Protestant natočil rozhovor s katolíckym kňazom (Druhá časť z prehliadky kostola sv. Jána Kentského)

26.10.2020USA
237

Po prehliadke kostola bol otec Joshua natoľko láskavý, že natočil so mnou rozhovor, kde mi odpovedal na pár otázok. Ako vyzerá deň v živote kňaza? Ako sa otec Joshua stal z charizmatického tínedžera najmladší predstavený rehole na svete? Ako protestant som mal veľa otázok. Odpovede na tieto, ako aj mnohé ďalšie otázky nájdete v tomto rozhovore. Ak sa vám páčila prehliadka, bude sa vám páčiť aj tento rozhovor. A ak by ste chceli vidieť viac videí s otcom Joshuom, prosím, napíšte mi to do komentárov.

Zdroj: Gospel Simplicity 26.10.2020

(0:00:00)  Ako keby nestačilo, že mi otec Joshua ukázal celý kostol,
(0:00:03)  a viac ako hodinu svojho času strávil tým,
(0:00:06)  že mi len všeličo ukazoval a vysvetľoval,
(0:00:08)  navyše súhlasil aj s rozhovorom, kde by som mu mohol položiť pár ďalších otázok,
(0:00:13)  a presne ten o chvíľku uvidíte.
(0:00:15)  Na rozdiel od väčšiny mojich rozhovorov, je tento o trošku kratší,
(0:00:19)  takže ak si ho pozriete až do konca, a poviete si:
(0:00:21)  „Ach, škoda, že nebol dlhší“, napíšte mi pod video komentár,
(0:00:25)  či sa vám páčil, a potešilo by vás jeho ďalšie pokračovanie.
(0:00:28)  Podľa mňa by otec Joshua nemal žiadne námietky,
(0:00:31)  ale určite mi napíšte, čo presne by ste chceli vedieť.
(0:00:34)  Napíšte mi do komentárov otázky, ktoré chcete,
(0:00:36)  aby som sa ho opýtal, a nechajte sa prekvapiť, či sa nám to podarí.
(0:00:40)  Ale zatiaľ si vychutnajte rozhovor.
(0:00:49)  Práve sme sa vrátili z fantastickej prehliadky,
(0:00:52)  a teraz sme v kapitule, dobre hovorím?
(0:00:54)  Ak ste si nepozreli video z prehliadky,
(0:00:56)  odporúčam vám pozrieť si ho ako prvé.
(0:00:57)  Ale teraz sa porozprávame, pretože som si istý,
(0:01:01)  že mnohých z vás otec Joshua zaujal, a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac.
(0:01:05)  Prajem si, aby nám toho povedal ešte viac,
(0:01:09)  ale dnes dostanete ochutnávku jeho životného príbehu,
(0:01:12)  a tiež nám povie trošku toho o svätom Jánovi Kentskom.
(0:01:15)  Takže predovšetkým vám chcem ešte raz poďakovať za to,
(0:01:17)  že ste súhlasili s rozhovorom, a urobili by ste mi radosť,
(0:01:19)  keby ste ľuďom povedali, že ste neboli vychovávaní ako katolík,
(0:01:22)  ale v skutočnosti ste boli charizmatikom, keď si dobre pamätám.
(0:01:25)  Ako sa z takého charizmatika stane katolícky kňaz,
(0:01:30)  a k tomu generálny predstavený? To je exkluzívny titul, ľudia.
(0:01:37)  Zdá sa mi, že tunajšia rehoľa, kanonická rehoľa sv. Jána Kentského,
(0:01:42)  má byť tou najmladšou rehoľou na svete,
(0:01:45)  takže len málo ľudí si ju môže uviesť v životopise.
(0:01:49)  Mohli by ste nám krátko povedať, ako k tomu došlo?
(0:01:52)  Nie, to rozhodne áno.
(0:01:53)  Takže som bol vychovávaný ako letničiar,
(0:01:56)  a letničiari sú známi tým, že o katolíkoch nemajú veľmi vysokú mienku,
(0:02:02)  a preto je veľmi ironické, že dnes je zo mňa katolícky kňaz,
(0:02:05)  nehovoriac už o tom, že som generálny predstavený rehole,
(0:02:08)  a počul som, že určite jeden z najmladších v Cirkvi,
(0:02:13)  pretože musíš mať najmänej 35 rokov, aby si sa mohol stať predstaveným rehole.
