Ženy, ktoré zostali na ocot a gigolovia, ktorí ich milujú

28.10.2019
518

(0:00:13)  Bali, Indonézia
(0:00:44)  Prinajmenšom od 80-tych rokov sa ženám hovorilo,
(0:00:46)  že manželstvo a materstvo nenahradia kariéru,
(0:00:49)  že môžu mať jedno aj druhé, keď až do tridsiatky
(0:00:52)  strávia čas vzdelávaním, návštevou večierkov,
(0:00:55)  a striedaním sexuálnych partnerov,
(0:00:57)  a keď si vybudujete kariéru dostatočne na to,
(0:00:59)  že môžete začať uvažovať o manželstve a rodine, niekde okolo tridsiatky,
(0:01:03)  môžete tak urobiť so sebavedomím hrdej a nezávislej ženy.
(0:01:08)  Háčik tkvie v tom, že nespočetne veľa žien v skutočnosti končí
(0:01:13)  na miestach ako je toto: Bali, Indonézia.
(0:01:18)  Hoci je to tak trochu vychýrené miesto pre slobodné tridsiatničky, štyridsiatničky,
(0:01:22)  päťdesiatničky a staršie Austrálčanky,
(0:01:24)  ktoré sem chodia uloviť si nejakého miestneho gigola,
(0:01:28)  ktorých eufemisticky nazývajú aj Bali Boys.
(0:01:30)  To isté robia Európanky v Afrike,
(0:01:34)  a v Karibiku slobodné Severoameričanky,
(0:01:39)  ktoré zostali na ocot s tamojšími gigolami.
(0:01:49)  Treba tiež podotknúť, že tento fenomén sa netýka výlučne západného sveta.
(0:01:53)  V krajinách, kde došlo k oslabeniu sexuálnej morálky,
(0:01:57)  rozpadu rodiny ako bunky, a ekonomickej integrácii žien na pracovisku,
(0:02:03)  alebo tomu, čo sa nazýva oslobodením žien,
(0:02:06)  možno pozorovať rovnaký fenomén.
(0:02:09)  V Japonsku je cunami žien, ktoré zostali na ocot,
(0:02:12)  vo veku 30, 40 a 50 rokov, ktoré hoci aby uspokojili svoje libido a osamelosť,
(0:02:18)  nerobia sexuálnu turistiku, ale za to tam vznikol celý priemysel,
(0:02:22)  ktorý sa stará o ich osamelosť, a niekedy aj o ich celibát,
(0:02:26)  ako napríklad tento hostes klub v tokijskej štvrti Kabukičo v Šindžuku.
(0:02:35)  Zatiaľ čo ženám prinajmenšom od 60-tych alebo 70-tych rokov sľubovali
(0:02:39)  uspokojujúcu a výnosnú kariéru, ako aj plnohodnotný rodinný život,
(0:02:43)  mnohé z nich potom, ako prestali byť pre mužov atraktívne, zistili,
(0:02:46)  že ich čaká život plný dámskych jázd utopených v lacnom víne,
(0:02:50)  nekonečné dni strávené zháňaním nových hračiek pre mačky, alebo život strávený osamote.
(0:03:13)  Zatiaľ čo v západnom svete médiá doslova ženám hovoria,
(0:03:17)  že sa nemusia usadiť, a o radosti zo života a umierania osamote,
(0:03:22)  a údaje potvrdzujú, že viac žien si uvedomilo,
(0:03:25)  že sú oveľa horšie veci ako umieranie osamote,
(0:03:28)  čo sú zlé správy pre patriarchát.
(0:03:31)  A je tu opäť ten tmársky patriarchát, ktorému sa vždy treba vzoprieť,
(0:03:35)  a vždy ho treba hanobiť, a tak mnohé ženy, napriek svojmu vzhľadu,
(0:03:41)  si odpília pod sebou konár, keď odmietajú hranice tohto systému,
(0:03:44)  pre organizovanie ľudských spoločností,
(0:03:46)  čo je mimochodom drvivá väčšina,
(0:03:49)  a z nejakého dôvodu, ale predsa, sa v Japonsku nájde veľa takých,
(0:03:53)  ktoré si povedali, že sa zmierili so svojim samotárskym životom,
(0:03:57)  a ja osobne poznám veľa žien a niekoľkých mužov,
(0:03:59)  ktorí sa zmierili so životom stráveným osamote a v celibáte po väčšinu času,
(0:04:05)  čo však neznamená, že je to optimálny výsledok pre jednotlivca alebo spoločnosť.
