Pope_Francis_during_his_Dec_13_2017_general_audience_in_St_Peters_Square_Credit_Daniel_Ibez_CNA.jpg

Pápež František: Myslíte si, že ´byť dobrý´ stačí? Nie. Choďte na sv. omšu!

734
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Podľa pápeža Františka byť kresťanom neznamená byť len dobrým človekom, ktorý si v nedeľu odskočí na omšu. Na každodenný opravdivý život podľa evanjelia totiž potrebujeme nevyhnutnú výživu – Eucharistiu.

„Čo odpovedať ľuďom, ktorí hovoria, že chodiť na omšu nie je vôbec potrebné, dokonca ani v nedeľu, pretože dôležité je len dobre žiť a milovať svojich blížnych?“, pýtal sa pápež 13. decembra.

"Je pravda, že kvalita kresťanského života sa meria schopnosťou preukazovať lásku, ako nám pripomína Ježiš v evanjeliách. Ako však môžeme túto lásku praktizovať bez toho, aby sme potrebnú silu k nej získavali nedeľu čo nedeľu, deň čo deň, z jej nevyčerpateľného zdroja, ktorým je Eucharistia?“

Počas stredajšej generálnej audiencie pápež pokračoval vo svojich týždenných katechézach o sv. omši a Eucharistii, pričom sa zameral na dôvody, prečo je nevyhnutné chodiť na svätú omšu každú nedeľu, odhliadnuc od toho, že je to cirkevné prikázanie. Povedal, že je to dôležité, ale že „iba to samotné nestačí.“

"Musíme ísť do hĺbky. Kresťania sa potrebujú zúčastňovať na nedeľnej svätej omši, pretože iba s Ježišovou milosťou, s jeho živou prítomnosťou v nás a medzi nami, dokážeme praktizovať jeho prikázania, a byť tak jeho dôveryhodnými svedkami“, povedal Sv. Otec a zdôraznil, že v Eucharistii a vo sv. omši nachádzame silu pre svoj každodenný život. "Bez toho sú kresťania „odsúdení na to, aby v ich každodennom živote dominovala únava a malátnosť. Aj napriek starostiam a strachu, ktoré prežívame, nám Kristus na stretnutí v tomto týždni dodáva silu prežívať každý deň s odvahou a nádejou.“

Pápež vysvetlil, ako nám účasť na Eucharistickom spoločenstve s Ježišom tu na zemi pomáha tušiť a očakávať nebo, kde už budú „nedele (v angl. Sundays – slnečné dni) bez západu slnka“, kde už nebudú slzy, smútok, ani bolesť, ale iba „radosť zo života, prežívaného v plnosti a večnosti s Pánom.“  

Potom Sv. Otec pripomenul, že počas nedeľnej sv. omše si máme oddýchnuť od práce cez týždeň, čo nás zároveň učí vkladať dôveru v Otca, a nie v pozemské veci. Rovnako aj zdržiavanie sa od práce, ktorú nemusím vykonávať v nedeľu, nám pomáha prežívať svoju identitu ako synom a dcéram Božím, a nie ako otrokom.

Pápež hovoril aj o dôležitej vlastnosti svätej omše, ktorou je, že kresťania na ňu nechodia preto, aby oni darovali niečo Bohu, „ale aby práve oni od neho prijali, čo naozaj potrebujú.“

Toto učenie sa pripomína aj v modlitbe z Rímskeho misála, oslovujúcej priamo Boha, slovami: „Ty nepotrebuješ našu chválu, ale pre dar svojej lásky povolal si nás vzdávať ti vďaky; naše chvály nepridávajú nič tvojej veľkosti, ale nám získavajú milosť večnej spásy“, povedal František a podotkol, že jestvujú kresťanské spoločenstvá, ktoré síce nedokážu zabezpečiť slávenie sv. omše každú nedeľu, no i tak sa stále zhromažďujú na modlitbách, pri počúvaní Božieho Slova a živia tak v sebe túžbu po Eucharistii. Existuje však aj množstvo sekulárnych spoločností, ktoré úplne stratili kresťanský zmysel pre nedeľu.

„V takomto prípade musíme pomôcť oživiť a obnoviť zmysel nedele, ktorá by sa mala sláviť s radosťou, v spoločenstve; ako deň odpočinku, „ktorý občerstvuje dušu i telo“, dodal na záver Sv. Otec.