(0:02:17)  Naša rodina teda spočiatku patrila k letničnej cirkvi,
(0:02:21)  a potom sa moja mama obrátila, vlastne celá rodina,
(0:02:26)  rodičia sa takto rozhodli, a v istej chvíli nám mama,
(0:02:32)  ktorá bola poslankyňou v parlamente, a prezývali ju mlatok zo Saskatoonu,
(0:02:37)  všetkým oznámila: „Všetci sme sa stali katolíkmi,
(0:02:40)  a komu sa to nepáči, môže sa odsťahovať.“
(0:02:43)  Takže ja som v tom čase bol ešte príliš mladý,
(0:02:46)  očividne sa teda zo mňa stal katolík, a birmovku som mal v roku 1997,
(0:02:51)  spoločne s dalšími siedmimi členmi našej rodiny.
(0:02:54)  Ale pre každé jedno dieťa z našej rodiny
(0:02:56)  sa táto sviatosť stala určitým spôsobom realitou,
(0:03:00)  každý zažil svoje vlastné obrátenie.
(0:03:02)  Ja sám som mal momenty, keď som sa pýtal,
(0:03:04)  prečo je Katolícka cirkev taká zvláštna?
(0:03:06)  Či už svojimi symbolmi, a rôznymi vecami, ktoré sa odohrávajú
(0:03:10)  počas katolíckej omše.
(0:03:11)  Moja prvá katolícka omša bola taká zvláštna,
(0:03:13)  nikdy som nevedel, kedy mám sedieť, kľaknúť si, postaviť sa,
(0:03:15)  všetky tie úkony mi boli cudzie, celá tá formálna štruktúra,
(0:03:18)  takže to bolo pre mňa veľmi zvláštne,
(0:03:20)  ale postupom času som začínal chápať jej neskutočnú nádheru,
(0:03:24)  a ako každá z týchto vecí v nás prehĺbuje úctu k Ježišovi Kristovi,
(0:03:29)  obzvlášť vtelenému Kristovi, Kristovi, ktorý sa stal telom,
(0:03:32)  a tak pravdepodobne tou najväčšou prekážkou pre mňa bola Mária.
(0:03:38)  Bolo to pre mňa ťažké, ale spomínam si,
(0:03:42)  ako som sa jedného dňa modlil, a v tej chvíli si uvedomil,
(0:03:45)  že ak chcem mať k Ježišovi blízko, kto iný by mi v tom pomohol, než Mária.
(0:03:50)  Pretože som počúval všetky tie zvyčajné biblické pasáže o tom,
(0:03:53)  že medzi Bohom a človekom je len jeden prostredník,
(0:03:55)  čo je čistá pravda, ale je to ako povedať,
(0:03:58)  že v lese máš toľko kvetov, a všetky sú nádherné,
(0:04:01)  pričom pravda je taká, že všetky odrážajú Božiu slávu.
(0:04:03)  Mária a svätí sú ako tie kvety, ktoré odrážajú Božiu slávu.
(0:04:06)  A keď vidíte krásu prírody, núti vás to viac milovať Boha.
(0:04:09)  A keď vidíte krásu Božieho diela vo svätých,
(0:04:12)  pomáha vám to Boha milovať viac.
(0:04:13)  A tak toto stálo za mojim vlastným obrátením, mojou vlastnou pohnútkou
(0:04:16)  stať sa katolíckym kňazom.
(0:04:17)  Pred 18-mi rokmi som sem prišiel z Kanady na obojsmernú letenku,
(0:04:22)  a nikdy viac sa už nevrátil.
(0:04:26)  Zostal som tu a zamiloval sa do krásy liturgie, krásy Cirkvi,
(0:04:30)  a pred piatimi rokmi som bol vysvätený za kňaza.
(0:04:34)  A potom práve v minulom roku nastali v mojej reholi nejaké zmeny,
(0:04:39)  hovoríme tomu generálna kapitula, je to také malé zhromaždenie,
(0:04:43)  kde som bol veľmi neočakávane zvolený za generálneho predstaveného rehole,
(0:04:49)  takže dohliadam na 24-och kňazov,
(0:04:52)  ktorým som určitým spôsobom otcom,
(0:04:54)  dohliadam na jednotu rehole a našej práce, našej charizmy,
(0:04:58)  ktorou je obnovovanie posvätného,
(0:04:59)  sprístupniť ľuďom krásu liturgie.
