Prezradil otec Malachi Martin pravé tretie fatimské tajomstvo?

07.10.2022USA
2042

(0:00:13)  Pred niekoľkými týždňami som vás oboznámil s jednou analýzou
(0:00:16)  rezignácie Benedikta XVI., ktorá sa týkala toho,
(0:00:20)  že bol v podstate ovplyvnený fatimským posolstvom,
(0:00:23)  a Benedikt odstúpil s vedomím, že tak odštartuje sled udalostí,
(0:00:27)  pred ktorými Boh varoval Cirkev vo viacerých zjaveniach,
(0:00:31)  konkrétne vo Fatime.
(0:00:32)  V tom videu som sa ľudí pýtal, či chcú akúsi syntézu indícií fatimského posolstva,
(0:00:37)  skutočného tretieho tajomstva, ktoré nám v priebehu rokov
(0:00:40)  poskytol v rôznych rozhovoroch a príspevkoch Malachi Martin.
(0:00:43)  A odpoveď znela v drvivej väčšine áno.
(0:00:46)  Viem, že väčšina z vás otca Martina nemusí.
(0:00:50)  Natočil som o ňom niekoľko videí, a čítal som komentáre pod nimi.
(0:00:53)  Poznám námietky a obvinenia voči jeho osobe,
(0:00:56)  a teraz vám čosi k tomu poviem.
(0:00:58)  Po prvé, ak sa začnete obvineniami proti nemu hlbšie zaoberať,
(0:01:01)  tak zistíte, že sú dosť chabé, a stopy vás vždy zavedú k jednému alebo dvom jezuitom,
(0:01:05)  a vzhľadom na to, že otec Martin napísal knihu s názvom Jezuiti,
(0:01:09)  o ktorej povedal, že by ju pokojne mohol nazvať aj „Rehole“,
(0:01:11)  ktorá pojednáva o rozvrate jezuitskej rehole do dnešnej podoby,
(0:01:17)  tak vo všeobecnosti beriem tieto obvinenia s rezervou,
(0:01:20)  vzhľadom na to, že im sám veľmi neverím.
(0:01:25)  A po druhé hovoril som s niekoľkými ľuďmi,
(0:01:27)  ktorí otca Martina osobne poznali, a oni mi povedali,
(0:01:30)  že tieto obvinenia sú výmysly.
(0:01:34)  A napokon, v dnešnej dobe, 25 rokov od smrti otca Martina,
(0:01:39)  nikto, okrem nášho Pána, nevie, aká je pravda.
(0:01:42)  Viac k tomu nemám čo dodať.
(0:01:44)  Ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, je tá,
(0:01:46)  že tie najlepšie rozhovory Malachiho Martina nie sú s Artom Bellom.
(0:01:49)  Tie zvyknú byť dosť divné, najmä ak sú v jeho šou aj ďalší hostia,
(0:01:52)  ktorí sa do nich zapájajú, a snažia sa tváriť milo,
(0:01:55)  čím chcem povedať, že tieto rozhovory sú naozaj veľmi divné.
(0:01:57)  Osobne sa mi oveľa viac páčia rozhovory otca Martina s Bernardom Janzenom.
(0:02:01)  Viete si ich nájsť na Youtube, alebo si ich môžete priamo kúpiť
(0:02:04)  na webovej stránke pána Janssena, čo vám vrelo odporúčam,
(0:02:07)  má dobrý apoštolát, ktorý stojí za to podporiť.
(0:02:10)  Tak či onak, Malachi Martin tvrdil niečo také,
(0:02:12)  že bol mladým jezuitským kňazom, ktorý mal veľké nadanie na jazyky,
(0:02:16)  a preto spolupracoval s kardinálom Beom,
(0:02:18)  ktorý bol jedným z hlavných modernistov na Druhom vatikánskom koncile,
(0:02:21)  a tiež veľmi vplyvnou postavou rímskej kúrie v 60.-tych rokoch 20. storočia.
(0:02:26)  Kardinál Bea bol so svojim ospevovaným sekretárom otcom Malachim Martinom pri tom,
(0:02:29)  keď pápež Ján XXIII. čítal tretie fatimské tajomstvo.
(0:02:33)  Martin sľúbil, že presné znenie tajomstva nikdy neprezradí,
(0:02:36)  ale mám podozrenie, že ho v skutočnosti po častiach prezradil
(0:02:39)  počas mnohých rozhovorov v priebehu rokov, a vo svojich knihách.
(0:02:42)  Navyše neverím tomu, že tajomstvo, ktoré Vatikán v roku 2000 zverejnil,
(0:02:47)  bolo skutočné tretie tajomstvo.
