vigano_cic-810x500.jpg

Arcibiskup Viganò: Zákaz potratov je nevyhnutný na zastavenie "nového svetového poriadku podriadeného satanovi

211
Kultúra smrti

Nasledujúci text je písomným znením kázne, ktorú predniesol arcibiskup Carlo Maria Viganò 11. septembra 2023.

ABORT, ‘SAKRAMENT’ SATANA

Za potrat môžete ísť do väzenia: väzenie je trest, ktorý sa v niektorých krajinách ukladá tým, ktorí sa zastavia v tichej modlitbe pred klinikou, kde sa zabíjajú deti. Do väzenia však nepôjdete, ak zabijete nevinného tvora.

Môžete byť diskriminovaní kvôli potratu: diskriminácia je spoločenská stigma, ktorou sú poznačení tí, ktorým ide o život dieťaťa zabitého v maternici, ktoré sa považuje za “zhluk buniek” až do chvíle pred narodením a u niektorých vrahov v našich vládach sa zaň považuje aj po narodení.

Nevolajú to potrat: nazývajú to “reprodukčné zdravie,” “ukončené tehotenstvo.” Je to povinnosť, ktorú zaviedla politická korektnosť so svojím orwellovským newspeakom. A tí, ktorí tento hrozný zločin proti nevinným životom skrývajú za aseptický výraz, sú aj za mrzačenie ľudí – aj predpubertálnych detí – aby vyzerali ako to, čo nie sú, pomocou amputácií a deštruktívnych zákrokov: nazývajú to “zmena pohlavia.Tí, ktorí sú za potraty a mrzačenie detí, sú aj za zabíjanie chorých, starých, dementných, postihnutých a všetkých, v akomkoľvek veku, ktorých štát alebo jednotlivec považuje za nehodných života: nenazýva sa to legalizovaná vražda, ale skôr “eutanázia,” “sprevádzanie na ich ceste.”Počas psychopandemickej frašky jedna severoeurópska krajina vyzvala starších ľudí, aby nezaťažovali zdravotníctvo, aj tým, že im poslala domov súpravu, ktorá im mala pomôcť “odísť z cesty” bez toho, aby niekoho rušili, a ubezpečila ich, že štát zaplatí ich pohreb. 

Smrť. Iba smrť. Smrť pred narodením. Smrť počas života. Smrť pred prirodzenou smrťou. Je príznačné, že tí, ktorí sú za smrť nevinných – detí, chorých, starých ľudí – sú proti trestu smrti. Človek môže byť uznaný za nehodného života, pretože je chudobný, pretože je starý, pretože ho nechcú tí, ktorí ho počali; ale ak sú ľudia masakrovaní alebo sú spáchané hrozné zločiny, použitie trestu smrti proti takýmto zločincom sa považuje za barbarské. 

Zvedavé je, že v tomto frenetickom podnecovaní k samovraždám a vraždám, v tomto vnucovaní smrti životu, je výnimkou staršia kasta globalistickej elity, títo mocní starí miliardári, ktorí zabarikádovaní vo svojich pevnostiach strážených ozbrojenou ochrankou nerezignujú na smrť a uchýlia sa ku všetkému – dokonca aj k tým najodpornejším prostriedkom – aby vyzerali mlado, aby sa ich telá nerozkladali, aby si zabezpečili “večný život” v oblaku transhumanizmu. Elita by chcela vládnuť aj nad životom, starobou a chorobami. 

Mali by sme začať chápať, že teoretici tohto obrovského masakru, ktorý trvá už desaťročia a vrhá nás späť do barbarstva najhoršieho pohanstva, sa nepovažujú za súčasť vyhladzovania. Žiadna z nich nebola potratená, žiadna z nich nebola ponechaná na smrť bez ošetrenia, žiadna z nich nebola prinútená zomrieť na základe súdneho rozhodnutia. Sme to my, ste to vy a vaše deti, vaši rodičia, vaši starí rodičia, ktorí musia zomrieť, a ste to vy, ktorí sa musíte cítiť vinní, pretože žijete, pretože existujete a produkujete oxid uhličitý. 

V stredoveku fresky niektorých kostolov, kláštorov a verejných budov navrhovali motív Triumfu smrti ako odkaz na Posledné veci. Smrť je istota ľudského údelu, ktorá nás musí podnecovať k tomu, aby sme dobre žili, dobre zomreli a zaslúžili si večnú blaženosť s vedomím, že po smrti nás čaká neúprosný Súd, ktorým budeme navždy odsúdení do neba alebo do pekla, podľa toho, ako sme žili. Dôvodom tejto nenávisti elity k životu iných nie je dôsledok utilitárnej mentality; “kultúra vyhadzovania”, ktorú vyvoláva “niekto”, nie je dôsledkom triumfu smrti, ktorú navždy porazil Pán života. Je skôr spôsobená satanským delíriom, keď chce zaujať miesto Boha po tom, čo ho zaprel a zradil. Otvorene to priznal jeden z ideológov globalistického myslenia Yuval Noah Harari: Žid, homosexuál, “ženatý” s mužom, vegán, teoretik transhumánneho a luciferiánskeho náboženstva, ktoré vymazáva Boha z ľudského obzoru a umožňuje tyranom Nového svetového poriadku, aby zaujali Jeho miesto pri rozhodovaní o tom, čo je správne a čo nie, kto musí žiť a kto musí zomrieť, kto môže cestovať a kto nie, koľko môže každý z nás minúť, koľko oxidu uhličitého môže človek vyprodukovať, či a koľko detí môže mať a od koho si ich musí kúpiť, po tom, čo svoje vlastné vyvraždí vysatím mozgu alebo roztrhá na kusy ešte pred opustením maternice. Rozhodujú aj o tom, že dieťa možno potratiť až okamih pred pôrodom, pretože našli spôsob, ako zarobiť peniaze predajom jeho orgánov a tkanív laboratóriám alebo farmaceutickým spoločnostiam: to je jeden z najviac prekvitajúcich trhov pre potratové kliniky, navyše s verejnými a súkromnými dotáciami, ktoré im umožňujú pokračovať v zabíjaní detí.

