_large.jpeg

7 staromódnych hriechov, ktoré vás stále môžu poslať do pekla

771
Milko Kostovič
AltKAT

Americká kultúra sa možno stala osvietenejšou a prekonala rámec tak obmedzujúcich, staromódnych myšlienok, ako je hriech a peklo, ale Boh nie.

Hriech je naďalej závažný, peklo stále existuje a hriešnici tam neustále putujú. Alebo ako povedal svätý Pavol: "Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa..." (1Kor 6, 9). 

Samozrejme, existuje nádej! S pomocou Božej milosti sa môžeme odvrátiť od našich hriechov a nájsť spásu v Ježišovi Kristovi.

Najprv však musíme uznať svoje hriechy a potrebu našej spásy. Akonáhle dostaneme nový život v Kristovi, kresťanský život sa práve začal a sme povolaní konať s Božou milosťou, aby sme rástli vo svätosti.

Tu je zoznam niekoľkých hriechov, ktoré sú v našej kultúre všeobecne prijímané ako normálne, ale ku ktorým musíme naďalej pristupovať seriózne: 

1) Klamstvo

Čo však v prípade, ak sa to človek nikdy nedozvie? Čo ak je to len pre uľahčenie? Alebo čo ak je to pre väčšie dobro?

Nie, klamstvo je stále klamstvo, a je stále nesprávne. 

Klamstvo znamená hovoriť nepravdu s úmyslom zavádzať a to je vždy nesprávne, pretože ide o útok proti Pravde, ktorou je Kristus (Ján 14, 6). 

Pamätajte, že klamstvo je materinským jazykom diabla, ktorého Ježiš nazýva "otcom lží" (Ján 8, 44). A deuterokanonická kniha Múdrosti varuje: "ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu." (Múd 1, 11). 

2) Smilstvo

"Varujte sa smilstva!" (1Kor 6, 18). 

Nemôžeme si však so svojím telom robiť čo chceme? Pokiaľ osoba súhlasí, všetko je povolené, nie?

Nie. Svätý Pavol hovorí: "Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. (...) nepatríte sebe, draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!" (1Kor 6, 18-20). 

Písmo nám ukazuje, že je možné hrešiť proti svojmu vlastnému telu. Ale Boh stvoril nás a našu sexualitu s dôstojnosťou, hodnotou a poriadkom - to všetko treba rešpektovať a vážiť si. 

A pamätajte, že Kristus rozšíril toto učenie aj na žiadostivosť v srdci človeka: "Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš. Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil."

3) Krádež 

"Nepokradneš!" (Ex 20, 15). 

Krádež je vzatie niečoho, na čo nemáte právo.

Patrí sem materiál chránený autorskými právami: krádež sa nestane prijateľnou iba preto, že ste na internete. Každý to vie, ale aj tak to mnohí robíme. Napriek tomu je to stále ťažký hriech. 

4) Opilstvo 

Alkohol je úžasný Boží dar. Ježiš premenil vodu na víno a kresťanskí mnísi zvykli vyrábať to najlepšie pivo na svete.

Ale úmyselné nadmerné pitie s cieľom sa opiť a stratiť kontrolu znamená hriech: "Nemýľte sa ... ani opilci ... nebudú dedičmi Božieho kráľovstva." (1Kor 6, 9-10). "A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale," ponúka nám alternatívu svätý Pavol, "buďte plnení Duchom!" (Ef 5, 18). 

5) Obžerstvo

Niektorí tomu hovorili zabudnutá neresť.

Samozrejme, že musíme jesť, je tu čas na hodovanie a jedlo môže byť úžasne príjemné. Ale rovnako ako pri alkohole, aj tu si treba dopriať všetko s mierou. Obžerstvo je neprimeraná láska k jedlu a môže mať nielen vážne následky na zdravie, ale aj pre našu dušu.

"Nepriatelia Kristovho kríža ... ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské." (Fil 3, 18-19). 

6) Pomsta

Ha! To ich nadobro dostane! 

No dostane to aj vás. 

Spravodlivosť je dôležitá a Boh nakoniec vykoná každú spravodlivosť, ktorú nevykoná vláda. Ale pokiaľ ide o nás práve teraz, Boh nás vyzýva k vyšším métam:

"Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. (...) Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu.. Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo." (Rim 12, 17, 19-21). 

Pamätajte tiež na dôležité Ježišovo učenie o odpustení: "Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky." (Mt 6, 14-15). 

7) Vražda

"Ale, no tak, nikto v skutočnosti nebude obhajovať vraždu!" Ste si tým istý? 

Vražda je dobrovoľné a priame zabitie nevinného ľudského života. Aj keď je daná osoba mladá a stále sa vyvíja v lone svojej matky. Aj keď je človek postihnutý. Aj keď je človek chorý a starostlivosť o neho náročná. Aj keď je človek starý a môže čoskoro zomrieť. Potraty sú v našej spoločnosti všeobecne prijímané a praktizované a čoraz viac to platí aj pre eutanáziu. 

Vražda je však priestupkom proti Bohu, pretože ľudia sú stvorení na Boží obraz (Gen 1, 27). 

Čiňme preto pokánie z hriechov a hľadajme Božie milosrdenstvo v Kristovi!