(0:02:49)  Malachi Martin vždy vyhlasoval, že prezradí pravé tajomstvo,
(0:02:52)  ak by Vatikán niekedy zverejnil falošné,
(0:02:54)  alebo ako to tiež zvykol hovoriť, došlo by ku kolapsu v centre.
(0:02:57)  Následne necelý rok po jeho smrti si Vatikán len tak z čista jasna zverejní tretie tajomstvo.
(0:03:03)  Vatikán o ňom veľmi dobre vedel, a sledoval, čo robí,
(0:03:06)  čo sám Martin potvrdil v rozhovoroch, ale stačilo už.
(0:03:10)  Jeden poslucháč mi poslal dobré zhrnutie toho,
(0:03:12)  čo Malachi Martin na rôznych miestach povedal,
(0:03:14)  a o chvíľku sa budem venovať dokumentu, ktorý mi poslal,
(0:03:16)  väčšinu z neho budem doslovne citovať, sem-tam vložím nejaký svoj komentár,
(0:03:19)  ale v prvom rade vás chcem na niečo upozorniť.
(0:03:23)  Jedna z vecí, ktorú si väčšina ľudí neuvedomuje, je tá,
(0:03:25)  že Malachi Martin o treťom tajomstve povedal,
(0:03:27)  že toto tajomstvo hovorí o zlom pápežovi v období pred
(0:03:30)  príchodom veľkého fyzického trestu.
(0:03:33)  V roku 1992 v rozhovore s Bernardom Janzenom zaznelo toto:
(0:03:38)  Janzen: „Predtým ste spomenuli čosi o satanovom útoku na pápežstvo.
(0:03:45)  Možno by sme sa mohli o tom v krátkosti porozprávať.“
(0:03:48)  Martin: „Podľa mňa je osudová nevyhnutnosť,
(0:03:51)  aby každý katolík vedel aký osud čaká úrad pápeža,
(0:03:56)  a že v blížiacom sa strese a nebezpečenstve ostaneme bez pápežskej sily.“
(0:04:02)  Janzen: „Je vôbec možné, aby kardináli zvolili na budúcom konkláve
(0:04:05)  heretického pápeža?“
(0:04:07)  Martin: (chvíľka ticha nad citlivou otázkou) Vieme, že aj v minulosti boli zvolení muži
(0:04:15)  s heretickými myšlienkami. Dvaja alebo traja.
(0:04:18)  Ale doteraz ešte nikdy nezvolili apostatu, apostatu.
(0:04:23)  Apostatu, ktorý sa vzbúril proti samotným základom viery,
(0:04:26)  a odmietol Boha a Krista.
(0:04:28)  Už teraz sú apostati medzi papabili (mužmi, ktorí môžu byť zvolení za pápeža).
(0:04:33)  Áno, mohli by sme mať apostatu za pápeža.
(0:04:36)  Ale v ten deň sa ocitneme v príšernej situácii.
(0:04:39)  Bernard, ocitneme sa v niečom, čo bude, keď sa nad tým zamyslíte,
(0:04:42)  nočnou morou a to v plnom zmysle významu tohto slova.
(0:04:46)  Podrobilo by to skúške aj vieru sv. Kataríny Sienskej.
(0:04:49)  Podrobilo by to skúške vieru tých najväčších svätých.
(0:04:51)  Skúšalo by to Jóbovu trpezlivosť.
(0:04:53)  Bol by to čierny deň, keď by ste mohli zahaliť každé okno čiernou látkou,
(0:04:58)  zhasnúť svetlá, obliecť sa do vrecoviny, posypať popolom, a modliť sa,
(0:05:03)  aby ste boli ušetrení, pretože vaša viera bude rozbitá na kúsky,
(0:05:06)  keď sa to stane. Pretože oni vtedy budú víťazmi, a všetko pôjde do podzemia.
(0:05:13)  Skutočne sme na ceste stať sa tým, čo Pavol VI., vo svojej biede,
(0:05:17)  nazval v roku 1978 nekonečne malou časťou ľudstva.
(0:05:22)  Kompletne marginalizovanou, odsunutou na okraj a zabudnutou,
(0:05:25)  ako kurióznu skupinu ľudí zaujímavých asi tak ako tibetskí astrológovia
(0:05:28)  na modernej univerzite.
(0:05:31)  O šesť rokov neskôr otec Martin v rozhovore s Artom Bellom
(0:05:36)  rozvinul túto myšlienku veľkej apostázy v Cirkvi.
(0:05:40)  Budem citovať z tohto rozhovoru.
(0:05:42)  Martin: „Fatimské proroctvo sa nečíta príjemne, je to nepríjemná správa.