(0:05:02)  Takže asi takto „stručne“ by som to zhrnul.
(0:05:06)  Áno, je toho veľa, a vy ste to veľmi dobre zhrnuli.
(0:05:09)  Pre ľudí, čo sa v tom nevyznajú,
(0:05:11)  čo znamená patriť do kanonickej rehole sv. Jána Kentského?
(0:05:16)  Ako prebieha deň v živote jedného z vašich rehoľníkov?
(0:05:20)  Iste, ďakujem za otázku.
(0:05:22)  Viete, je veľa katolíckych kňazov,
(0:05:23)  a prirovnal by som to k ozbrojeným silám,
(0:05:25)  kde existuje hlavná vetva, ale potom tam sú špeciálne jednotky.
(0:05:28)  A rehole v Cirkvi sú ako také špeciálne jednotky.
(0:05:32)  Takže máme tu dominikánov, ktorí vyučujú,
(0:05:34)  máme tu františkánov, ktorí sa zvyčajne venujú chudobným,
(0:05:36)  to sú všetko rozličné charizmy, rozličné dary,
(0:05:39)  a našou charizmou je sprístupňovať krásu liturgie,
(0:05:44)  alebo robiť tieto veci dostupnými pre Boží ľud,
(0:05:47)  a pritiahnúť ich tak bližšie ku Kristovi.
(0:05:48)  Takže naša charizma je prostredníctvom umenia, krásy, katolíckej kultúry
(0:05:52)  približovať ľudí k Bohu, čo napríklad nevylučuje starať sa o chudobných,
(0:05:55)  alebo vyučovať, ale toto je naše špeciálne poslanie,
(0:05:58)  ktoré diktuje náš život, takže náš život sa väčšinou točí okolo spoločenstva.
(0:06:02)  Videl si naše spoločenstvo počas modlitby,
(0:06:04)  a tak nikdy nie sme sami, vždy máme skupinu mužov, s ktorými sa modlíme.
(0:06:09)  Sv. Augustín okolo seba zhromaždil mužov,
(0:06:11)  a my sa tiež počas dňa schádzame k modlitbe,
(0:06:13)  takže vlastne sa modlíme päťkrát denne,
(0:06:16)  zdá sa mi, že raz si sa s nami modlil aj ty,
(0:06:17)  a spievame žalmy, robíme to tak po stáročia,
(0:06:21)  takže je to veľmi starobylý spôsob života,
(0:06:22)  zobudíš sa teda skoro ráno, a modlíš sa niekoľko hodín,
(0:06:26)  a potom sa venuješ svojej práci, čo môže byť také jednoduché
(0:06:29)  ako je umývanie podlahy, alebo čistenie záchodov,
(0:06:31)  alebo ako kňaz navštevuješ nemocnice, podávaš ľuďom sväté prijímanie,
(0:06:36)  ideš na policajnú stanicu, len aby si tam bol pre ľudí, keď to potrebujú.
(0:06:39)  Ľudia za nami prichádzajú, počas dňa teda máme plné ruky práce,
(0:06:43)  nerobíme len v nedeľu, ale počas celého týždňa.
(0:06:46)  Náš kostol je otvorený celý týždeň,
(0:06:49)  takže byť členom kanonickej rehole je skutočne ako patriť
(0:06:53)  k špeciálnym jednotkám v Cirkvi.
(0:06:55)  Chceme obnoviť krásu Cirkvi, chceme urobiť Cirkev opäť krásnou,
(0:06:59)  vieš, za posledných 40-50 rokov bolo v Cirkvi veľa zmätku,
(0:07:03)  a taktiež prinášať jednotu.
(0:07:06)  Viete, pri tej jednote by som sa rád zastavil a prebral ju s vami,
(0:07:10)  pretože niektoré vaše dni vyzerajú tak,
(0:07:13)  že sa rozprávate s čudnými protestantmi ako som ja,
(0:07:16)  robíte im prehliadku kostola, a odpovedáte na ich smiešne otázky,
(0:07:19)  ale viete, som fakt nadšený z toho, že na mojom kanáli spájam ľudí
(0:07:23)  rôzneho kresťanského zázemia, diskutujeme spolu a zisťujeme,
(0:07:28)  čo máme podobné, v čom sa zasa nezhodneme,
(0:07:30)  ako môžeme spolupracovať, a lepšie si navzájom rozumieť.