(0:04:13)  Dokonca aj Candace Bushnellová, autorka seriálu Sex v meste,
(0:04:16)  o ktorej sa povráva, že v televízii zanechala pre ženy revolučný odkaz,
(0:04:20)  si teraz myslí, že nezávislý životný štýl a nezáväzný príležitosntý sex,
(0:04:25)  a navždy zostať slobodným, ktorý presadzovala,
(0:04:29)  možno predsa len nie je taký prínosný, a teraz priznáva, že ľutuje, že nemá deti.
(0:04:35)  Teraz má 60 rokov, a po rozvode v roku 2012 sa priznala,
(0:04:40)  že až teraz jej došlo, ako veľmi opustená sa v skutočnosti cíti,
(0:04:44)  keď si nezaložila rodinu.
(0:04:46)  Od zavedenia antikoncepčných piluliek, ako aj potratov na požiadanie,
(0:04:51)  v kombinácii so zaradením žien do pracovného procesu,
(0:04:54)  ktorý si v priebehu desaťročí vynútil potrebu stále dlhšieho vzdelávania žien,
(0:05:01)  a to v období ich najvyššej plodnosti,
(0:05:04)  sme od 70-tych rokov minulého storočia svedkami toho,
(0:05:07)  že pôrodnosť v celom rozvinutom svete padla do takej miery,
(0:05:10)  že krajiny už nedokážu ani nahradiť samy seba.
(0:05:14)  V Spojených štátoch sotva polovica dospelých ľudí žije v manželstve,
(0:05:18)  a pre mnohých manželov sa plodenie detí stáva otázkou peňazí, životného štýlu,
(0:05:23)  a množstva ďalších vecí.
(0:05:26)  Vzdelanie a bohatstvo tiež korelujú s pôrodnosťou,
(0:05:30)  čo znamená, že čím je žena vzdelanejšia a viac zarába,
(0:05:34)  tým menej detí pravdepodobne splodí, a bohužiaľ,
(0:05:37)  platí to aj naopak, so všetkými negatívnymi dopadmi,
(0:05:43)  ktoré v súčasnej spoločnosti pozorujeme.
(0:05:47)  A práve v tomto styčnom bode sa dostávame do kritického okamihu,
(0:05:51)  ktorý v ľudských civilizáciách identifikoval Oswald Spengler,
(0:05:55)  nemecký historik, filozof a politický spisovateľ,
(0:05:58)  a rozoberal ho vo svojom opuse magnum Zánik Západu,
(0:06:02)  ktorý napísal krátko pred prvou svetovou vojnou.
(0:06:07)  Keď vysoko kultivovaní ľudia začnú plodenie detí bežne považovať za otázku kladov a záporov,
(0:06:15)  nastal veľký zlom, pretože príroda nepozná žiadne pre a proti.
(0:06:19)  Všade tam, kde je život skutočný, vládne vnútorná organická logika,
(0:06:25)  „To“, pohnútka, ktorá je úplne nezávislá od bdelého bytia
(0:06:30)  s jeho náhodnými väzbami, ba dokonca ju ani nepozoruje.
(0:06:36)  Hojné rozmnožovanie primitívnych národov je prirodzeným javom,
(0:06:40)  o ktorom sa ani neuvažuje, o to menej sa posudzuje jeho užitočnosť alebo naopak.
(0:06:47)  Keď v otázke života treba vôbec uvádzať dôvody, samotný život sa stal otáznym.
(0:06:54)  V tom momente sa začína s rozumným obmedzovaním počtu narodených detí.