(0:05:47)  Vyplíva z neho, a nedáva to žiaden zmysel,
(0:05:50)  pokiaľ neakceptujeme skutočnosť, že medzi duchovnými a laikmi v Katolíckej cirkvi
(0:05:55)  dôjde, alebo už prebieha veľká apostáza,
(0:05:57)  že dokým nebude inštitucionálna organizácia Rímskokatolíckej cirkvi,
(0:06:00)  t.j. organizácia farností, diecéz, arcibiskupov, biskupov a kardinálov,
(0:06:06)  a rímska byrokracia a kancelárie na celom svete,
(0:06:10)  úplne narušená a neplatná, tretie tajomstvo nedáva žiaden zmysel,
(0:06:17)  a po druhé, jeho ďalšou najvýraznejšou charakteristikou je,
(0:06:21)  že veriaci budú hrozne trpieť.“
(0:06:25)  Hrozné utrpenie veriacich, prinajmenšom ide o duchovný trest.
(0:06:31)  Len o šesť týždňov neskôr otec Martin opäť vystúpil v programe Arta Bella,
(0:06:35)  a preberali tam toto: Bell: „Dobre, ideme na to.
(0:06:40)  Chcem prečítať v rýchlosti ešte pár vecí.
(0:06:42)  Jedna z nich je od priateľa v Austrálii, kňaza, ktorý mi povedal:
(0:06:47)  „Raz mi jeden jezuita prezradil viac o treťom fatimskom tajomstve,
(0:06:50)  bolo to pred mnohými rokmi v Perthe.
(0:06:52)  Okrem iného mi povedal, že posledný pápež bude pod vládou satana.
(0:06:56)  Pápež Ján omdlel v domnení, že by to mohol byť on.
(0:06:58)  Skôr, než som počul zvyšok, nás niekto vyrušil.“
(0:07:02)  Poviete k tomu niečo?
(0:07:03)  Martin odpovedá: „Áno, znie to tak, ako keby čítal, alebo mu niekto povedal
(0:07:08)  obsah tretieho tajomstva.“
(0:07:10)  Znie to tak, ale je to dostatočne nejasné na to, aby tomu človek neveril. Znie to tak.“
(0:07:15)  Bell sa ho pýta: „Otče, existuje nejaká udalosť,
(0:07:19)  pri ktorej si viete predstaviť, že by ste tajomstvo mohli pokojne odhaliť?“
(0:07:23)  Martin odpovedá: „Áno. Áno. Ak by došlo v centre k totálnemu kolapsu.“
(0:07:29)  Bell sa ho na to pýta: „A vy ho očakávate, však?“
(0:07:34)  Martin mu odpovedá: „Očakávam ho ako jednu z možností, Art.
(0:07:37)  Nie som jasnovidec, ale rozhodne to môžem očakávať ako jednu z možností.“
(0:07:42)  V roku 2016, dlho po smrti otca Malachiho Martina,
(0:07:46)  otec Paul Kramer na svojej facebookovej stránke zverejnil nasledujúci príspevok:
(0:07:50)  „Malachi mi v roku 1997 osobne potvrdil,
(0:07:53)  že pápež, ktorý bude stáť na čele apostázy v Cirkvi,
(0:07:55)  bude heretik a protipápež.“
(0:07:59)  Znie vám to povedome?
(0:08:01)  Domnievam sa, že práve na tomto pozadí začínajú
(0:08:03)  dávať zmysel narážky na obsah tretieho tajomstva,
(0:08:06)  a geopolitický charakter tvrdení Malachiáša Martina o jeho obsahu.
(0:08:11)  Od slova do slova vám prečítam dokument,
(0:08:13)  ktorý mi poslal poslucháč, ktorý starostlivo zostavil kompiláciu rôznych vecí,
(0:08:16)  ktoré Martin povedal o treťom tajomstve.
(0:08:18)  Zmením v ňom len pár vecí, a prvou bude, že tu a tam ho preruším,
(0:08:21)  a okomentujem ho, ale tou druhou je to, že na Youtube nemôžem riskovať,
(0:08:26)  že poviem názov krajiny, ktorá je hlboko spojená s fatimským posolstvom,
(0:08:29)  ktorá je podľa médií hlavného prúdu agresorom v konflikte,
(0:08:33)  ktorý svet práve sleduje.
(0:08:35)  Ide o tú istú krajinu, o ktorej Panna Mária Fatimská povedala,
(0:08:37)  že rozšíri svoje bludy do celého sveta.
(0:08:39)  Viete dobre, o ktorej krajine hovorím,
(0:08:41)  budem ju tu volať veľkým medveďom z východu,
(0:08:43)  a odkazuje to na staré katolícke proroctvo,
(0:08:46)  v ktorom sa o tejto krajine takto hovorí.
