bbc_mic_1024_512_75_s_c1.jpg

BBC referuje o poburujúcom prípade pedofílie u ženy. Má to však háčik - nie je to žena

418
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Začiatkom júla prinieslo BBC reportáž pod názvom "Žena zo strediska Blackpool získala v nemocnici prístup k obrázkom so sexuálnym zneužívaním detí", z ktorej sa obracia človeku žalúdok. Podľa BBC:

"Žena, ktorá získala prístup k svojej "rozsiahlej" knižnici obrázkov so sexuálnym zneužívaním detí priamo na nemocničnom lôžku, je uväznená. Julie Marshallová použila verejnú wifi, aby si prezrela niektoré zo svojich 80.000 obrázkov, počas toho, ako sa zotavovala z infarktu v auguste 2017. Na súde pripustila v troch prípadoch, že urobila obscénne a neslušné obrázky detí; odsúdili ju na 9 mesiacov do väzenia ... záznam do registra sexuálnych násilníkov na 10 rokov a nariadenie 6-ročnej prevencie sexuálneho ubližovania." 

Veľa mediálnych organizácií si osvojilo prax (hoci žiadna to nepripúšťa), že zoširoka informuje o menej dôležitých veciach, no akosi zabúda zdôrazniť podstatné detaily príbehu. V tomto prípade BBC podstatu vypustilo úplne - v celej reportáži totiž ani raz nespomenulo, že "Julie Marshallová bola kedysi známa ako John Robert Marshall a nie je v skutočnosti ženou, ale mužom." Táto informácia toho veľa objasňuje.

BBC dokonca nepoužilo ani výraz "trans-žena", ktorý by všetkých upozornil na fakt, že Julie nie je "tou", za akú sa pokladá (hoci fotografie toho, ako zvyčajne, veľa neprezrádzajú). Mnohé mediálne zdroje tiež nenaznačujú, že Julie je muž napriek faktu, že pre pochopenie tohto prípadu je táto informácia mimoriadne dôležitá. BBC dokonca vypustilo dôležité detaily, ktoré obsahovali informácie Daily Mail:

Sudca Newell uviedol, že prípravné opatrenia pre Ms. Watsonovú urobili, ale o tom, v ktorej väznici skončí, je záležitosťou väzenskej služby a Home Office. "Pripravili sme to tak, ako sa dá s ohľadom na to, kam slečna Marshallová pôjde teraz. Úrady sú si tejto situácie vedomé a preventívne opatrenia sa zavedú v krátkej dobe. Zmena miesta výkonu trestu je z dlhodobého hľadiska vecou Home Office a väzenskej služby.

Trans väzni, ktorí sa narodili ako muži, mali v Anglicku a Walese roku 2016 spočiatku dovolené požiadať o transfer do ženskej väznice. Údaje z tohto roka dokazujú, že transgender väzni sa dopustili 7 sexuálnych útokov na ženy vo väzení. Ukazujú aj pravý rozsah trestných činov kriminálnikov, ktorí sa narodili ako muži, a ktorým po zmene pohlavia dovolili presťahovať sa do ženskej väznice. To rozprúdilo debatu o bezpečnosti žien - väzeňkýň a personálu.

Budem fér: BBC pripravilo vynikajúcu reportáž o ničivých účinkoch pobytu detí na gender klinikách, za ktoré spomeniem škandalózne odhalenie na Tavistock Clinic. Ako som poznamenal 2. júla, vydala nedávno Asociácia trans žurnalistov manuál pre mediálne organizácie so sériou požiadaviek na štýl spravodajstiev o trans ľuďoch. Jednou z nich je, že o týchto ľuďoch sa musia vždy vyjadrovať podľa ich "aktuálneho" pohlavia. (Tí, ktorým sa podarilo zo stavu ´trans´ vymaniť, by sa nemali spomínať vôbec.) Ide o vynikajúci spôsob predefinovania reality vo verejnej sfére ešte komplexnejšie než doteraz. 

Podľa mňa nám čoskoro oznámia, že pomenovanie "transgender žena" je miernou transfóbiou, pretože pridanie predpony "transgender" navodzuje v ľuďoch pocit, že sa nejedná o ženu, ako je každá druhá (tento pojem však transaktivisti a  ich spojenci odmietajú definovať.) Populárny hashtag #TransWomenAreWomen postupne ´zanikne´ a od nás všetkých sa bude očakávať presvedčenie, že rozsiahly poklad otrasných obrázkov, ktoré si Julie prezeral/a nemá nič do činenia s faktom, že Julie sa predtým volala John. 

 

DISKUSIA k článku