(0:06:59)  A v tom momente sa ako v budhistickej Indii,
(0:07:02)  tak v Babylone, v Ríme, ako aj našich mestách,
(0:07:05)  stáva pre muža problémom mentalít výber ženy,
(0:07:09)  ktorá nemá byť matkou jeho detí, ako je to u roľníkov a primitívov,
(0:07:13)  ale jeho „vlastnou družkou“ na celý život.
(0:07:17)  Objavuje sa moderné manželstvo, „vyššia duševná spriaznenosť“,
(0:07:21)  v ktorej sú obe strany „slobodné“ - slobodné,
(0:07:24)  čo znamená, ako rozumné bytosti nepodliehajúce pohlavnému pudu
(0:07:28)  zachovať svoje gény, a preto Shaw môže povedať,
(0:07:33)  a považujem to za tú najdôležitejšiu časť,
(0:07:35)  že „ak sa žena nezriekne ženskosti, svojej povinnosti voči manželovi,
(0:07:41)  deťom, spoločnosti, zákonu a všetkým okrem seba, nemôže sa emancipovať.“
(0:07:52)  Ako civilizácia by sme len ťažko spochybnili fakt,
(0:07:56)  že sme sa dostali do akejsi špirály smrti.
(0:07:59)  Sme civilizáciou, ktorá je neschopná vyprodukovať ani len ďalšiu generáciu,
(0:08:02)  ktorá by nás nahradila, a preto sme plodenie detí prenechali
(0:08:05)  miliónom a miliónom ľudí na celom svete,
(0:08:08)  ktorí sa dožadujú vstupu do našich spoločností,
(0:08:11)  a robíme to v nádeji, že oni a ich deti budú v budúcnosti odvádzať dane,
(0:08:15)  a financovať naše dôchodky a systém sociálneho zabezpečenia.
(0:08:20)  Hoci mnohí hovoria, že je to úžasná a obohacujúca vec,
(0:08:23)  a možno to tak aj je, nikto totiž nevie, čo bude o sto, dvesto, tristo, päťsto rokov,
(0:08:30)  ak však nedôjde k dramatickej zmene kurzu, západná civilizácia samozrejme zanikne.
(0:08:34)  Jej miesto samozrejme nahradí nejaká nová,
(0:08:36)  ale otázkou je, či to bude krok vpred pre ľudský pokrok, alebo dva kroky späť.
(0:08:42)  A možno je to práve prípad všetkých civilizácií, ako poznamenáva Spengler,
(0:08:46)  že všetky civilizácie prechádzajú sezónnym cyklom období,
(0:08:50)  a my na Západe sme v období zimy.
(0:08:54)  Existujú však civilizácie, ktoré sa počas dlhších období kríz dokázali opäť rozbehnúť.
(0:09:01)  Hoci si myslím, že kroky, ktoré podnikol povedzme taký Augustus,
(0:09:04)  a jeho Lex Julia De Adulteriis Coercendis,
(0:09:08)  čo bol, pokiaľ viem, prvý zákon trestajúci sexuálnu nemorálnosť zo strany štátu,
(0:09:14)  by v dnešnom svete Me Too a sociálnej uvedomelosti neprešiel,
(0:09:18)  ale kultúrny posun v duchu hodnoty rodiny a materstva
(0:09:23)  by časom mohol napraviť skazu, ktorú na našej spoločnosti napáchal
(0:09:27)  bezbrehý konzumizmus a hedonizmus, ktorý sa v nej posledných 50 rokov pretláčal.
(0:09:33)  Kľúčovou zložkou je vštepovanie lásky k rodine, komunite a národu.
(0:09:39)  Už sa to podarilo, a práve sa to robí.
(0:09:41)  V súčasnosti sa Maďarsko snaží zvýšiť pôrodnosť prostredníctvom stimulov.
(0:09:45)  Japonsko platí ľuďom za to, aby mali deti,
(0:09:47)  a Taliansko tiež uvažuje nad stimuláciou pôrodnosti.