(0:07:34)  A z našich predchádzajúcich rozhovorov som pochopil,
(0:07:36)  že aj vy ste nadšený z otvárania takýchto dialógov.
(0:07:42)  Mohli by ste mi trochu povedať o svojej vízii Cirkvi,
(0:07:46)  o čom snívate v oblasti jednoty pre Cirkev,
(0:07:50)  a čo podľa vás tejto jednote bráni?
(0:07:52)  To je veľmi dobrá otázka,
(0:07:54)  keď si spomeniem na to, aká bola posledná Kristova modlitba,
(0:07:58)  „Otče daj, aby boli jedno“, však?
(0:08:00)  A my máme toľko rôznych denominácií.
(0:08:02)  Podľa mňa katolíci v niektorých ohľadoch
(0:08:05)  začali sviatosti skutočne považovať za samozrejmosť,
(0:08:10)  ale veľmi často som svedkom toho,
(0:08:12)  a pravdepodobne to mnohých tvojich divákov prekvapí, že o tom viem,
(0:08:16)  že keď sa z času na čas idem pomodliť do protestantského kostola,
(0:08:19)  vnímam v nich ten smäd, je v nich obrovský smäd po Bohu,
(0:08:23)  a vec sa má tak, že Katolícka cirkev má podľa mňa veľmi hmatateľnú realitu,
(0:08:28)  ale v protestantských cirkvách vidíme veľmi reálny smäd po Bohu,
(0:08:32)  a ja si myslím, že by bolo dobré tieto dve veci spojiť.
(0:08:35)  Vieš, ja sám som kedysi bol letničiar,
(0:08:37)  a teraz, keď slúžim tridentskú latinskú omšu,
(0:08:40)  ktorá sa nikdy nemení, a má vždy pevne danú štruktúru,
(0:08:43)  tak počas jej slúženia a modlenia sa,
(0:08:47)  v mojom srdci prebieha „Tent revival“ (stanová duchovná obnova u letničiarov v USA),
(0:08:51)  čím chcem povedať, že Duch a forma sa dokážu zjednotiť,
(0:08:55)  že štruktúra a Duch sa spoja takým spôsobom, kde vznikne skutočná jednota,
(0:08:59)  takže toto si želám, že uvidím katolíkov,
(0:09:03)  ktorí skutočne horia pre vieru, ktorí sú zanietení,
(0:09:07)  ktorí poznajú význam týchto znakov a symbolov,
(0:09:09)  nestačí len prísť na omšu, nestačí to k tomu,
(0:09:12)  aby to z teba spravilo milovníka, ale u mnohých protestantov vnímam,
(0:09:18)  že strach z katolíkov sa začína vytrácať,
(0:09:21)  prišiel si ku mne tak blízko a ja som ťa nepohrýzol.
(0:09:23)  Iste, za to vám ručím.
(0:09:26)  Takže si myslím, že niet sa čoho báť, pretože obaja túžime po Ježišovi,
(0:09:30)  a pevne verím tomu, že v budúcnosti to bude bazírovať na otázke,
(0:09:33)  či Ježiš koná teraz vo svete, alebo nie.
(0:09:36)  Bude to otázka „Ježiš áno alebo nie.“
(0:09:38)  Som presvedčený o tom, že protestantské cirkvi potrebujú,
(0:09:43)  chcú a túžia po sviatostiach, a poviem ti, že keď navštívim
(0:09:47)  protestantské kostoly, tak v nich počujem modlitby ako táto,
(0:09:49)  sú to modlitby „Otče, my ťa len“, čo je zábavné:
(0:09:51)  „Otče, my ťa len žiadame, aby si zostúpil k nám, bol medzi nami,
(0:09:54)  a dotkol sa nás svojou prítomnosťou.“
(0:09:56)  Ale v katolíckej cirkvi samozrejme máme veľmi skutočným spôsobom
(0:09:59)  prítomného Ježiša v Eucharistii, a presne po tomto túžim,
(0:10:04)  ho čo najviac všetkým sprístupniť.
(0:10:06)  Chcem ľudí priviesť do tejto jednoty, ktorá je o Ježišovi,
(0:10:08)  kde sa zameriavame na Krista.
