Freiburgská diecéza vymenovala za katechétku ženu, ktorá sa považuje za muža

177
Kultúra smrti

Katolícke deti v nemeckom Freiburgu sa dočkali podnetnej aplikácie procesu synodálnej cesty na svojich školách. Freiburgská diecéza sa totiž rozhodla udeliť žene, ktorá o sebe tvrdí, že je muž, povolenie vyučovať ich katolícke náboženstvo. Táto bývalá dáma sa momentálne volá Theo Schenkel a na štátnych školách má právo hovoriť deťom, čo je a čo nie je katolícka viera.

Na sťažnosti a otázky kritikov odpovedala diecéza oficiálne 7. apríla a prostredníctvom svojho hovorcu oznámila: „Môžem potvrdiť, že Theo Schenkel má stále povolenie vyučovať katolícke náboženstvo na štátnych školách.“ Informovala o tom katolícka tlačová agentúra CNA. Zároveň diecéza oznámila, že učiteľovi/ke udelila „neobmedzené povolenie vyučovať“, podpísané generálnym vikárom.

Ani školské orgány nevidia žiadnu prekážku v Schenkelovej schopnosti vyučovať náboženstvo.

V rozhovore pre miestne médiá Schenkelová prezradila, že žije vo vzťahu s inou ženou. Podľa medializovaných informácií začala učiteľka oficiálne študovať pedagogiku ako žena, pričom mala vzťah s mužom.

V odpovedi na otázku CNA týkajúcu sa postavenia terajšieho muža, Thea Schenkela, diecéza uviedla, že rozhodnutie týkajúce sa „transgenderovej osoby“ bolo prijaté iba v tomto individuálnom prípade. Na otázku o súlade situácie s kánonickým právom a pracovnými predpismi v cirkevných inštitúciách diecéza odpovedala, že „cirkevné pracovné právo teraz revidujú nemeckí biskupi“.

Ako pripomína CNA, mnohé nemecké diecézy už nezakazujú pracovníkom s identifikáciou LGBT pracovať v rámci Cirkvi. Rozhodnutie o tom padlo 10. mája 2021, v rámci oficiálneho odporu voči postoju Vatikánu, ohľadom požehnávania párov rovnakého pohlavia. Nadväzuje tiež na slávnu kampaň s názvom Out in Church, iniciatívu za práva LGBT, podporenú dokumentárnym filmom v hlavnom vysielacom čase nemeckých štátnych médií. Theo Schenkel bol jednou z postáv, ktoré sa vo filme objavili.

Kampaň v mene Nemeckej biskupskej konferencie potvrdil biskup Helmut Dieser z Aachenu, ktorý sa pri tejto príležitosti objavil v krátkom videu. V rámci iniciatívy bol zverejnený „manifest“, požadujúci „zmenu diskriminačného pracovného práva Cirkvi“.

DISKUSIA k článku