KASPER-MARX_810_500_75_s_c1.jpg

Vatikán varuje nemeckých biskupov: Reformné plány synodálnej cesty nie sú platné

797
Milko Kostovič
Neutral

V čase, keď sa nemeckí katolícki biskupi pripravujú podniknúť "záväznú synodálnu cestu" spochybňujúc učenie Cirkvi o kňazskom celibáte, úlohe žien a sexuálnej morálke, kardinál Marc Ouellet z vatikánskej Kongregácie pre biskupov ich varoval, že ich plány "nie sú cirkevne platné"

Varovanie prichádza bezprostredne po tom, čo kolínsky arcibiskup kardinál Rainer Woelki povedal, že Katolícka cirkev v jeho krajine riskuje, že sa dostane do "schizmy" a stane sa "Nemeckou národnou cirkvou". 

"Všade som bol konfrontovaný znepokojením zo súčasného vývoja v Nemecku," povedal Woelki o svojej nedávnej ceste v USA. "Pri mnohých stretnutiach bola zrejmá obava, že synodálna cesta nás povedie na samostatnú nemeckú cestu (Sonderweg), že v najhoršom prípade vystavíme riziku spoločenstvo s Univerzálnou cirkvou a staneme sa Nemeckou národnou cirkvou."

"Nikto to nemôže chcieť," povedal, "a preto by sme mali brať toto varovanie vážne." 

Ouelletov list, ktorý získala Katolícka tlačová agentúra (CNA), odkazuje nemeckým biskupom, že ich synoda nemá žiadnu právomoc meniť katolícku náuku. V liste sa tiež nachádzalo "štvorstranové právne hodnotenie návrhu nemeckých biskupov, ktoré bolo podpísané vatikánskou Pápežskou radou pre legislatívne texty" a "hovorí, že plány nemeckých biskupov porušujú kanonické normy a v skutočnosti majú za cieľ zmeniť univerzálne normy a náuku Cirkvi." 

Podľa CNA sa v liste "cituje predkladané partnerstvo s Centrálnym výborom nemeckých katolíkov," t.j. so skupinou, ktorá podporuje "vysviacku" žien a nesúhlasí s cirkevnou náukou o sexualite. 

Matthias Kopp, hovorca Nemeckej biskupskej konferencie, dnes bagatelizoval vatikánsky list a sprievodný dokument v komentároch pre Katolícku tlačovú službu USA (CNS). Kopp povedal, že právne hodnotenie bola založené na predchádzajúcom návrhu štatútu nemeckej synody a že Ouellet a kardinál Reinhard Marx sa budúci týždeň v Ríme stretávajú s cieľom "vyjasniť si akékoľvek nedorozumenia". 

"Ako môže konkrétny zbor záväzne rokovať, ak sa témy dotýkajú celej Cirkvi?" píše Pápežská rada pre legislatívne texty. "Záväzná synodálna cesta" má tiež riešiť cirkevné mocenské štruktúry, a spôsob, akým je napísaná, "naznačuje, že biskupská konferencia a laický Centrálny výbor nemeckých katolíkov sú si rovné a že vyšlú rovnaký počet účastníkov, budú mať rovnaké povinnosti pri vedení zhromaždenia, a mali by rovnaký hlas," čo tiež Vatikán namieta, ako informuje CNS. Pápežská rada pre legislatívne texty tiež zjavne pripomína nemeckým biskupom, že Cirkev nie je demokracia. 

Nemeckí biskupi sú notoricky liberálni a roky sa zasadzujú za to, aby povolili svätokrádež skrz prijímanie pre tých, ktorí sú v cudzoložných vzťahoch, čo slávili ako oficiálne prijaté pápežom Františkom v Amoris Laetitia. Taktiež umožnili protestantom dostávať Sväté prijímanie za určitých okolností, čo je tiež v rozpore s večným učením Cirkvi. Dvaja nemeckí biskupi nedávno odporúčali knihu vyzývajúcu Cirkev, aby žehnala vzťahom rovnakého pohlavia, a to napriek skutočnosti, že Cirkev učí, že tieto vzťahy sú vnútorne nezriadené "a v nijakom prípade ich nemožno schvaľovať" (KKK 2357). 

Nemeckí biskupi sa intenzívne podieľajú na financovaní príprav na nadchádzajúcu amazonskú synodu v októbri, počas ktorej sa budú niektoré rovnaké témy posudzovať pre celú Cirkev. 

Nájdeme aj niekoľko verných nemeckých prelátov, ktorí varovali pred "záväznou synodálnou cestou" a/alebo pred pracovným dokumentom amazonskej synody, ako napr. kardinál Walter Brandmüller, jeden z dvoch zostávajúcich signatárov dubie; kardinál Gerhard Müller, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery; a biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu.

 

 

DISKUSIA k článku