(0:08:49)  To by bolo všetko, a teraz k dokumentu s rôznymi indíciami otca Martina
(0:08:52)  o treťom fatimskom tajomstve.
(0:08:56)  Okrem toho, čo mnohí komentátori povedali o rozhovoroch Malachiho Martina
(0:09:01)  o treťom tajomstve, zdá sa, že všetkým uniká jeden dôležitý element,
(0:09:06)  a to, že Malachi Martin často hovoril a písal vo svojich knihách
(0:09:10)  o zraniteľných miestach Západu načrtnutých v treťom tajomstve
(0:09:12)  a „strategicky užitočných informáciách“,
(0:09:16)  ktoré sa dajú využiť na chytenie kapitalistických národov do pasce.
(0:09:19)  V rozhovore pre rádio Liberty, otec Malachi diskutoval s Dr. Stanom Monteithom
(0:09:24)  o stretnutí pápeža Jána Pavla II. s vybranou skupinou prelátov
(0:09:27)  v nemeckej Fulde v roku 1980.
(0:09:29)  Mimochodom som o tom dávnejšie natočil video,
(0:09:32)  skúsim dať odkaz na neho do dnešných poznámok.
(0:09:35)  Parafrázujúc odpoveď Jána Pavla II., otec Malachi na otázky o treťom tajomstve povedal:
(0:09:41)  „Keby som vám povedal, že budú tri dni temnoty...
(0:09:46)  a keby som vám povedal, že jeden celý národ bude zo dňa na deň vyhladený,
(0:09:49)  keby som vám povedal, že jeden obrovský blok amerického kontinentu
(0:09:54)  bude odplavený, a keby som vám povedal o zemetrasení na takom a takom...
(0:09:58)  Okrem toho, je tu ešte jeden faktor.
(0:10:00)  V liste sú dva prvky, ktoré ak by sa dostali do rúk nepriateľov Ameriky,
(0:10:04)  boli by strategicky užitočné.“
(0:10:08)  Malachi Martin sa vo svojich knihách podrobnejšie zaoberal
(0:10:11)  geopolitikou fatimského posolstva.
(0:10:13)  Nasledujúca pasáž pochádza z jeho knihy The Keys Of This Blood,
(0:10:17)  ktorá vyšla medzi jeho románmi Vatican a Windswept House.
(0:10:23)  Citujem z jeho knihy: „Jedna stránka, na ktorú napísala Lucia „tretie tajomstvo“,
(0:10:29)  sa venuje trom hlavným témam.
(0:10:31)  Fyzický trest národov, v ktorom sú katastrofy spôsobené človekom alebo prírodou
(0:10:36)  na súši, vo vode a v zemskej atmosfére.
(0:10:39)  Duchovný trest, ktorý je oveľa desivejší a znepokojivejší,
(0:10:43)  najmä pre rímskych katolíkov, než fyzické útrapy,
(0:10:46)  pretože by sa týkal straty viery, a rozšírenej nevery v mnohých krajinách,
(0:10:53)  a ústrednej úlohy Ruska, ktoré v nich bude zohrávať.
(0:10:58)  Faktom je, že na základe Luciinho listu, majú byť fyzické aj duchovné tresty
(0:11:02)  naplnené podľa hodín osudu, na ktorých veľká ručička je Rusko.
(0:11:07)  Počas stretnutia Jána Pavla II. vo Fulde v roku 1980,
(0:11:11)  v knihe Keys Of This Blood, otec Martin píše nasledovné:
(0:11:18)  „Prečo“ opýtal sa jeden poslucháč, „neuposlúchol Ján XXIII. požiadavku tretieho tajomstva?“
(0:11:24)  Odpoveď Jána Pavla II. bola veľavravná,
(0:11:26)  keďže si sám jeho text prečítal ešte pred rokom 1981.
(0:11:29)  Vysvetľuje: „Vzhľadom na závažnosť obsahu tretieho tajomstva,
(0:11:33)  moji predchodcovia na Petrovom stolci (Ján XXIII., Pavol VI., Ján Pavol I.)
(0:11:38)  radšej diplomaticky odsunuli zverejnenie textu na neskôr,
(0:11:41)  aby nepovzbudili svetové mocnosti komunizmu v podniknutí istých krokov.“
(0:11:46)  Tento postoj k tretiemu tajomstvu, a jeho požiadavkám na konanie pápeža,
(0:11:50)  sa v značnej miere zhodoval s pôvodným časovým horizontom
(0:11:53)  Wyszynského a Wojtylu, podľa ktorého počítali s tým,
(0:11:57)  že pripravovaná veľká geopolitická zmena
(0:11:59)  bude prebiehať postupne mnoho rokov.
