Otec Mark Goring - Pápež František nás varuje pred treťou svetovou vojnou

10.09.2022VAT
641

(0:00:00)  Pochválený buď Ježiš Kristus!
(0:00:01)  Pápež František opäť hovorí o tretej svetovej vojne.
(0:00:05)  Pápež František počas svojho pontifikátu opakovane spomínal tretiu svetovú vojnu,
(0:00:11)  hovorí článok Catholic News Agency z 8. septembra 2022,
(0:00:16)  ktorý napísal pán Wimmer.
(0:00:17)  Nadpis článku je Pápež František sa na stretnutí s vatikánskymi diplomatmi
(0:00:21)  podelil o svoje obavy z rizika jadrovej vojny.
(0:00:25)  A teraz, spomínate si na sv. Hyacintu, ktorej Svätá Panna povedala:
(0:00:29)  „Vojny sú tresty za hriechy sveta.“
(0:00:35)  Patrí to k trestu, vyhasol v nás oheň lásky.
(0:00:41)  Priveľa veriacich v Ježiša, príliš veľa kresťanov,
(0:00:45)  príliš veľa katolíkov vzali svoju lampu a skryli ju pod košík,
(0:00:49)  stali sa vlažnými, prestali byť ostražití, zaspali,
(0:00:53)  chýba nám oheň, chýba nám svetlo, alebo je ich len veľmi málo,
(0:00:58)  zaspali sme, stali sme sa vlažnými, my máme byť ohňom, svetlom sveta.
(0:01:05)  Tak dobre, pápež František hovorí:
(0:01:08)  „Bohužiaľ, následkom porušovania medzinárodného práva,
(0:01:14)  Európou a celým svetom otriasa mimoriadne vážna vojna,
(0:01:17)  hrozí riziko jadrovej eskalácie, a jeho vážne hospodárske a sociálne následky.“
(0:01:23)  Všetci to vidíme, všetci to vieme, a poznáme riešenie.
(0:01:27)  Potrebujeme si ctiť Boha, musíme milovať Boha,
(0:01:31)  musíme robiť to, čo od nás Boh žiada.
(0:01:35)  Je to jediné riešenie.
(0:01:36)  Ak nemilujeme Boha a nemilujeme svojho blížneho,
(0:01:39)  a budeme naďalej poľovať na tých najnevinnejších a bezmocných,
(0:01:48)  na deti v brušku, tak budeme potrestaní, a nebude sa nám to páčiť.
(0:01:54)  Ďalej pokračuje: „Je to „pozvoľná“ tretia svetová vojna,
(0:02:00)  ktorú vidíte prebiehať na miestach, kde vykonávate svoje misie“,
(0:02:05)  povedal pápež svojim zástupcom.
(0:02:08)  A zvlášť by nás mala zaujímať tá časť článku, kde sa píše,
(0:02:15)  že v apríli napísal úvod ku talianskej knihe, v ktorom spomínal,
(0:02:22)  že svet smeruje k tretej svetovej vojne, akoby bola nevyhnutná,
(0:02:25)  ale táto vojna nie je nevyhnutná.
(0:02:27)  A nechcem počuť, že otec Mark zasa maľuje čerta na stenu,
(0:02:30)  toto je pápež, náš Svätý Otec, ktorý nás opakovane vystríha.
(0:02:36)  Napísal: „Keď sa necháme týmto monštrom, zvaným vojna, pohltiť,
(0:02:41)  keď mu dovolíme vystrkovať hlavu a ovládať nás,
(0:02:45)  všetci sme prehrali, zničíme Božie stvorenia,
(0:02:49)  dopustíme sa svätokrádeže, a našim deťom a vnúčatám
(0:02:52)  pripravíme budúcnosť, kde na nich čaká smrť.
(0:02:56)  Tie zápasy, ktoré zvádzame, aby sme si každý deň našli čas na modlitbu,
(0:02:59)  žili svätý a cnostný život, pravidelne chodili na omšu a spovedali sa,
(0:03:04)  hovorili o svojej viere ostatným, tak tieto zápasy nebojujeme len sami pre seba,
(0:03:08)  ale aj pre naše deti a vnúčatá.
(0:03:11)  Žijeme v kritických časoch, a preto obzvlášť my, katolíci,
(0:03:15)  sa musíme zobudiť, a svätý Pavol v deviatej kapitole Prvého listu Koriňtanom píše:
(0:03:21)  „Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť,
(0:03:25)  a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.“
(0:03:28)  Viva Cristo Rey!
(0:03:30)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka