Kardinál Pell vyzýva Vatikán, aby odsúdil kardinála Hollericha a biskupa Bätzinga

277
Kultúra smrti

Kardinál George Pell vyzval Kongregáciu pre náuku viery, aby verejne pokarhala dvoch vysokopostavených európskych prelátov, kardinála Hollerich a biskupa Bätzinga, za to, že „explicitne popreli“ učenie katolíckej Cirkvi o sexuálnej morálke. Správu priniesol vatikanista Edward Pentin na portáli National Catholic Register.

Vo vyhlásení zverejnenom 15. marca požiadal kardinál Pell kongregáciu, aby „zasiahla a vyhlásila odsúdenie“. Kardinál Jean-Claude Hollerich je predsedom Biskupskej konferencie EÚ a biskup George Bätzing je predsedom Nemeckej biskupskej konferencie.

Jezuita kardinál Hollerich z Luxemburska v nedávnom rozhovore verejne vyzval na zmenu katolíckeho učenia ohľadom homosexuality a podobne aj nemecký prelát v rámci tzv. synodálnej cesty.

Kardinál Hollerich, ktorý predsedá aj biskupskej synode o synodalite, ktorá trvá do októbra budúceho roku, minulý mesiac tvrdil, že katolícke učenie ohľadom homosexuality je už „nesprávne“, pretože „sociologicko-vedecký základ“ katolíckeho učenia je ohľadom toho, čo „predtým odsudzovalo“ ako „sodomiu“, už prekonaný novými poznatkami.

Biskup Bätzing v rozhovore zo 4. marca tvrdil, že sexuálne vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia sú prípustné a nie sú hriechom a že katechizmus by sa mal čiastočne zmeniť, aby to odrážal. Obaja preláti sa tiež zaviazali, že zo svojich diecéz neprepustia žiadnych homosexuálnych kňazov, ani rovnako orientovaných laických zamestnancov. „Nikto sa nemusí báť, že príde o prácu z dôvodu homosexuality“, povedal biskup Bätzing: „To, ako niekto žije svoju osobnú intimitu, nie je moja vec.“

Kardinál Pell uviedol, že takéto učenie je „bludné“, pretože „nielenže odmieta starodávnu židovsko-kresťanskú doktrínu odmietajúcu homosexuálne aktivity, ale podkopáva a odmieta učenie o monogamnom manželstve, ako výlučnom zväzku muža a ženy.

Austrálsky kardinál uviedol, že si uvedomuje problémy, ktorým čelí klesajúci počet veriacich v nemecky hovoriacich krajinách aj inde, ale dodal, že jedinou možnou odpoveďou na túto krízu by malo byť „znovuobjavenie Ježišových zasľúbení“ a dôkladnejšie prijatie „neredukovaného pokladu viery“.

Zdôraznil, že riešením je „nenasledovať premenlivý diktát súčasnej sekulárnej kultúry“ a dodal, že „ako už pred mnohými rokmi poukázal pápež Pavol VI., toto je cesta k sebazničeniu Cirkvi“.

Ani nemôžeme nasledovať Bertranda Russella, anglického ateistického filozofa, ktorý navrhol, že Desať prikázaní môže byť niečo ako skúška – kde je potrebné zodpovedať iba šesť z desiatich otázok. Kristus síce prišiel za hriešnikmi, ale vyzval ich k pokániu,“ povedal kardinál Pell.

Takže svätá omša pre špeciálne skupiny môže byť dobrá, za predpokladu, že sa pravdivo prezentuje Kristovo učenie, káže sa o potrebe pokánia a pravidelne je k dispozícii sviatosť pokánia a zmierenia.“ Kardinál na záver zopakoval svoju žiadosť, aby Vatikán zasiahol. 

National Catholic Register kontaktoval prefekta Kongregácie pre náuku viery, kardinála Luisa Ladariu, či odpovedal na výzvu kardinála Pella, ten však zatiaľ nereagoval. Register tiež kontaktoval ďalšieho vysokého predstaviteľa kongregácie, ktorý sa však odmietol vyjadriť.