Naše národy, kedysi kresťanské, teraz odpadli od viery, ktorou naši otcovia vybudovali kresťanskú civilizáciu na troskách pohanstva a modlárstva. Len vďaka viere v Krista národy prestali zabíjať svoje deti potratmi, tak ako ich kedysi obetovali na svojich oltároch, aby si udobrili démonov. Len vďaka nášmu svätému náboženstvu mali matky za vzor Pannu Máriu, Matku Božiu a našu Matku: Mater misericordiæ, Mater divinæ gratiæ, Mater purissima, castissima, inviolata, intemerata, amabilis, admirabilis. Dnes samotné meno “Matka” rozpútava nenávisť Hada až do tej miery, že ho chceme vymazať z úst našich detí: pretože v tomto slove je obsiahnuté to nevýslovné a božské puto, ktoré umožnilo vtelenie Božieho Syna v lone Nepoškvrnenej Panny, to pokorné, poslušné a veľkorysé Fiat, ktoré schválilo koniec vlády hriechu a smrti.

Ale toto odpadnutie, prezentované ako civilizačný pokrok a demokracia; oslavované v mene ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody; vyzdvihované skorumpovanou Hierarchiou podriadenou elite, nie je neutralitou pred Bohom a Morálkou: v skutočnosti je to satanská vzbura proti Bohu, a Non serviam vykrikovaná z parlamentov a súdnych siení, z akademických siení, zo stránok novín a z operačných sál. 

Aborcia je aktom uctievania satana. Je to ľudská obeť prinášaná démonom, čo hrdo potvrdzujú aj samotní adepti “Satanovej cirkvi,” ktorí v amerických štátoch, kde sú potraty zakázané, požadujú, aby mohli potratené plody používať pri svojich pekelných obradoch. Na druhej strane sa v mene sekularizmu strhávajú kríže a sochy Panny Márie a svätých, ale na ich mieste sa začínajú objavovať hrôzostrašné obrazy Bafometa. 

Potrat je strašný zločin, pretože okrem toho, že zbavuje dieťa pozemského života, zbavuje ho aj blaženej vízie, odsudzuje ho do limbu, pretože je zbavené milosti krstu. Potrat je hrozný zločin, pretože sa snaží vytrhnúť Bohu duše, ktoré chcel, aby existovali, ktoré stvoril a miloval a za ktoré obetoval svoj život na kríži. Interrupcia je hrozný zločin, pretože núti matku veriť, že je dovolené zabiť stvorenie, ktoré by mala zo všetkého najviac brániť, a to aj za cenu vlastného života; týmto zločinom sa táto matka stáva vrahyňou, a ak sa neľutuje, odsudzuje sa na večné zatratenie, pričom veľmi často prežíva aj v každodennom živote najtrýznivejšie výčitky svedomia. Potrat je strašný zločin, pretože útočí na nevinného  práve pre jeho nevinnosť, pripomínajúc rituálne vraždy detí, ktoré sa páchali v sektách včera i dnes. Dobre vieme, že globalistická kabala je viazaná pactum sceleris pedofílie a ďalších hrozných zločinov a že členovia moci, vysokých financií, zábavy a informácií sú viazaní týmto paktom. 

Svet je zaliaty nevinnou krvou, ktorú preliala elita rozvratníkov oddaných satanovi a vyhlásených za nepriateľov Krista. Keď počujem, ako niektorí preláti legitimizujú zákony – ako napríklad zákon č. 194 v Taliansku –, ktoré povoľujú potraty za určitých podmienok, čudujem sa, ako sa môžu považovať za katolíkov. Žiadny ľudský zákon nikdy nemôže pošliapať božský a prirodzený zákon, ktorý prikazuje: nezabiješ. Žiadny národ nemôže dúfať v prosperitu a harmóniu, kým umožňuje tento každodenný masaker sprevádzaný spoluvinným mlčaním politikov, ktorí sa nazývajú “katolíkmi”, ale schvaľovaním nespravodlivých zákonov odporujú evanjeliu. Zákaz potratov musí byť prvou iniciatívou každého vládcu, ktorý sa chce postaviť proti Novému svetovému poriadku podriadenému satanovi. Boj za to musí byť nevyhnutným záväzkom každého katolíka hodného krstu. 

Náš Pán o sebe povedal: Ja som cesta, pravda a život. Heslo kniežaťa tohto sveta by mohlo znieť: Ja som priepasť, lož a smrť. Odmietnime potraty, a tak odoberieme Protivníkovi hlavný nástroj jeho zdanlivého, pekelného triumfu. Odmietnime potraty, a tak budeme mať milióny duší, ktoré môžu milovať a byť milované, vykonať veľké veci, stať sa svätými, bojovať po našom boku a zaslúžiť si nebo. 

+ Carlo Maria Viganò, Arcibiskup