bp. Shneider

Biskup Schneider: Tešíme sa, že pápež pozýva biskupov k zasväteniu

138
Milko Kostovič
Kultúra života

Biskup Athanasius Schneider neskrýval radosť z toho, keď pápež František oznámil, že vyzýva všetkých biskupov, aby sa k nemu pripojili 25. marca o 17:00 pri zasvätení Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako to žiadala Panna Mária Fatimská. 

"Človek sa môže len tešiť, že pápež teraz pozýva všetkých biskupov, aby sa s ním spojili pri zasvätení," uviedol kazašský biskup prostredníctvom e-mailu.

Biskup Schneider sa tiež podelil s redakciou LifeSiteNews o svoje myšlienky týkajúce sa skutočnosti, že pápež nezasvätí len Rusko – ako to výslovne požadovala Panna Mária – ale aj Ukrajinu. Niektorí Katolíci namietali proti tomuto zjavnému dodatku.

Biskup Schneider napísal:

V roku 1917, keď Matka Božia hovorila o Rusku, územie dnešnej Ukrajiny patrilo Rusku. Vtedy ešte neexistovala Ukrajina, ale len Rusko. Preto má dnes zmysel spomínať Ukrajinu. Ak by sa dnes spomenulo len Rusko, nezahrnulo by sa do toho celé územie dnešnej Ukrajiny, ale toto územie bolo v roku 1917 súčasťou Ruska.

Preto nás tento známy a uznávaný prelát uisťuje, že by sme sa nemali obávať začlenenia Ukrajiny pápežom Františkom do nadchádzajúceho konsekračného aktu.

Redakcia LifeSiteNews sa biskupa tiež opýtala, či verí, že čas mieru a obrátenia, ktoré Panna Mária sľúbila, bude nasledovať po zasvätení Ruska pápežom Františkom. Zamyslene odpovedal:

Zasvätenie nie je sviatosť a ani automatizmus. Všetko je v rukách Božích, vrátane času. Našou úlohou je robiť to, čo povedala Matka Božia; zvyšok zariadi Prozreteľnosť v časoch a spôsobmi, ktoré ešte nepoznáme.

To znamená, že Katolíci by nemali byť sklamaní, ak z neba nepríde okamžitá odpoveď na zasvätenie Ruska a Ukrajiny, ale s dôverou očakávajú Božiu pomoc pri záchrane, keď to uzná za vhodné.

Redakcia LifeSiteNews je veľmi vďačná biskupovi Schneiderovi za jeho vedenie a líderstvo v tejto otázke.

Šéfredaktor LifeSite John-Henry Westen oslovil biskupa po tom, čo Westen a jeho kolega Steve Jalsevac požiadali svojich čitateľov, aby oslovili svojich biskupov a požiadali ich, aby sa pripojili k pápežovi Františkovi pri jeho zasväcovaní. Biskup Schneider okamžite zareagoval verejnou výzvou k všetkým biskupom na svete, aby sa v tejto záležitosti pripojili k pápežovi. Napísal tiež novénu, za ktorú sa má modliť do 25. marca.

O deň neskôr spravodajstvo Catholic Family News zverejnilo list, ktorým 17. marca pápežský nuncius v Spojených štátoch, arcibiskup Pierre, informoval šéfa biskupskej konferencie, arcibiskupa Jose H. Gomeza, že pápež František plánuje pozvať všetkých biskupov na svete, aby sa k nemu pridali. Túto správu potvrdil aj samotný Vatikán.

Po tejto úspešnej intervencii nás biskup Schneider uisťuje, že akt zasvätenia by mal byť v súlade so žiadosťami Panny Márie Fatimskej.

Preto sa radujme, modlime sa ním pripravenú novénu na túto príležitosť, viac sa modlime a dôverujme Božej láskyplnej starostlivosti o ľudstvo.

Pripomeňme si na tomto mieste aj to, že od novembra minulého roku sa každý týždeň konajú verejné ružencové procesie a stretnutia po celom svete. Na takmer 5000 miestach sveta sa Katolíci stretávajú, aby prosili Boha "o zasvätenie našich krajín Matke Božej a prosia ju o pomoc pre všetkých občanov, aby dosiahli jednotu a pokoj". Túto iniciatívu založil v Rakúsku otec desiatich detí po tom, čo Spoločnosť sv. Pia X. aj Alexander Tschugguel začali s vlastnými iniciatívami.

Je dôležité mať na pamäti, že plodné zasvätenie Ruska závisí aj od našich vlastných modlitieb a obetí.

Otec Karl Stehlin, tradičný kňaz Spoločnosti sv. Pia X. a zakladateľ hnutia Militia Immaculata, vo svojej knihe o Fatime pripomenul veriacim, že je potrebný verejný akt nápravy za spáchané verejné hriechy, ako aj oficiálny súhlas s aktmi oddanosti (pobožnosť piatich sobôt). My, laici, rozhodne musíme vykonať päťsobotnú pobožnosť, ako o to požiadala Panna Mária vo Fatime. Samotný páter Stehlin v oznámení z 18. marca vyjadril radosť zo správy o nadchádzajúcom zasvätení Ruska a Ukrajiny a vyzval všetkých veriacich, aby sa pridali k modlitbám.

 

 

DISKUSIA k článku