(0:12:02)  Odpovede Jána Pavla II. na otázky položené na stretnutí vo Fulde v roku 1980
(0:12:07)  vrhli svetlo aj na to, prečo nepodnikol žiadne vážne,
(0:12:09)  pápežom riadené a komplexné úsilie na zvrátenie pokračujúceho
(0:12:13)  a rapídneho úpadku svojej inštitucionálnej organizácie.
(0:12:18)  „Nie“, odpovedal na jednu otázku, „Cirkev sa v súčasnosti nedá reformovať.“
(0:12:22)  Ján Pavol to zjavne prijal ako hotovú vec,
(0:12:26)  ktorá nevyhnutne platila po rozhodnutí Jána XXIII.,
(0:12:29)  neriadiť sa diktátom tretieho tajomstva.
(0:12:32)  Zmieril sa so skutočnosťou, že Cirkev sa teraz nachádza v období
(0:12:35)  fatimského tajomstva, alebo, keďže „buď“ odmietol Ján XXIII.
(0:12:40)  Jeho slová poukazujú aj na smrteľné nebezpečenstvo,
(0:12:41)  ktoré hrozí kapitalistickým národom, a ktoré Lucia v texte tretieho tajomstva
(0:12:45)  celkom jasne spomína.
(0:12:47)  Keď pochopíme výrok Jána Pavla II. v celej svojej hĺbke a rozsahu, môže byť šokujúci:
(0:12:51)  „aby sme nepovzbudili svetovú moc komunizmu podniknúť určité kroky.“
(0:12:57)  Pápež a muži so šedinami, ktorí riadia Vatikán,
(0:12:59)  nie sú donkichotskí idealisti žijúci vo vysnívanom svete povier a iracionálnych fantázií.
(0:13:05)  Faktom je, že ich realizmus môže byť paralyzujúci.
(0:13:07)  Ak oni alebo on mohli dospieť k takémuto záveru,
(0:13:10)  a čosi také vyhlásiť, musí to byť presné a zakladať sa na objektívnych faktoch.
(0:13:14)  V tomto treťom tajomstve sú totiž Luciine slová natoľko jednoznačné a overiteľné,
(0:13:19)  a preto také autentické, že keby vodcovia leninského straníckeho štátu
(0:13:23)  tieto slová poznali, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa rozhodli podniknúť
(0:13:26)  určité územné a vojenské kroky,
(0:13:28)  proti ktorým by sa Západ len ťažko niečím ubránil,
(0:13:32)  a Cirkev by sa dostala do stále väčšieho područia strany a štátu.
(0:13:37)  Luciine slová zdôrazňujú strašnú zraniteľnosť kapitalistických národov.
(0:13:41)  V tom tkvie závažnosť Luciiných slov.
(0:13:43)  Kapitalistický Západ by sa mohol chytiť do pasce ZSSR.
(0:13:47)  Vo Vatikánskom žargóne, Luciine slová majú hrozivý geopolitický význam.
(0:13:52)  Nesmú sa považovať za zbožné a náboženské výlevy.
(0:13:55)  Jej slová z fatimského posolstva sa predovšetkým týkajú neľútostnej politiky národov.
(0:13:59)  Odkedy pápež Ján XXIII. otvoril obálku a prečítal si tieto slová,
(0:14:03)  Vatikán s nimi zaobchádza opatrne.
(0:14:05)  Fatima bola spolitizovaná.
(0:14:06)  Otec Martin túto myšlienku ďalej rozvíjal v románe Windswept House,
(0:14:12)  kde opisuje scénu, ako Ján XXIII. otvoril obálku a prečítal text tretieho tajomstva,
(0:14:16)  a opäť si spomeňte na jeho slová, ktoré vždy opakoval,
(0:14:20)  že tam pri tom bol, a robil tlmočníka ďalším kardinálom, ktorí tam boli.
(0:14:25)  Čítam z Windswept House: „Teraz, keď ho pápež dočítal,
(0:14:30)  rýchlo učinil voľbu, ktorú radšej neurobil sám.
(0:14:33)  Musíme sa vám zdôveriť, že od augusta 1959 vedieme so Sovietskym zväzom
(0:14:38)  delikátne rokovania.
(0:14:40)  Ide nám o tom, aby sa nášho koncilu zúčastnili aspoň dvaja preláti
(0:14:44)  z Právoslavnej Cirkvi ZSSR.
(0:14:46)  Pápež Ján sa o nadchádzajúcom Druhom vatikánskom koncile
(0:14:49)  často vyjadroval ako o „našom koncile.“
(0:14:51)  Čo by mal teda urobiť? Opýtala sa Jeho Svätosť dnes ráno.
