Kardinál Sarah navrhol riešenie krízy v Katolíckej cirkvi

19.11.2021USA
0 0

Kardinál Sarah vydal novú knihu, v ktorej zdôrazňuje potrebu duchovnej obnovy kňazov, ktorú považuje za riešenie krízy v Katolíckej cirkvi.

Odkaz na celý rozhovor: https://www.catholicnewsagency.com/news/249636/cardinal-sarah-calls-cat…

(0:00:06)  Kardinál Robert Sarah v novej knihe pozýva kňazov k duchovnej obnove a hovorí,
(0:00:10)  že tá nenastane cez štrukturálne zmeny,
(0:00:12)  ale cez znovuobjavenie poslania a identity kňaza
(0:00:16)  ako Kristovej prítomnosti vo svete.
(0:00:18)  Kristus nikdy nevytvoril štruktúry.
(0:00:21)  „Samozrejme, netvrdím, že sú nepotrebné.
(0:00:24)  Organizácia je v spoločnosti užitočná, ale nie prvoradá“,
(0:00:29)  povedal kardinál Sarah v rozhovore zo 16. novembra
(0:00:32)  pre francúzsky katolícky časopis.
(0:00:34)  „Na prvom mieste sú Kristove prvé slová z Evanjelia podľa Marka:
(0:00:38)  „Kajajte sa a verte evanjeliu.“
(0:00:41)  Kniha, ktorá je momentálne dostupná len vo francúzštine,
(0:00:44)  obsahuje citáty od svätých a cirkevných otcov
(0:00:47)  na povzbudenie k meditácii o obnove kňazstva,
(0:00:50)  ktorá je podľa kardinála nevyhnutným krokom na ceste k riešeniu krízy v Katolíckej cirkvi.
(0:00:57)  „Ak kňazi, ak spoločnosť má upretý zrak na Boha,
(0:01:00)  potom si myslím, že sa veci zmenia.
(0:01:02)  Ak nezmení srdcia evanjelium, potom sa nezmení politika,
(0:01:05)  nezmení sa hospodárstvo, nezmenia sa ľudské vzťahy.
(0:01:10)  Je to Kristus, ktorý je našim pokojom, ktorý vytvorí bratskejšie,
(0:01:14)  medziľudské vzťahy, ochotné spolupracovať, kooperovať.“
(0:01:18)  Štruktúry „sú tiež často nebezpečné, pretože sa za ne schovávame“, povedal.
(0:01:23)  „Boh nebude brať na zodpovednosť biskupskú konferenciu, synodu...
(0:01:27)  Sme to my, biskupi, kto sa mu budeme zodpovedať:
(0:01:31)  Ako si spravoval svoju diecézu, ako veľmi si miloval svojich kňazov,
(0:01:34)  ako si ich duchovne sprevádzal?“
(0:01:37)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka
(0:01:43)  Celý rozhovor si môžete prečítať na odkaze uvedenom v popise videa.