(0:10:10)  Áno, páčilo sa mi, keď som nedávno mal to potešenie
(0:10:14)  stretnúť sa a porozprávať sa s vami pri šálke čaju,
(0:10:16)  a keď ste mi to povedali, v mozgu mi ožilo toľko vecí,
(0:10:22)  a spomenuli ste, že budúcnosť je o tom,
(0:10:27)  či ľudia uveria v prítomnosť Ježiša, ktorý koná,
(0:10:31)  alebo v ňu neuveria, že v konečnom dôsledku všetko na tom stojí a padá.
(0:10:36)  Toto je tá deliaca čiara, je to otázka, či Ježiš v dnešnom svete koná a ako potom koná,
(0:10:43)  ale ani sa nemusíme pýtať, pretože je tu toľko ľudí,
(0:10:46)  a poviem to nahlas, myslím si, že väčšina divákov o tom vie,
(0:10:49)  že dnes existujú katolíci, ktorí chodia do kostola,
(0:10:53)  ale neveria, že je to čosi viac, ako užitočný mýtus.
(0:10:56)  Sú presvedčení o tom, že omša nie je nič viac, než symbol,
(0:10:58)  alebo že Eucharistia je len symbolom Božej milosti, ale takto to nefunguje.
(0:11:01)  Verím tomu, že katolíci skutočne horiaci za vieru by mali vedieť,
(0:11:05)  že Ježiš v dnešnom svete koná, a môže vás prekvapiť, môže vás dojať,
(0:11:09)  čo však neznamená, že máme byť všetci charizmatici
(0:11:11)  a dvíhať ruky do vzduchu, ale určite to znamená to,
(0:11:13)  ako reaguje naše srdce na krásu sviatostí.
(0:11:16)  Ak je v našich katolíckych kostoloch obetovaný Kristus na oltári,
(0:11:21)  máme tam samotnú lásku, prečo by nás to nerobilo viac láskyplnými?
(0:11:25)  A keď sa pozriem do minulosti na veľkých svätcov
(0:11:28)  ako je svätá Terézia z Avily, svätý František, svätý Dominik,
(0:11:32)  tak celých tých 2000 rokov je pretkaných zlatou niťou ľudí,
(0:11:35)  ktorí veľmi milovali, ktorí sa učili milovať, takže viera,
(0:11:39)  každé náboženstvo, by nás malo nútiť stať sa láskyplnejšími,
(0:11:41)  pretože hovoríme, že Boh je láska.
(0:11:44)  Áno, je to nádherné.
(0:11:45)  Spomenuli ste, že tu slúžite tridentskú omšu, latinskú omšu,
(0:11:53)  a páči sa mi tá predstava, ktorú ste tu uviedli,
(0:11:55)  že síce má odjakživa svoju nemennú vonkajšiu podobu,
(0:11:59)  čo mnohých môže odrádzať, ale vnútorne chcete prežívať tent revival,
(0:12:04)  a ja ako človek, ktorý sa v tom nevyzná,
(0:12:08)  keď som prvýkrát počul o latinskej omši,
(0:12:10)  tak mi napadlo, že na svete už nič nemôže byť viac spiatočníckejšie,
(0:12:13)  že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí používajú latinčinu,
(0:12:16)  doslova mŕtvy jazyk, tipujem metaforicky,
(0:12:19)  ospravedlňujem, že som použil nesprávne doslova,
(0:12:21)  ale mŕtvy jazyk, a ľudia chcú pokračovať v takýchto bohoslužbách,
(0:12:25)  určite na nich nikto nechodí.
(0:12:28)  A potom som prišiel do kostola sv. Jána Kentského na hlavnú omšu
(0:12:31)  o dvanástej, ktorý praskal vo švíkoch.
(0:12:35)  Nepoviete mi o tom trochu viac? Podľa vás, prečo je to tak?
(0:12:38)  Mám na mysli, či je kostol sv. Jána Kentského nejako výnimočný,
(0:12:41)  alebo je podľa vás za tým čosi hlbšie, a existuje dôvod,
(0:12:44)  prečo ľudia hromadne chodia na tieto latinské omše?
(0:12:47)  Páni, je naozaj zábavné, ako si sa dostal k jednej z najväčších diskusií
(0:12:52)  v Katolíckej cirkvi v súčasnosti, ale ako vieš,
(0:12:55)  náš rád slúži latinskú aj anglickú omšu,
(0:12:58)  teraz slúžime novú aj starú omšu bok po boku,
(0:13:00)  ale poviem to asi tak, že na starej omši, na mimoriadnej forme je čosi univerzálne,
(0:13:06)  niečo vždy starobylé, a niečo vždy nové,
(0:13:10)  kde krása modlitieb a poézie siaha stáročia do minulosti,
(0:13:12)  a je akýmsi kritériom z doby, keď sme vedeli uctievať Boha správne a riadne,
(0:13:18)  a podľa mňa toto ľudí oslovuje.