(0:14:54)  Prozreteľnosť si želala, aby on bol „pápežom v roku 1960“.
(0:14:58)  Napriek tomu, ak by počúvol to, čo sestra Lucia jasne nazvala
(0:15:01)  príkazom Kráľovnej nebies, ak by on aj jeho biskupi
(0:15:04)  verejne, oficiálne a všeobecne vyhlásili, že Rusko je plné jedovatých bludov,
(0:15:09)  pochoval by tým celú svoju sovietsku iniciatívu,
(0:15:12)  ale aj odhliadnuc od toho, od jeho vrúcneho želania,
(0:15:15)  aby bola pravoslávna Cirkev zastúpená na koncile,
(0:15:17)  ak by pápež využil svoju pápežskú autoritu naplno,
(0:15:21)  a vykonal by príkaz Panny Márie,
(0:15:24)  rovnalo by sa to tomu, ako keby Sovietsky Zväz,
(0:15:26)  a jeho súčasného marxistického diktátora Nikitu Chruščova vyhlásil za zločincov.
(0:15:30)  Nepomstili by sa za to Sovieti vo svojom hneve?
(0:15:32)  Neniesol by pápež zodpovednosť za novú vlnu prenasledovania?
(0:15:35)  Za hroznú smrť miliónov ľudí v celom Sovietskom zväze a jeho satelitoch a zástupcoch?
(0:15:41)  Aby zdôraznil svoje obavy, Jeho Svätosť ešte raz nechala
(0:15:44)  nahlas prečítať jednu časť fatimského tajomstva.
(0:15:48)  Na okolitých tvárach videl pochopenie, v niektorých prípadoch zdesenie.
(0:15:52)  Opýtal sa: „Keď sme všetci v tejto izbe tak ľahko pochopili
(0:15:55)  kľúčovú pasáž tretieho tajomstva, nepochopili by ju Sovieti rovnako rýchlo?
(0:16:00)  Nepoužili by z neho strategické informácie,
(0:16:02)  ktoré by im poskytli nespochybniteľnú výhodu nad slobodným svetom?
(0:16:05)  Stále by sme mohli usporiadať náš koncil, ale...
(0:16:08)  Nebolo potrebné, aby Jeho Svätosť dokončila myšlienku.
(0:16:10)  Všetko bolo jasné.
(0:16:12)  Zverejnenie tajomstva by malo dôsledky pre celý svet.
(0:16:15)  Spriatelené vlády by boli veľmi znepokojené.
(0:16:18)  Na jednej strane by sme si tým Sovietov znepriatelili,
(0:16:20)  na druhej strane by sme im strategicky pomohli.
(0:16:23)  Rozhodnutie, ktoré mal dobrý pápež urobiť sa zúžilo na základnú geopolitiku.
(0:16:27)  Viete, otec Martin mal vo zvyku tiež dosť často hovoriť,
(0:16:30)  či už v rozhovoroch s Bernardom Janzenom a v ďalších o tom,
(0:16:33)  ako tretie tajomstvo opisuje tresty a znamenie na nebi,
(0:16:38)  o ktorom tí z vás, ktorí sa zaujímate o Garabandal, čo ja teda nie,
(0:16:40)  raz som si o ňom prečítal, ale to už bolo dávno,
(0:16:43)  a celkovo Garabandal nijak neriešim, pretože nebol schválený,
(0:16:45)  ale počul som, že v tejto veci sa fatimské posolstvo s Garabandalom zhoduje,
(0:16:51)  čo sa týka znamenia na nebi.
(0:16:53)  V jednom rozhovore sa ho Bernard Janzen pýta na tresty v treťom tajomstve.
(0:16:58)  Otec Malachi hovorí o rozsiahlom hladomore, rozsiahlej chorobe,
(0:17:02)  a navyše sa budú diať duchovné a nadprirodzené udalosti,
(0:17:05)  ktoré sa budú vedecké autority pokúšať vysvetliť,
(0:17:08)  a pokúsia sa ich zahovoriť všetkým možným,
(0:17:12)  len aby nemuseli uznať, že je to dielom Božím.
(0:17:15)  A teraz vám prečítam doslovný citát z textu, ktorý som dostal od poslucháča,
(0:17:20)  pretože si myslím, že je to tam naozaj dobre povedané:
(0:17:23)  Najslávnejší rozhovor s otcom Martinom,
(0:17:25)  bol jeho posledný rozhovor s Artom Bellom,
(0:17:27)  krátko pred jeho smrťou.
(0:17:29)  V tomto rozhovore Art Bell prečítal text s údajným tretím fatimským tajomstvom,
(0:17:32)  ktorý opisoval celosvetovú pohromu a biedu.
