Screenshot-2023-09-29-at-16.58.10-e1696003165619-810x500.png

Počet násilných samovrážd v Holandsku vzrástol o 35 percent od zavedenia eutanázie, tvrdí expert

13
Kultúra smrti

 The Irish Law Society Gazette uverejnil 26. septembra 2023 článok, v ktorom informuje o prezentácii profesora Theo Boera pred výborom [írskej vlády] Oireachtas pre asistované umieranie.

Boer, ktorý pochádza z Holandska, v minulosti podporil holandský zákon o eutanázii. Avšak po tom, čo bol deväť rokov (2005 - 2014) posudzovateľom prípadov eutanázie, dospel k záveru, že nie je možné dohliadať na dodržiavanie zákona o eutanázii.

Boer výboru povedal, že “osamelosť a bezvýznamnosť sú konštitutívnymi dôvodmi žiadosti o eutanáziu.”Boer uviedol príklad, že zákon nie je možné dodržať:

Uviedol holandský prípad, v ktorom sa vyskytla otázka oprávnenosti podpisu žiadajúceho o eutanáziu a od ktorého musela etická komisia ustúpiť, pretože nedisponovala trestnoprávnymi vyšetrovacími právomocami.

‘Keď sa lekára opýtali ‘ste si istý, že tento podpis je podpisom pacienta,’ lekár povedal ‘bolo mi povedané, že je.’’

‘Takže sme nakoniec ustúpili,’ povedal profesor Boer.

Boer sa vyjadril k “tichému nátlaku” na eutanáziu:

Ak máte zákon…, je absolútne nemožné dať policajta do každej nemocničnej izby alebo do každej spálne… a hľadať [nejaký] tichý nátlak.

To nie je možné, pretože to veľmi naruší súkromie ich vzťahu medzi pacientom a lekárom, takže neexistuje žiadne riešenie.

Boer o “asistovanom umieraní” a o tom, ako mení spoločnosť:

Podľa jeho slov sa v Holandsku v 97 prípadoch zo 100 úmrtí s asistenciou uprednostňuje eutanázia pred asistovanou samovraždou, pričom ich počet výrazne stúpa

.

Eutanázia v Holandsku ‘prudko vzrástla’, povedal.

‘Legalizácia eutanázie urobila oveľa viac, než len poskytla niektorým občanom slobodu vybrať si cestu von,’ povedal.

Vytvorila smrť ako prostriedok proti ‘neznesiteľnému utrpeniu,’ povedal a posunula spoločnosť od domnienky ‘nezabíjať.’

Boerova’kritika eutanázie vychádza z toho, čo videl, že sa stalo: za dvadsať rokov sa počet eutanázie zvýšil štvornásobne a v niektorých regiónoch Holandska zomiera 15 až 20 percent ľudí eutanáziou.

V Holandsku sa rozšírili počty a dôvody eutanázie:

‘Vidíme posun k pacientom, ktorí sa obávajú rokov alebo desaťročí samoty, odcudzenia a závislosti od starostlivosti,’ povedal.

V Holandsku, ako aj v iných krajinách, ktoré legalizovali asistovanú smrť, je toto rozšírenie motivované ‘logikou spravodlivosti,’ povedal.

Možnosť eutanázie sa rozširuje z pacientov v terminálnom štádiu rakoviny na pacientov s chronickými ochoreniami, na každého, kto trpí nejakou chorobou, na každého, kto netrpí medicínsky, až po legalizáciu pre každého, kto má viac ako 75 rokov.

Podľa jeho slov môžu teraz rodičia požiadať o eutanáziu pre svoje malé deti. A tínedžeri starší ako 16 rokov sa môžu rozhodnúť pre eutanáziu jednoducho tak, že informujú svojich rodičov, ale bez toho, aby si vyžiadali ich súhlas.

Legalizácia eutanázie zmenila celý obraz umierania vrátane spoločenského pohľadu na chorobu, utrpenie, starnutie a závislosť od starostlivosti.

Psychiatrická eutanázia, šedé zóny v zákone a legalizovaná eutanázia neviedli k zníženiu počtu násilných samovrážd:

Jedna holandská dobrovoľnícka spoločnosť prevádzkuje kliniku na konci života, ktorá vykoná eutanáziu bez predchádzajúceho vzťahu medzi pacientom a lekárom, povedal, najmä v psychiatrických prípadoch.

Existuje aj ‘šedá zóna’ podsekcia, v ktorej by lekári svoje vlastné konanie označili za ukončenie života, ale nenahlásili by ho, čo predstavuje 1 500 prípadov ročne.

Spoločenský tlak kvôli pozitívnemu informovaniu médií o eutanázii tiež zvyšuje tieto čísla, povedal.

‘Je to to, čo nazývam internalizovaným tlakom,’ povedal akademik, pretože existencia legalizovanej eutanázie ovplyvňuje tých, ktorí sa nechcú cítiť ako záťaž pre rodinu alebo spoločnosť.

Legalizovaná eutanázia tiež neznížila mieru násilných samovrážd, ktorá v skutočnosti stúpla o 35 %, povedal, čo je oveľa viac ako v susednom Nemecku, ktoré eutanáziu nepovoľuje.

Prevzaté so súhlasom Koalície na prevenciu eutanázie.