Fatima

PRELOM: Pápež František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie!

780
Zuzana Smatanová
Kultúra života

"Pápež František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie", oznámil Vatikán ako odpoveď na žiadosť ukrajinských katolíckych biskupov.

Vo vyhlásení, vydanom 15. marca, oznamuje Matteo Bruni, riaditeľ Tlačovej kancelárie Sv. Stolice nasledovné: 

 

"V piatok, 25. marca 2022, počas slávenia Liturgie kajúcnosti o 17.00 hod v Bazilike sv. Petra, zasvätí pápež František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. To isté zasvätenie v rovnakom čase vykoná na žiadosť Sv. Otca aj jeho splnomocnenec vo Fatime, jeho em. kardinál Krajewski, apoštolský almužník."  

 

25. marca je sviatok Zvestovania Pána Panne Márii. O zasvätení nie sú zverejnené žiadne detailné informácie, no správu zopakovali aj na pápežovom oficiálnom twitteri. LSN kontaktovali TK Sv. Stolice so žiadosťou o ďalšie informácie. Pápež František: ´V piatok, 25. marca, počas slávenia Liturgie kajúcnosti o 17.00 v Svätopeterskej bazilike zasvätím #Rusko a #Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. #Modlime sa spoločne #Pokoj´. Táto reakcia nasledovala po naliehavej výzve katolíckych biskupov Ukrajiny najvyššiemu pontifikovi zo dňa 2. marca, v ktorej ho prosili o zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie "spôsobom, akým oň žiadala Panna Mária Fatimská", aby sa čím skôr ukončil súčasný konflikt. Výzva znela takto: 

 

Svätý Otče!

V týchto hodinách nesmiernej bolesti a hroznej skúšky pre náš národ sa my, biskupi Biskupskej konferencie Ukrajiny spájame v ustavičnej a z hĺbky srdca vychádzajúcej modlitbe, spolu s kňazmi a zasvätenými osobami, ako aj so všetkými ostatnými kresťanmi a naliehavo žiadame Vašu Svätosť, aby našu vlasť a Rusko zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 

Pokorne prosíme Vašu Svätosť, aby tento akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie urobila verejne, ako to žiadala Preblahoslavená Panna Mária vo Fatime. 

Kiežby Božia Matka, Kráľovná pokoja, vypočula naše modlitby: Regina pacis, ora pro nobis! (Kráľovná pokoja, oroduj za nás!)

 

Panna Mária žiadala zasvätenie Ruska svojmu Nepoškvrnenému Srdcu 13. júla 1917, keď trom deťom povedala o nevyhnutnosti výslovného zasvätenia Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu:

"Keď uvidíte noc osvetlenú neznámym svetlom, vedzte, že to Boh vám dáva veľké znamenie, že sa chystá potrestať svet za jeho zločiny vojnou, hladom, prenasledovaním Cirkvi a Sv. Otca. Aby sa tak nestalo, žiadam zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a na odčinenie hriechov chodiť na sv. prijímanie každú prvú sobotu.

Ak moju žiadosť vypočujete, Rusko sa obráti a bude mier a pokoj. Ak nie, Rusko rozšíri svoje omyly a bludy po celom svete, zapríčiňujúc tak vojny a prenasledovanie Cirkvi. Dobrí podstúpia mučeníctvo, Sv. Otec bude veľa trpieť, množstvo národov zahynie. Ale nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ono sa obráti a svet dosiahne vytúžený mier."

 

Panna Mária Fatimská svoju žiadosť zopakovala v roku 1929, keď sa zjavila sr. Lucii a povedala jej: "Boh stále žiada aby Svätý Otec spolu so všetkými biskupmi sveta zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa tak stane, Boh sľubuje, že ušetrí Rusko." V súvislosti s otázkou zasvätenia Ruska dochádza aj medzi katolíkmi k sporu, pretože niektorí tvrdia, že zasvätenie sa už uskutočnilo ... Pápež Ján Pavol II totiž urobil 25. marca 1984 "zverenie sa - zasvätenie" sveta, vrátane Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, obišiel však výslovné spomenutie Ruska, ako žiadala Panna Mária. Nemecký kardinál Paul Josef Cordes v roku 2017 potvrdil, že Ján Pavol II "sa napokon zdržal výslovného spomenutia Ruska, pretože ho o to naliehavo žiadali vatikánski diplomati z dôvodu možných politických konfliktov, ktoré by z toho mohli vzniknúť". Zosnulý páter Gabriele Amorth, hlavný rímsky exorcista, už hovoril o tom, že zasvätenie neprebehlo podľa požiadavky P. Márie, že "toto zvláštne výslovné zasvätenie sa ešte neuskutočnilo".

 

Zostáva nám už len čakať, či pápež František urobí zasvätenie Ruska v spojení so všetkými biskupmi sveta, ako žiadala Panna Mária v roku 1929. Dr. Joseph Shaw, predseda Latin Mass Society U.K. vyzval biskupov sveta, aby sa v zasvätení pripojili k Sv. Otcovi, ako to žiadala Panna Mária vo Fatime. Žiadal ich, aby sa na tento úmysel spolu so Sv. Otcom modlili. 

 

Čoraz viac katolíkov a vysoko postavených prelátov žiadalo v posledných rokoch p. Františka o takéto zasvätenie. V roku 2017, na 100-té výročie Fatimského zjavenia, vyzýval spolu s ostatnými k zasväteniu aj kardinál Raymond Burke. "Dnes opäť počúvame výzvu Panny Márie z Fatimy k zasväteniu Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu v súlade s Jej presnými inštrukciami", povedal v roku 2017 na Rome Life Forum. "Je zrejmé, že zasvätenie (Ruska) sa neudialo podľa želania Panny Márie"dodal v októbri 2017. "S vedomím nevyhnutnosti úplného obrátenia sa z ateistického materializmu a komunizmu ku Kristovi zostáva výzva Panny Márie Fatimskej k zasväteniu Ruska Jej Nepoškvrnenému Srdcu, presne podľa Jej inštrukcií, stále naliehavá." 

Druhý raz poukazoval kardinál na nutnosť zasvätenia v roku 2020 v súvislosti s globálnou krízou, spojenou s pandémiou covid-19: "Zasvätiť Rusko Panne Márii treba dnes naliehavejšie, než kedykoľvek predtým. Keď vidíme, ako zlo ateistického materializmu, ktorý má korene v Rusku, usmerňuje radikálnym spôsobom aj vládu Čínskej ľudovej republiky, uznávame, že obrovské zlo komunizmu musí byť vykorenené prostredníctvom zasvätenia Ruska, ako žiadala Panna Mária."