(0:17:35)  Keď ho prečítal, Art sa opýtal otca Malachiho na názor,
(0:17:38)  na čo mu povedal, že to nie je text, ktorý čítal,
(0:17:41)  ale obsahoval prvky, ktoré sú súčasťou tretieho tajomstva.
(0:17:44)  Art sa ho opýtal, či to, čo bolo v treťom tajomstve,
(0:17:47)  bolo hroznejšie než to, čo práve prečítal.
(0:17:49)  Otec Martin mu odpovedal: „Ach áno, Art, je,
(0:17:51)  pretože to, čo si práve čítal, sú v podstate len prírodné katastrofy
(0:17:54)  (samozrejme satan obchádza atď. medzi ľuďmi patati patata)
(0:18:00)  ale v podstate to vyzerá, akoby sa príroda vzbúrila proti ľuďom.
(0:18:04)  V podstate je to to, čo sa bude diať cez všetky tieto strašné katastrofy a tresty.
(0:18:08)  Netvorí to však podstatu tretieho tajomstva.
(0:18:11)  Nie tú hrôzostrašnú.
(0:18:12)  Art Bell následne na neho zatlačil a opýtal sa ho,
(0:18:15)  či by prezradenie tretieho tajomstva mohlo byť budíčkom pre ľudí, ktorý tak potrebujú,
(0:18:19)  a či by nemohol tajomstvo prezradiť.
(0:18:21)  Otec Martin odpovedal: „Kiežby som mohol,
(0:18:23)  pretože z hľadiska ľudskej vypočítavosti, áno, bolo by to šokujúce.
(0:18:26)  Prebralo by to ľudí.
(0:18:28)  Naplnilo by to spovednice v sobotu večer.
(0:18:30)  Nahrnulo by to veriacich do katedrál, bazilík a kostolov,
(0:18:33)  ktorí by sa kľačiac na kolenách bili do pŕs. Možno. Možno.
(0:18:37)  Pretože napokon, Art, stále platí katolícka pravda,
(0:18:41)  že nič také sa nestane bez Božej milosti.
(0:18:44)  A ja nemám žiadne oprávnenie počítať s tým, že Boh mi tú milosť dá.
(0:18:47)  Dá milosť urobiť niečo také.
(0:18:52)  A napokon za zmienku stojí aj to, že v románe Windswept House vidíte
(0:18:58)  zmenu postoja Malachiho Martina k Jánovi Pavlovi II.,
(0:19:02)  ktorý sa menil v priebehu rôznych kníh, ktoré napísal.
(0:19:06)  V románe Vatican bol veľkým zástancom Jána Pavla II., bol jeho veľký fanúšik,
(0:19:11)  a bol ním stále aj v Keys Of This Blood,
(0:19:13)  ale potom poskytoval rozhovory, z ktorých ste mohli zachytiť,
(0:19:17)  že jeho postoj sa zmenil, pretože očakával,
(0:19:19)  že pápež Ján Pavol II. sa pokúsi Cirkev do určitej miery očistiť,
(0:19:22)  že využije svoju pápežskú autoritu, aby sa zbavil modernistov.
(0:19:26)  Nuž pri Windswept House je Ján Pavol II. už vykreslený odlišne.
(0:19:31)  Je tam v podstate väzňom udalostí,
(0:19:34)  niekto kto je paralyzovaný, má zapchaté ústa a zviazané ruky,
(0:19:37)  a neviete, aký osud ho čaká, pretože sa domnieval,
(0:19:42)  že Ján Pavol II. bude pápežom, ktorého prinútia abdikovať,
(0:19:45)  aby sa miesto neho stal pápežom niekto na spôsob Bergoglia,
(0:19:49)  a Cirkev dal do služieb sveta.
(0:19:52)  Samozrejme, že sa to nestalo, ale aj tak sa zdá,
(0:19:57)  že sa zmýlil len o jedného pápeža.
(0:19:59)  Ale tu je opis Jána Pavla II. ako ho Malachi Martin stvárnil
(0:20:03)  vo svojom románe Windswept House, pretože s tým súvisí:
(0:20:06)  Musí varovať svojich súčasníkov, pretože je presvedčený,
(0:20:11)  že podľa informácií, ktoré má, sa blíži ľudská katastrofa svetového rozsahu.
(0:20:15)  Musí priznať, že nevie, rovnako ako všetci ostatní,
(0:20:18)  kedy k nej dôjde, hoci sú mu známe niektoré desivé detaily tejto celosvetovej katastrofy.
(0:20:24)  Tiež vie, že nepríde bez predchádzajúceho varovania,
(0:20:27)  ale že len tí s obnoveným srdcom, ktorých bude pravdepodobne menšina,
(0:20:31)  si uvedomia, o čo ide, a pripravia sa na súženie, ktoré bude nasledovať.