(0:13:21)  Ľudia sem môžu prísť, nikto z nich nevie po latinsky,
(0:13:23)  vlastne niektorí áno, ja napríklad po latinsky viem, modlím sa v latinčine,
(0:13:26)  ale väčšina ľudí, ktorí sem prídu do kostola, po latinsky nevie,
(0:13:29)  ale dokážu cítiť ducha modlitby, ducha uctievania,
(0:13:33)  a to ľudí priťahuje.
(0:13:37)  Tiež si myslím, že je tu generačný posun,
(0:13:39)  ja túto generáciu nazývam generáciou biopotravín,
(0:13:42)  hľadáme to najlepšie domáce pivo,
(0:13:45)  to najlepšie červené víno, alebo čokoľvek iné,
(0:13:48)  ale túžime po tejto autentickosti, a podľa mňa jedna z vecí,
(0:13:53)  ktorou tridentská latinská omša ľudí zaujala, je jej autenticita.
(0:13:57)  Keď je omša poriadne slúžená, a nie je to o tom,
(0:14:00)  že sa postavím pred ľudí a pozdravím ich: „Dobré ráno všetci“,
(0:14:01)  a urobím im predstavenie, ale robím čosi starobylým spôsobom,
(0:14:05)  ktorý svetu absolútne nedáva žiadny zmysel,
(0:14:07)  ale je tam autentický prejav uctievania.
(0:14:10)  Ako som už spomínal, každá modlitba Otcovi pripomína,
(0:14:14)  čo pre nás Kristus vykonal, a myslím si, že v mimoriadnej forme
(0:14:18)  s týmito nádhernými poetickými modlitbami to takto je,
(0:14:20)  a keď ľudia sem prídu, tak cítia tú autentickosť,
(0:14:23)  a chcú byť toho súčasťou.
(0:14:25)  Tiež si však želám, aby v našej reholi, ako aj v Cirkvi,
(0:14:30)  dokázali ľudia prekonať túto dichotómiu,
(0:14:32)  ktorú nazývame liturgickými vojnami.
(0:14:35)  Áno, mal som to šťastie na to natrafiť.
(0:14:37)  Chúďatko moje, naivne si sa do toho zamotal.
(0:14:40)  Protestant porovnáva latinskú omšu a omšu Novus Ordo,
(0:14:44)  čo by sa na tom len mohlo pokaziť?
(0:14:45)  Fakt netuším.
(0:14:48)  Myslím si, že nastal čas, aby si videl náležite slúženú bežnú formu omše,
(0:14:54)  ako to je u nás, ktorá môže byť nádherným prejavom uctievania.
(0:14:58)  Je absolútne jedno, či ľudia uprednostňujú jednu alebo druhú formu.
(0:15:03)  Som však toho názoru, že nie je správny čas,
(0:15:05)  aby sme v Katolíckej cirkvi viedli tieto vnútorné spory,
(0:15:07)  pretože aj takéto uctievanie Boha je platnou omšou,
(0:15:09)  je to platný spôsob obety Syna Otcovi, a pripomenutia mu tejto obety,
(0:15:14)  je to teda smiešne.
(0:15:16)  Súčasťou našej charizmy teda dúfam je aj budovanie tejto jednoty,
(0:15:19)  stavanie mostov a ukazovanie, že môžeme byť jednotní,
(0:15:22)  a to nielen v rámci Katolíckej cirkvi, ale dúfajme,
(0:15:24)  že aj v Mystickom Tele Kristovom,
(0:15:26)  v ktorom je toľko našich oddelených bratov.