(0:09:51)  Avšak krajina, na ktorú je potrebné sa zamerať, je v skutočnosti Izrael,
(0:09:55)  kde je priemerná pôrodnosť pôsobivých 3,1 dieťaťa na ženu,
(0:09:57)  a prelína sa triednymi rozdielmi a rozdielmi v dosiahnutom vzdelaní,
(0:10:03)  a je oveľa vyššia, než v ktorejkoľvek inej krajine OECD,
(0:10:08)  a vo vyspelom svete je bezkonkurenčná.
(0:10:10)  Mexiko je na druhom mieste, kde na jednu ženu pripadá len 2,15 dieťaťa na ženu,
(0:10:16)  čo je takmer o jedno dieťa v rodine menej.
(0:10:19)  Hoci niektorí poukazujú na mimoriadne vysokú pôrodnosť ultra ortodoxných žien,
(0:10:24)  aj sekulárne ženy majú viac detí ako ich náprotivky v iných vyspelých krajinách.
(0:10:30)  Iní poukazujú na pôrodnosť ovplyvňujúce faktory,
(0:10:33)  kam patrí aj kultúrna a náboženská povaha života v Izraeli,
(0:10:37)  ale vlastne nikto nikdy nedokázal úplne vysvetliť, prečo je táto krajina taká odlišná.
(0:10:43)  A teraz v rozhovoroch, ktoré som viedol s Izraelčanmi,
(0:10:46)  ktorí ma kontaktovali, a nezabúdajte na to, že sú to len neoficiálne informácie,
(0:10:50)  ale v týchto rozhovoroch, ktoré som mal, zvlášť vynikal jeden mladý muž,
(0:10:54)  ktorého tu nebudem menovať, ktorý mi počas rozhovoru povedal,
(0:10:57)  že sa veľmi teší na to, keď čoskoro odíde z armády a ožení sa, a založí si rodinu.
(0:11:03)  Povedal mi, že v tejto krajine je silné vlastenecké cítenie,
(0:11:07)  a silný zmysel pre komunitu.
(0:11:10)  Povedal mi tiež, čo považujem za zvlášť dôležité,
(0:11:12)  že Izrael ako národ bol plný energie.
(0:11:17)  Hoci mi to povedal len jeden človek, zhodnem sa s ním v tom,
(0:11:21)  že komunita a vlastenecké cítenie sú pre jednotlivca, ako aj pre spoločnosť,
(0:11:26)  veľmi dôležité, čo sa na Západe žiaľ vytratilo.
(0:11:30)  Ako som už povedal, Izrael je treba mať stále na očiach,
(0:11:33)  pretože nech tam robia čokoľvek, zjavne robia niečo správne.
(0:11:36)  Dokonca majú múr a vlasť pre svojich ľudí, po čom, podľa môjho názoru,
(0:11:41)  aj na Západe mnohí túžia, ak by boli úprimní.
(0:11:44)  Takže slečnám poradím, aby sa vydali mladé a za mlada mali deti.
(0:11:50)  V tridsiatke si môžete začať postupne budovať kariéru, alebo sa zaradiť k ženám, ktoré zostali na ocot,
(0:11:57)  a muži vo vašom veku, keď vám bude tridsať,
(0:12:00)  ktorých ste v dvadsiatke možno odmietli, keď ste mali navrch,
(0:12:04)  majú teraz trhovú hodnotu, pričom tá vaša sa každým rokom znižuje,
(0:12:10)  a vo väčšine prípadov sa oženia s mladšími ženami,
(0:12:14)  a nie s takou, čo má plno mačiek, ktorá konečne skončila so striedaním sexuálnych partnerov,
(0:12:17)  a je pripravená usadiť sa.
(0:12:19)  Ďakujem za pozretie videa, ak sa vám podobné videá páčia,
(0:12:22)  zvážte odber kanála, a tiež nezabudnite dať odber na BitChute,
(0:12:26)  čo je vlastne jediná platforma podporujúca slobodu slova,
(0:12:29)  ktorá ešte medzi sociálnymi sieťami zostala,
(0:12:32)  pretože tam nájdete množstvo videí, ktoré tu na Youtube nenájdete.
(0:12:36)  Ešte raz ďakujem za pozretie videa, a uvidíme sa nabudúce.
(0:12:38)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka