KOLUMBIA - Súd ODMIETA prijať HOMOSEXUÁLNE „manželstvá“

1,542
Kultúra života

Kolumbia, Bogota, 16. novembra 2010 – Ultra-liberálny kolumbijský ústavný súd sa prekvapivo rozhodol zamietnuť žiadosť uzákoniť v štáte homosexuálne “manželstvá”.

 V konečnom rozhodnutí 4 hlasy za a 5 hlasov proti súd odmietol schváliť žiadosť na zmenu občianskeho práva krajiny v otázke “manželstva” medzi ľuďmi rovnakého pohlavia.

 Paragraf 42 kolumbijskej ústavy uvádza: “Rodina je základné jadro spoločnosti. Je ustanovená prirodzenými alebo právnymi putami, dobrovoľným rozhodnutím muža a ženy vstúpiť do manželstva, alebo zodpovednou vôľou do neho vstúpiť.”

 Platný občiansky zákon odzrkadľuje ústavnú tradičnú definíciu manželstva. To definuje ako “zmluvu, v ktorej sa muž a žena zjednotia za účelom spolužitia, plodenia a vzájomnej pomoci.”  Zatiaľ sa táto definícia nemení, ale neschopnosť súdu vydať jasný rozsudok ponecháva pre búcu zmenu dvere otvorené.

 Postoj súdu je v rozpore s nedávnymi uzneseniami, ktoré zahŕňajú povolenie potratov v prípadoch znásilnenia, a povinný školský program s výučbou sexuálnej výchovy schvaľujúcej potraty a homosexualitu.

 Rozporuplné rozhodnutia provokujú ľudí k protestom. Pravica chce spustiť kampaň na zmenu ústavy s cieľom zachovať a ochrániť právo na život vo všetkých situáciách.

 Matthew Cullinan Hoffman