Zasvätenie

Pápež pozýva všetkých biskupov pripojiť sa k nemu v zasvätení Ruska a Ukrajiny Panne Márii

170
Kultúra života

„Pápež František pozval všetkých biskupov z celého sveta a ich kňazov, aby sa k nemu pripojili v modlitbe za mier a v zasvätení a zverení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.“ Potvrdil to riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni.

 

Spomínaný akt zasvätenia (zverenia) vykoná Svätý Otec v piatok 25. marca o 17. hodine počas kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra.

DISKUSIA k článku