(0:20:36)  Očakáva skôr udalosť, ktorá rozštiepi ľudské dejiny,
(0:20:38)  a urobí predel medzi bezprostrednou minulosťou a nadchádzajúcou budúcnosťou.
(0:20:41)  Bude to udalosť, ktorá bude verejne viditeľná na nebi,
(0:20:44)  v oceánoch a na kontinentoch planéty.
(0:20:47)  Zvlášť sa bude týkať nášho ľudského slnka,
(0:20:49)  ktoré každý deň rozžiari a svieti na údolia, hory a pláne tejto zeme, aby sme videli.
(0:20:55)  Ale v deň tejto udalosti, sa nám nebude javiť len ako hlavná hviezda našej slnečnej sústavy,
(0:21:00)  ale skôr ju uvidíme ako obklopujúcu slávu Ženy,
(0:21:05)  o ktorej apoštol hovorí, že je „odetá slnkom“
(0:21:07)  a „rodí dieťa“, ktoré bude železným žezlom vládnuť národom.
(0:21:12)  Keď sa ľudia otca Malachiho pýtali o čom je tretie tajomstvo,
(0:21:15)  často im povedal, aby sa pozerali na oblohu.
(0:21:18)  Zdá sa, že podľa neho môžeme čakať ďalší slnečný zázrak,
(0:21:22)  ktorý uvidia všetci a všade v rovnaký čas,
(0:21:25)  ako súčasť tretieho tajomstva.
(0:21:27)  Takže čo to všetko znamená?
(0:21:29)  Náhodná syntéza bude znieť asi tak:
(0:21:32)  V čase, keď sa na svete bude promenádovať odpadlícky antipápež
(0:21:35)  a vydávať sa za Kristovho námestníka,
(0:21:37)  v tom najhoršom duchovnom treste v ľudských dejinách,
(0:21:39)  geopolitické udalosti povedú veľkého medveďa východu k tomu,
(0:21:43)  aby si vybil svoju zúrivosť na západných krajinách sveta.
(0:21:46)  Navyše sa na oblohe zjaví znamenie, možno to bude varovanie,
(0:21:50)  o ktorom hovorí Garabandal a osvietenie svedomia.
(0:21:52)  Tento trest bude fyzickou stránkou trestu,
(0:21:55)  ktorá povedie k tomu, že celé národy zmiznú,
(0:21:59)  a územia Severnej Ameriky budú odplavené, a trom dňom temnoty.
(0:22:03)  Neviem, čo k tomu viac dodať.
(0:22:05)  Ani trochu vám to neznie ako doba v ktorej žijeme, alebo do ktorej vstupujeme?
(0:22:11)  Tak potom už fakt netuším, ale tiež to nemusí nič znamenať.
(0:22:14)  Opakujem, toto sú len úlomky vyjadrení pozliepané dokopy,
(0:22:18)  ktoré verejne povedal o treťom fatimskom tajomstve.
(0:22:20)  Niektoré z nich som si overil u ľudí, s ktorými sa z času na čas rozprávam,
(0:22:22)  a ktorí otca Martina osobne poznali.
(0:22:24)  Je to jedna z výhod byť úspešným jutúberom,
(0:22:26)  že máte možnosť porozprávať sa s niekoľkými fascinujúcimi ľuďmi,
(0:22:29)  o ktorých všetci hovoria.
(0:22:31)  Do komentárov mi prosím napíšte, čo si o tom myslíte.
(0:22:33)  Plánujem v blízkej budúcnosti urobiť ďalšiu syntézu,
(0:22:37)  ktorou otestujem seriál.
(0:22:38)  Túto spomínam už najmenej dva roky.
(0:22:40)  Mám v úmysle zhromaždiť na jednom mieste všetky posolstvá Panny Márie,
(0:22:44)  ktoré máme, a ktoré boli Cirkvou schválené,
(0:22:46)  takže žiadny Garabandal, a vonkoncom nie Medžugorie a ďalšie podobné.
(0:22:48)  Budú to posolstvá predpovedajúce nastavajúci trest,
(0:22:51)  a pokúsim sa ich zhrnúť do jednej správy.
(0:22:53)  Napíšte mi, čo by vás zaujímalo, a ak ste tak ešte neurobili,
(0:22:57)  označte, že sa vám video páčilo a prihláste sa na odber.
(0:23:00)  Pomáha mi to, ako aj zdieľanie videí na sociálnych sieťach.
(0:23:02)  Vždy sa modlite za Cirkev. Som Anthony Stine. Ave Maria.
(0:23:05)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka