pope-pius-x-700x438.jpg

Rozdrv hlavu satanovi vo svojom živote! Ako na to? Riaď sa múdrosťou pápeža, sv. Pia X

866
Zuzana Smatanová
AltKAT

Pápež, svätý Pius X, je úžasnou inšpiráciou pre katolíkov!

Narodil sa v chudobnej talianskej rodine ako jedno z 10 detí. Tento pápež zo začiatku 20. storočia je najznámejší svojimi liturgickými a kánonickými reformami. Počas 11 rokov svojho pôsobenia ako pápež (1903 - 1914) sa pridŕžal motta: "Instaurare Omnia in Christo" (Obnoviť všetko v Kristovi).

Pápež sv. Pius X zmenil vekovú hranicu pristúpenia k prvému svätému prijímaniu na 7 rokov, nabádal veriacich k častému prijímaniu Eucharistie a k neochvejnej oddanosti Panne Márii. Bol aj obhajcom postoja proti modernistickej teológii, povzbudzoval laikov k čítaniu Biblie, obnovil tradíciu gregoriánskeho chorálu, "zrevidoval Breviár, zreorganizoval kúriu a inicializoval kodifikáciu kánonického práva".

Pápež Pius XII svätorečil pápeža Pia X v roku 1958

 

Ponúkame vám 10 citátov sv. pápeža Pia X, ktoré vám pomôžu rozdrviť hlavu satana vo vašom živote:

1) "Kto alebo čo nás privádza k Ježišovi Kristovi? Máme to pred očami - je to Cirkev. Našou povinnosťou je pripomínať každému - malému aj veľkému - absolútnu nevyhnutnosť nachádzať oporu a útočisko v Cirkvi, aby sme dosiahli večnú spásu."

 

2) "Narodil som sa chudobný, žijem v chudobe a chcem zomrieť chudobný."

 

3) "Satan mocne vládne vďaka ľahkovážnej slabosti katolíkov."

 

4) "Posvätný ruženec je najkrajšou, a čo do milostí najbohatšou zo všetkých modlitieb; je to modlitba, ktorá sa najviac dotýka Srdca Božej Matky ... a ak chcete, aby vo vašich domovoch zavládol pokoj, modlite sa spoločne v rodine ruženec."

 

5) "Sväté prijímanie je najkratšou a najistejšou cestou do neba."

 

6) "Každý človek nepochybne túži vo svojom srdci po pokoji. Aký pochabý je však ten, kto tento pokoj hľadá mimo Boha. Ak totiž vyženieme Boha, odstráni sa spravodlivosť; akonáhle zlyhá spravodlivosť, všetka nádej na pokoj je stratená."

 

7) "Je nevyhnutné, aby sa deti sýtili Kristom ešte predtým, ako ich začnú ovládať vášne, aby potom s väčšou odvahou a silou dokázali odolávať útokom diabla, tela, a ďalších nepriateľov, či už vnútorných alebo vonkajších."

 

8) "Je pravda, že žijeme v hroznej dobe, v ktorej môžeme spolu s prorokom Ozeášom nariekať: ´Niet vernosti, niet milosrdenstva, ani poznania Boha niet v krajine!´ (Oz 4, 1). 

A predsa - uprostred prílivu tohto zla - sa nám pred očami objavuje Najmilostivejšia Panna ako oblúk dúhy, ako Sprostredkovateľka pokoja medzi Bohom a človekom." 

 

9) "Najväčšou prekážkou poslania Cirkvi je ustráchanosť, váhavosť, či skôr zbabelosť veriacich."

 

10) "Nech aj búrka zúri a nebo stemnie - nás nech to však nevydesí. Ak totiž dôverujeme, tak ako by sme mali, Márii, rozpoznáme v Nej Pannu Najmocnejšiu, ´ktorá svojou panenskou nohou rozdrvila hlavu hadovi´."

 

Pápež, svätý Pius X, oroduj za nás!