Joe Biden usudzuje, že ženy nemôžu dosiahnuť „plný, Bohom daný potenciál“ bez potratu

349
Kultúra smrti

Matrikový a predvolebný katolík Joe Biden, toho času prezident Spojených štátov, sa 8. marca, počas osláv ľavicového Medzinárodného dňa žien (ide o opozitum k staršiemu Dňu matiek, ktorého korene siahajú do 16. storočia a oficiálne sa začal vo svete sláviť v roku 1907. Nemecká komunistka Klára Zetkinová presadila na zasadaní Druhej internacionály v roku 1910 socialistický trucpodnik MDŽ) pustil do svojráznych teologických úvah.

Podľa Bidenovho prejavu ženy nemôžu „naplniť svoj potenciál, ktorý im dal Boh“, pretože im v tom bránia niektoré skutočnosti. K týmto skutočnostiam uviedol aj právo žien na umelý potrat. Doslova povedal:

Každý človek si zaslúži šancu naplniť svoj plný potenciál, ktorý mu Boh dal, bez ohľadu na pohlavie alebo iné faktory. Zabezpečiť, aby každá žena a dievča mali túto šancu, je nielen správna vec, ale je to aj strategická požiadavka, ktorá podporuje prosperitu, stabilitu a bezpečnosť nášho národa a sveta. Avšak príliš často, na príliš mnohých miestach, ženy a dievčatá čelia prekážkam, ktoré obmedzujú ich možnosti a podkopávajú ich účasť na ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.

Zlepšenie postavenia žien a dievčat celoplošne posilňuje ekonomiky, demokracie a spoločnosti. Preto som z rodovej rovnosti urobil základný kameň mojej administratívy vytvorením Rady pre rodovú politiku Bieleho domu krátko po nástupe do funkcie pred rokom. Preto sme vydali vôbec prvú národnú stratégiu rodovej rovnosti.

Následne vymenoval Biden všetky vládne opatrenia na zaistenie rodovej rovnosti, ktorá umožní ženám naplniť „ich Bohom daný potenciál“. Medzi nimi sa nachádza aj „celovládne úsilie o ochranu reprodukčných práv“, čo je v politicky korektnom slangu eufemistický výraz pre právo na umelý potrat.

Svoj prejav ukončil ráznym zvolaním: „V tento deň a každý deň si uvedomme, že všetci máme lepšiu budúcnosť, keď ženy a dievčatá môžu naplno využiť svoj potenciál…“ Čiže lepšia budúcnosť a naplnenie Bohom daného potenciálu je spojené aj s právom na umelý potrat. Veľmi zaujímavá úvaha katolíka.

V januári tohto roku jeho administratíva oznámila vznik pracovnej skupiny pre prístup k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti (umelým potratom) „zloženej z vedúcich predstaviteľov HHS, ktorých príslušné agentúry určili, aby identifikovali a koordinovali aktivity v rámci ministerstva na ochranu a posilnenie prístupu k základnému sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu starostlivosti“ prostredníctvom celého radu akcií vrátane výskumu, identifikácie a odstraňovania pro-life politík, ktoré zostávajú v existujúcich federálnych programoch, presadzovania nových pro-potratových politík a usmernení a podpory úsilia o normalizáciu potratov zmiernením ich „stigmatizácie“.

Zdá sa, že Joe Biden je nielen pozoruhodným predstaviteľom katolíckeho kresťana, ale aj skutočným reprezentantom tzv. „súčasných západných hodnôt“, za ktoré by sme mali podľa niektorých kresťanov bojovať. Žeby však nejakí veriaci kresťania boli ochotní prinášať obete, či dokonca umierať za „hodnoty“ prezidenta Bidena a jeho duchovných súputníkov z EÚ, ako sú k tomu denne vyzývaní v propagandistických médiách, to je krajne nepravdepodobné.