Kardinál Arinze hovorí o tradičnej a novej omši

19.09.2017VAT
803

(0:00:00)  Kardinál Arinze o mimoriadnej a bežnej forme rímskeho obradu Katolíckej cirkvi.
(0:00:08)  Benedikt XVI. hovoril veľmi láskavo a múdro k Cirkvi,
(0:00:17)  že obe formy ostávajú, a že je tu sloboda sláviť jednu alebo druhú formu.
(0:00:26)  Je to tá istá Cirkev, preto nech nikto, kto miluje jednu formu,
(0:00:33)  neodsudzuje druhú, je to neprípustné.
(0:00:38)  Preto, kto vie, či časom naše slávenie jednej formy neovplyvní druhú formu,
(0:00:50)  pretože Cirkev je živá.
(0:00:51)  Katolícka cirkev nežije vo vatikánskom múzeu.
(0:00:54)  Liturgia je posvätná, a to podstatné je nemenné,
(0:01:02)  napriek tomu spôsob slávenia môže byť Svätou Matkou Cirkvou retušovaný.
(0:01:09)  Keď prišiel Kristus, nepovedal nám, že ak začínate omšu,
(0:01:13)  začnite od päty oltára, povedzte Kyrie, povedzte Gloria,
(0:01:16)  počas veľkonočného pôstneho obdobia nehovorte Gloria,
(0:01:19)  v nedeľu hovorte Credo, Cirkev z toho všetkého vydchádza.
(0:01:22)  A my dôverujeme Cirkvi, preto každý dobrý katolík
(0:01:27)  zostane flexibilný a otvorený tomu, čo hovorí Svätá Matka Cirkev,
(0:01:33)  lebo vie, že Cirkev je oveľa múdrejšia ako ty alebo ja,
(0:01:37)  a Cirkev má Ducha Svätého a tiež dvetisíc rokov múdrosti.
(0:01:43)  Tento spôsob slávenia eucharistickej obety je v cirkevnom svete už stáročia,
(0:01:49)  päť storočí, ba aj dlhšie, a podľa toho čo vieme, slávil sa všade.
(0:01:56)  Svätá Matka Cirkev nezačala pred päťdesiatimi rokmi
(0:02:01)  s Druhým vatikánskym koncilom.
(0:02:03)  Cirkev tu bola dávno predtým, a bude tu aj dlho po našej smrti,
(0:02:07)  a preto by nikto nemal v takej miere presadzovať svoje osobné preferencie.
(0:02:15)  Viete, to, čo nazývame mimoriadna forma alebo Missa Tridentina,
(0:02:20)  vo všeobecnosti viac zdôrazňuje priamy vzťah s Bohom,
(0:02:26)  dáva väčší dôraz na adoráciu, viac zdôrazňuje, že Boh je nad všetkým,
(0:02:36)  je transcendentálny, čo je veľmi potrebný prvok v súčasnom svete.
(0:02:43)  Súčasná forma slávenia, bežná forma, dáva väčší dôraz na spoločenstvo,
(0:02:50)  zhromaždenie, čo je tiež dôležitý prvok, napriek tomu je možné to prehnať.
(0:02:59)  Myslím v oboch, v prvej aj druhej.
(0:03:01)  V prvej forme, pretože niektorí kňazi ignorujú ľudí,
(0:03:05)  veľmi zle vyslovujú latinské slová, a keďže ľudia po latinsky nevedia,
(0:03:11)  netušia, že ich kňaz tára. Aj to je možné.
(0:03:17)  Súčasná forma je pokušením pre kňaza, ktorý ak si nedá pozor,
(0:03:23)  môže sa stať cirkevným šoumenom.
(0:03:26)  Stojí pred ľuďmi a len sa snaží upútať ich pozornosť,
(0:03:32)  a pár jeho známych sa aj usmeje.
(0:03:37)  To vôbec nie je dobré.
(0:03:38)  Zažil som kňaza, ktorý celebroval omšu,
(0:03:41)  a pozeral sa na ľudí ako to robia rozhlasoví hlásatelia,
(0:03:44)  ktorí sa krátko pozrú do scenára a potom na ľudí,
(0:03:48)  do scenára a zasa na ľudí.
(0:03:49)  Bol som v pokušení vyhodiť ho zo sanktuária.
(0:03:55)  Ničil tým ľudí.
(0:03:58)  Nejdeme na omšu preto, aby sme pozerali na kňaza,
(0:04:01)  nejdeme tam preto, aby sme sa zabavili,
(0:04:04)  nejdeme na omšu tancovať, tlieskať, a tlieskať jeden druhému.
(0:04:11)  Ideme tam adorovať Boha.
(0:04:13)  Poznáte štyri dôvody pre omšu:
(0:04:15)  adorácia, kajanie sa, vzdávanie vďaky, a prosenie.
(0:04:23)  Slovo ACTS (skutky) nám pomáha si to lepšie zapamätať.
(0:04:26)  A ako Adorácia, C - Contrition (kajúcnosť), T - Thanksgiving (Vďakyvzdanie),
(0:04:30)  S - supplication (úpenlivá prosba), preto chodíme na omšu.
(0:04:33)  Keď sa chcete zabávať, keď chcete tlieskať, aplaudovať,
(0:04:37)  máte na to farskú budovu, po omši choďte tam,
(0:04:40)  a tam môžete aplaudovať, zbor tam môže spievať,
(0:04:47)  a vy môžete vykrikovať prídavok, znovu, ešte raz,
(0:04:51)  majstro ste vynikajúci, tam si oslavujte seba samých,
(0:04:56)  ale keď ideme na omšu, nechceme oslavovať seba samých,
(0:05:00)  chceme oslavovať Krista v jeho tajomstvách.
(0:05:04)  Takže vidíte, v oboch formách je prítomné pokušenie,
(0:05:10)  ale taktiež existuje správny spôsob slávenia oboch foriem.
(0:05:14)  Hlavná chyba nespočíva v Novus Ordo alebo v staršej forme,
(0:05:22)  chyba nie je v mimoriadnej alebo bežnej forme,
(0:05:27)  chyba je často v celebrantovi, v ľuďoch a v chóre,
(0:05:33)  ktorí chcú robiť predstavenie ako primadona,
(0:05:35)  a dávať najavo akí sú úžasní.
(0:05:38)  Takže chápete, keď kňaz celebruje správne,
(0:05:43)  v skutočnosti bežná forma môže byť celebrovaná po latinsky,
(0:05:47)  a aj je, takže s latinčinou problém nie je.
(0:05:51)  Mnohí ľudia si sami vyrábajú problémy,
(0:05:54)  takže im môžeme odkázať je to vaša vina, vaša vina, vaša preveľká vina,
(0:06:00)  nie je to vina bežnej alebo mimoriadnej formy.
(0:06:04)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka