Vegáni protestovali – počas omše – proti konzumovaniu vajec a jahňaciny, kňaz ich chváli…

230
Kultúra smrti

Narúšanie bohoslužieb sa stáva, aj vďaka benevolencii Cirkvi a štátu, obľúbenou zábavou rôznych sekulárnych ideológov. Najnovšie si ju ako ľahký terč útoku vybrali švajčiarski vegáni – odporcovia konzumácie mäsa a čohokoľvek živočíšneho pôvodu, vrátane vajec či mlieka.

K incidentu došlo v Zürichu, počas svätej omše, keď skupina vegánskych aktivistov vtrhla do kostola a postavila sa pred oltár s maketami mŕtvych zvierat. Dvaja z nich boli oblečení, ako ženích a nevesta. Za nimi stáli ďalší demonštranti, ktorí držali plagáty.

Protest smeroval proti zabíjaniu a konzumácii zvierat kresťanmi počas veľkonočných sviatkov, ako aj proti konzumácii vajec, kvôli ktorej, podľa aktivistov, trpia sliepky.

Zatiaľ čo veriaci nenašli pre túto zapálenosť za práva zvierat príliš veľa pochopenia, švajčiarsky episkopát sa zachoval pokrokovo, na úrovni 21. storočia. Oficiálna stránka švajčiarskych biskupov Kath.ch dokonca priniesla rozhovor s otcom Rainerom Hagencordom, ktorý je kňazom i zoológom a znesväcujúcich aktivít demonštrantov sa zastáva.

Rozhovor nesie príznačný názov – Teológ zvierat chváli vegánsky pár: Prebuďte mŕtve kresťanstvo zo spánku bezpečia.

Uveďme len niektoré perly „teológa zvierat“:

Myslím si, že kampaň je skvelá. Pieseň, ktorá mi spontánne prichádza na myseľ: Prebuďte mŕtve kresťanstvo zo spánku bezpečia. Tu je prorocká sila kresťanstva. Buržoázny komfort je spochybnený. Potrebujeme budíček.“ 

Redaktor Kath.ch sa však ešte obáva: „Prerušenie bohoslužby môže tiež zraniť náboženské cítenie.

Odpoveď „teológa zvierat“ presúva vinu na veriacich: „Nebol som tam a nechcem súdiť veriacich. Vyrušenia však musia mať v bohoslužbe svoje miesto. Liturgia nie je mŕtvy rituál, ale život. Nemôžeme ignorovať jeden z najväčších problémov našej doby. A to je násilie na zvieratách.“

A perly sa sypú ďalej…: „Veľkí proroci v Starom a Novom zákone tiež kritizovali násilie voči zvieratám. Nemôžeme ignorovať imperatív etiky zvierat. V Laudato si‘ dáva pápež František zvieratám vnútornú hodnotu.“

Pre izraelského historika Yuvala Harariho je priemyselný chov zvierat jedným z najväčších zločinov ľudstva. Americký autor Jonathan Safran Foer pred desiatimi rokmi povedal, že vedieme vojnu proti zvieratám. Zmenili sme svoje správanie?

V strednej Európe by sme sa mali dobre ako vegáni. Aj v Indii sú aj regióny, kde sú ľudia vegánmi už celé generácie a sú šťastní.“

Neexistuje žiadne základné právo na mäso. Jedenie mäsa nie je súčasťou ľudského bytia. A pre jedenie mäsa neexistuje žiadny morálne relevantný argument.“

Som rád, že klimatické hnutie existuje. Ale každý, kto tu má na mysli iba prežitie ľudstva, duplikuje antropocentrizmus, ktorý v prvom rade viedol ku klimatickej katastrofe. Potrebujeme nový spôsob myslenia, ktorý berie do úvahy všetko stvorenie. Nesmieme zabúdať ani na otázky straty druhov, vymierania zvierat a rastlín. Teológia, ktorá je v podstate antropocentrická, je čiastočne zodpovedná za klimatickú katastrofu a vyhynutie druhov. Encyklika Laudato si‘ sa prijíma ešte stále príliš málo.“

A nakoniec dodal „teológ zvierat“ trochu irónie:

Čakám, že Cirkev zavedie Laudato si‘ s podobnou dôslednosťou ako encykliku Pavla VI. o tabletkách. Tu sa ukazuje základný problém: Cirkev je nepriateľská k telu, vždy sa sústreďovala na „animu“, na dušu – a pritom zabúdala na živočíšnosť: tak živočíšnosť v ľuďoch, ako aj na živočíšnu povahu iných živých bytosti.“