(0:15:28)  Áno, o Mystickom Tele Kristovom by sme mohli rozprávať celé hodiny,
(0:15:33)  a jedného dňa sa možno k tomu dostaneme,
(0:15:35)  ale ako sa blížime k záveru, pretože v živote kňaza existuje veľa povinností,
(0:15:41)  a za váš čas som vám veľmi vďačný, chcem sa vás ale opýtať,
(0:15:44)  pretože si dokážem predstaviť, že sa nájde veľa takých ľudí,
(0:15:46)  a došlo mi to, keď som točil video o kostole sv. Jána Kentského,
(0:15:50)  ktorí si pozrú túto prehliadku, a pochopiteľne zostanú v nemom úžase,
(0:15:54)  ale potom mi mnohí z nich do komentárov napíšu,
(0:15:56)  hej Austin, je skvelé, že si bol v kostole sv. Jána Kentského,
(0:15:58)  ale ja bývam uprostred Kansasu, a jediný katolícky kostol,
(0:16:03)  ktorý tu je, je maličká farnosť, ktorá slúži len Novus Ordo omše,
(0:16:09)  a v skutočnosti ju to príliš nezaujíma, nech je to akokoľvek,
(0:16:12)  chýba im tam to posvätné, ako ste ho vy tu obnovili,
(0:16:14)  alebo aspoň navonok viditeľným spôsobom.
(0:16:17)  Zaujímalo by ma, čo by ste odkázali týmto ľuďom,
(0:16:20)  ktorí tam chcú obnoviť posvätnosť, bojujú za to,
(0:16:23)  ale nevidia, že by ich kostol bol v nedeľu ráno plný.
(0:16:26)  Čo by ste poradili týmto ľuďom, ktorí sa do tohto kostola nedostanú?
(0:16:32)  Počul som, že to, čo tu robíme, sa dá robiť kdekoľvek.
(0:16:38)  A ja skutočne tomu verím.
(0:16:40)  Obnova posvätného nie je len o nádhernej latinskej omši so zborom a orchestrom,
(0:16:45)  obnova posvätného začína tvojim každodenným áno Bohu,
(0:16:49)  hovorili sme o tom počas prehliadky, keď bola reč o povolaní kresťana
(0:16:52)  ako kňaza, proroka a kráľa.
(0:16:53)  Každý z nás má toto povolanie kňaza, proroka a kráľa,
(0:16:57)  takže my Bohu ponúkame obetu tým, že mu každý deň povieme svoje áno.
(0:17:00)  Keď sa ráno zobudíte na zvonenie budíka a zastavíte ho,
(0:17:03)  povieme Bohu áno, a to sú maličké krôčiky ako obnoviť posvätnosť.
(0:17:06)  A obzvlášť dnes, keď sú nám dostupné živé prenosy, a ďalšie iné veci,
(0:17:11)  bože môj, len sa pozrite na tú kopu informácií,
(0:17:13)  ktoré sú vám dostupné, čítajte si cirkevných otcov,
(0:17:15)  zahĺbte sa do poézie svätých, na Youtube si pustite gregoriánsky chorál,
(0:17:19)  neexistuje spôsob, ako by ste sa nemohli kŕmiť alebo živiť
(0:17:22)  krásou a bohatstvom tradície Cirkvi, všetko máte po ruke,
(0:17:27)  obzvlášť v tomto digitálnom veku je vám všetko dostupné,
(0:17:30)  ale musí to ovplyvniť naše životy.
(0:17:32)  Ja chápem, že nie každý kostol je ako ten náš,
(0:17:35)  ale aj tie najmenšie miesta môžu Boha veľmi oslavovať.
(0:17:40)  Za tú najkrajšiu omšu, ktorú som kedy slúžil, považujem omšu,
(0:17:44)  ktorú som slúžil v hotelovom bare, keď som tam počas fujavice uviazol.
(0:17:48)  Myslím si, že je to tá Božia blahosklonnosť,
(0:17:50)  ktorú oslavujeme počas Vianoc v jasličkách.
(0:17:54)  Dobre, to budeme musieť prebrať inokedy,
(0:17:57)  pretože mám toľko otázok, ale som vám veľmi vďačný za váš čas,
(0:18:03)  rád by som vás teraz vyzval, keby ste chceli čosi našim divákom odkázať,
(0:18:07)  či už je to povzbudenie, alebo rada, kde sa môžu o vás čosi viac dozvedieť,
(0:18:11)  teraz máte príležitosť sa s nimi rozlúčiť.
