI), vedľa ktorej vyzerá Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva ako neschopná banda. Širokej britskej verejnosti sprístupňuje pornografické plagáty a filmy a priznala celosvetové vykonávanie nelegálnych potratov, ktoré ženy často nazývajú aj ako „zákroky Marie Stopesovej“. (5) Jej aktivity sú sústredené predovšetkým na oblasť Afriky. Zamestnanci centra MSI v Tororo v Ugande potvrdili uskutočnenie mnohých nelegálnych potratov a dosvedčili tiež, že ženám, ktorým injekčne vstrekli Depo-Provera tvrdili, že ide o liečbu malárie. (6) V júli tohto roku vláda Zambie vypovedala MSI z krajiny z dôvodu realizácie stoviek nelegálnych potratov za obdobie len piatich mesiacov. (7)

Melinda Gatesová svojím tvrdením, že „ich nadácia nezaujíma postoj k potratom“, ide rovnakou cestou, ako mnoho ďalších katolíckych odpadlíkov. (8) Je to ako keď niekto hovorí, že ho nezaujíma rasizmus, zatiaľ čo prispieva miliónmi dolárov na činnosť Ku Klux Klanu a Árijskej národnej aliancie.

Nadácia Gatesovcov prispela viac ako jednou miliardou dolárov výslovne na aktivity „plánovaného rodičovstva“ najagresívnejším skupinám sveta. (9) Patrí medzi ne Populačný fond OSN (UNFPA), vychvaľujúci čínsky program nútených potratov, ktorý v skutočnosti pomohol realizovať. Ďalej organizácia CARE International bojujúca za legalizáciu potratov vo viacerých afrických krajinách, Pathfinder International, ktorá v mnohých štátoch po desaťročia ilegálne vykonávala potraty technikou „menstrual extraction“ a v neposlednom rade tu patrí aj Medzinárodná federácia plánovaného rodičovstva, organizácia presadzujúca potraty po celom svete viac, ako akákoľvek iná skupina na Zemi.

Najpresvedčivejšiu reklamu na podporu londýnskeho summitu o plánovanom rodičovstve urobila sama Melinda Gatesová svojím vyhlásením: „Pri mojich cestách po celom svete ženy, s ktorými sa rozprávam, tvrdia, že prístup k antikoncepcii často znamená rozdiel medzi životom a smrťou. Dnes sme tu preto, aby sme vypočuli tieto hlasy, aby sme vyšli v ústrety ich snahám a dali tým ženám schopnosť zlepšiť svoj život a životy svojich rodín.“ (10)

Na týchto stretnutiach, očividne starostlivo naaranžované, boli fotky s africkými ženami, ktoré poslušne opakovali „Musíme mať antikoncepciu!“. Slogan, ktorý im podsunul tím z nadácie. Je veľmi zvláštne, že zo všetkých tých žien citovaných Melindou Gatesovou, ani jedna nespomenula potrebu prenatálnej starostlivosti, pôrody v bezpečných a čistých podmienkach a chirurgický zásah v prípade pôrodných komplikácií – opatrenia, ktoré by z dlhodobého hľadiska zachránili oveľa viac životov.

Melinda Gatesová počas príprav na svoj starostlivo zorganizovaný gala summit úplne ignorovala hlasy žien, ktoré nesúhlasia s jej plánom zaplaviť svet antikoncepciou.

Jednou z nich je aj nigérijská matka, ktorá v otvorenom liste Melinde Gatesovej napísala:

Prostredníctvom svojho obrovského bohatstva chce nahradiť odkaz africkej ženy (ktorým je jej dieťa) za odkaz o slobodnom sexe detí. Všetci na prvý pohľad vidia, že neobmedzená a ľahko dostupná antikoncepcia v Afrike s určitosťou zvýši neveru a sexuálnu promiskuitu, pretože sex je týmto projektom za miliardy dolárov predstavovaný ako príležitostný šport pre potešenie, ktorý vlastne neprináša žiadne záväzky (alebo bábätká). Vidím, ako nám tých 4,6 miliárd prinesie nešťastie. Za tie peniaze budeme mať neverných manželov, ulice, z ktorých sa vytratí nevinný štebot detí, choroby a nakoniec smrť. Tie peniaze nám prinesú starobu bez láskavej starostlivosti našich detí. Prosím, Melinda, vypočuj úprimný plač africkej ženy a milosrdne použi svoje peniaze na to, čo NAOZAJ potrebujeme.

Počúvate, pani Gatesová?

Dr. Brian Clowes je riaditeľom vzdelávania a výskumu na Human Life International (HLI), najväčšej medzinárodnej organizácii zameranej na pro-life a pro-rodinné otázky. Tento článok bol publikovaný v novinách The Wanderer, ročník 145, číslo 40.

Odkazy:

1 Populačný fond OSN (UNFPA). Financial Resource Flows for Population Activities [annual reports]. Tabuľka A.1, “Primary Funds of Donor Countries for Population Assistance, by Channel of Distribution.” Kompletné informácie a výpočty nájdete v tabuľke programu Excel F-18-05.XLS.

2 “Women’s Human Rights Must be at the Centre of the Family Planning Summit: Civil Society Declaration.”  http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Civil-Society-Declaration_06_19_2012.pdf, September 17, 2012.

3 Gethin Chamberlain. “UK Aid Helps to Fund Forced Sterilisation of India’s Poor.” The Observer/The Guardian, April 14, 2012.

4 Tamtiež.

5 Paul Cornellisson, Marie Stopes International Program Director for South Africa, YouTube video at http://www.youtube.com/watch?v=9Cf7Rg8zxds, September 17, 2012.

6 Diskusia medzi Brianom Clowesom a otcom Jonathanom Opiom z farnosti Najsvätejšieho Srdca v Tororo v Ugande, konaná 15. decembra 2010. Jedna z dcér poradcu v organizácii HLI šla kvôli liečbe malárie do MSI, ale namiesto liečby jej injekčne pichli Depo-Provera bez toho, aby vedela, o čo ide. Po dobu troch mesiacov nemala menštruáciu, potom začala krvácať tak silno, že musela byť hospitalizovaná. Ten istý príbeh som počul od viacerých ďalších žien. Zamestnanci MSI sa pýšili vykonávaním nelegálnych potratov po celom svete. V skutočnosti je však potrat v Ugane nazývaný zákrok Marie Stopesovej.

7 “Zambia: Gov’t ‘Aborts’ Marie Stopes.” AllAfrica.com, July 26, 2012.

8 Deborah Solomon. “Questions for Melinda Gates: The Donor.” The New York Times Magazine, October 22, 2010, http://www.nytimes.com/2010/10/24/magazine/24fob-q4-t.html, September 18, 2012.

9 “Search Awarded Grants” feature on the Gates Foundation Web site at http://www.gatesfoundation.org/grants/Pages/search.aspx.

10 Julio Godoy. “Family Planning Essential for Development.” Inter Press Service News Agency, July 18, 2012.