Consecration

Ortodoxní biskupi sú počas zasvätenia pozvaní k modlitbe ´akatistu k P. Márii Bohorodičke´

164
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Teológ, otec Paul Haffner, navrhol ortodoxným duchovným, aby sa 25. marca zjednotili s Katolíckou cirkvou modlitbou ´akatistu k Najsv. Panne Márii Bohorodičke´, nábožným hymnom, ktorý sa spieva na chválu Sv. Božej Matky. 

Počas prípravy p. Františka na piatkové zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie navrhujú rímski teológovia, aby sa pozvanie k účasti na ňom rozšírilo aj na všetkých ortodoxných patriarchov a biskupov. Otec Paul Haffner, rímsky máriológ a odborník na východnú ortodoxiu navrhuje účasť ortodoxných na zasvätení najmä preto, "lebo s Rímom už síce majú blízky vzťah, no chýba jednota v tejto situácii medzi nimi samotnými, takže toto zasvätenie by mohlo pomôcť vyriešiť aj ich rozpory". Andrea Gagliarducci (CNA) vo svojom článku z 3. marca píše, že počas ukrajinsko-ruského konfliktu vypozoroval "posun v ortodoxnom svete smerom ku Kyjevu a odklon od Moskvy". V komentároch pre Register otec Haffner zdôraznil, že ortodoxné cirkvi sú tiež "sestrami miestnych katolíckych spoločenstiev" a že tu existuje "vysoký stupeň spolupatričnosti". K tomu cituje z “Vyjadrenia ´sesterských cirkví´”, ktoré vydala Kongregácia pre náuku viery v roku 2000 a z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o ekumenizme Unitatis Redintegratio (Obnovenie jednoty). Dokument odkazuje na "východné ortodoxné cirkvi, ktoré hoci sú oddelené od Petrovho stolca, zostávajú spojení s Katolíckou cirkvou úzkym putom, napríklad v apoštolskom následníctve a platnej Eucharistii, a preto si zasluhujú titul partikulárnej cirkvi." Hoci ortodoxní preukazujú veľkú úctu Preblahoslavenej Panne, otec Haffner priznáva, že "ohľadne zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Márie nemajú až takú istotu, pretože oni tento druh zasvätenia nemajú, rovnako ako nemajú ani zvláštne zasvätenie Božskému Srdcu Ježišovmu". Povedali však, že "sa môžu modliť akatist k Najsv. Panne Márii Bohorodičke, čo je nábožný hymnus, ktorý sa spieva z úcty a na chválu Sv. Božej Matky". 

St. Romanos the Melodist skomponoval v roku 556 poému, čo bola najobľúbenejšia služba v ortodoxnej cirkvi, v ríšskom meste Konštantínopol - "v meste Panny". Slová hymnu pripomínajú všetky udalosti, sprevádzajúce Vtelenie nášho Pána, a končí prosebnou modlitbou k Panne Márii, aby prijala naše prejavy chvály ako obetný dar a aby sa prihovárala za spásu duší.  

 

 

 

DISKUSIA k článku