(0:18:15)  Ďakujem, bol to naozaj skvelý zážitok dostať možnosť hovoriť s Gospel Simplicity,
(0:18:20)  a poviem len toľko, že Slovo sa telom stalo,
(0:18:24)  a buď sa abstraktná viera skutočne prejaví v našich životoch, alebo nie,
(0:18:29)  a tak ak sa Slovo stalo telom, všetko sa tým mení,
(0:18:33)  každý aspekt stvorenia, každý aspekt nášho dňa,
(0:18:35)  a tak keď povieme Bohu áno, a povieme to v každej situácii nášho života,
(0:18:39)  bude nás to meniť, ale určite ste všetci vítaní v kostole sv. Jána Kentského,
(0:18:44)  a určite ak vás zaujíma kanonická rehoľa sv. Jána Kentského,
(0:18:48)  prijímame nové povolania, sme rozrastajúca sa rehoľná komunita,
(0:18:51)  takže mladí muži, ktorí by mali záujem pridať sa k nám,
(0:18:54)  sa tu určite môžu o našej kanonickej reholi dozvedieť toho viac.
(0:18:58)  Takže bolo mi potešením a ďakujem.
(0:18:59)  Áno, veľmi pekne ďakujem.
(0:19:01)  Nie je otec Joshua proste super?
(0:19:04)  Chcem povedať, že v mene nás všetkých mu vyslovujem veľké ĎAKUJEM!
(0:19:10)  Ak sa vám rozhovor páčil, napíšte mu to do komentárov,
(0:19:12)  bude to pre mňa veľa znamenať, ak mu prejavíte trochu lásky,
(0:19:17)  pretože to, že si na mňa našiel čas pre mňa znamená celý svet,
(0:19:20)  a ak ste aj vy mali z toho úžitok, prosím,
(0:19:22)  napíšte mu to do komentárov.
(0:19:23)  V krátkosti sa chcem poďakovať všetkým našim predplatiteľom na Patreone,
(0:19:26)  a zákazníkom, ktorí si od nás niečo kúpili,
(0:19:28)  a vďaka ktorým môžem točiť podobné videá.
(0:19:29)  Väčšinou tieto dôkladnejšie videá, ktoré sú viac časovo náročné,
(0:19:33)  vyžadujú si viac úsilia a ľudí, ktorí ich natočia, a tiež vybavenie,
(0:19:36)  nič z toho by nebolo možné bez vašej štedrej podpory,
(0:19:39)  takže ak by ste sa chceli stať našimi pravidelnými mesačnými podporovateľmi
(0:19:42)  prostredníctvom Patreonu, alebo kúpením si nejakých našich vecí,
(0:19:45)  a pomôcť nám takto rozšíriť sa, alebo sa jednoducho prihlásiť na odber,
(0:19:49)  a šírením našich videí, veľmi nám tým pomôžete.
(0:19:53)  A všetko môžete urobiť naraz pod videom,
(0:19:55)  prihlásiť sa na odber videí, stlačiť zvonček,
(0:19:57)  alebo kliknúť na odkazy na Patreon alebo Teespring,
(0:19:59)  ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste niečo z toho urobili.
(0:20:03)  A ešte na záver, ak ste si pozreli tieto videá, prehliadku a rozhovor,
(0:20:08)  môže sa vám zdať, že vám čosi pripomínajú,
(0:20:11)  a môžu vám pripomínať videá od Matta z The Ten Minute Bible Hour.
(0:20:16)  Uznávam, že mňa a môj kanál ovplyvnil,
(0:20:21)  a to, ako k veciam pristupujem, za čo som mu veľmi vďačný.
(0:20:26)  Zásluha teda patrí Mattovi, ďakujem, že si mi vydláždil cestu k videám ako je toto,
(0:20:31)  ďakujem, že si ma inšpiroval točiť takéto videá,
(0:20:34)  a nepochybujem o tom, že aj mnohých ďalších.
(0:20:36)  Pravdou je, že ak by ste sa mali prihlásiť len na jeden odber na konci tohto videa,
(0:20:39)  lebo by ste prekročili limit v počte odoberaných kanálov,
(0:20:43)  tak len do toho, a prihláste sa na odber Mattovho kanálu,
(0:20:46)  The Ten Minute Bible Hour.
(0:20:47)  Ak sa vám toto video páčilo, jeho videá budete zbožňovať.
(0:20:50)  Preto som mu veľmi vďačný za to, že mi vydláždil cestu k nim,
(0:20:54)  po tom všetkom, čo som povedal, ešte raz vďaka vám všetkým,
(0:20:56)  a ako vždy striehnite na ďalšie videá, choďte medzi ľudí, milujte Boha a svojich blížnych,
(0:21:01)  pretože len to v prvom rade zmení svet.
(0:21:04)  Mier, všetkých vás ľúbim, a uvidíme sa nabudúce.
(0:21:07)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka