820D2D5F-2855-4C55-9CFB-8BF9F50F636D_1_201_a-scaled-e1696100547680-810x500.jpeg

Pápež František vedie ekumenických lídrov na vatikánskej modlitbovej vigílii za synodu o synodalite

44
Neutral

Pápež František sa dnes pred Bazilikou svätého Petra spojil s mužskými a ženskými náboženskými predstaviteľmi, aby viedol ekumenickú modlitbovú vigíliu za synodu o synodalite.

Ekumenická modlitbová vigília “Spolu 2023”, organizovaná ako neoficiálne prvé podujatie októbrových zasadnutí synody o synodalite v roku 2023, sa konala v okolí Ríma a vyvrcholila na Námestí sv. Petra’na námestí 30. septembra.

Účastníci sa mohli zúčastniť na mnohých workshopoch&nbsppo celom meste, vrátane tých, ktoré boli zamerané na učenie sa od islamu a budhizmu. Konferencia “Spoločne 2023”, organizovaná s osobitným dôrazom na prilákanie mladých ľudí, mala za svoj vrchol ekumenickú vigíliu vo Vatikáne.

EXKLUZÍVNE FOTO: Pápež František vymenúva vo Vatikáne 21 nových kardinálov

Pápež František pred Vatikánom na vigílii Together 2023
Pápež František na vigílii Spoločne 2023

Podľa organizátorov mala vigília za cieľ vyzdvihnúť modlitbu na synode, ale aj “zdôrazniť skĺbenie synodálnej cesty s ekumenickou cestou, ktorú zdôraznili všetky dokumenty synodálnej cesty.” 

“Synodalita a ekumenizmus sú dve cesty, ktoré treba prejsť spoločne,” uviedli. “Záväzok budovať synodálnu Cirkev má viaceré ekumenické dôsledky.”

K pápežovi Františkovi sa na vonkajšom oltári pripojili vedúci z pravoslávnej, východnej pravoslávnej, protestantskej, metodistickej, baptistickej a evanjelickej komunity.

Pápež František stojí vedľa anglikánskeho arcibiskupa Justina Welbyho počas čítania
Pápež František sa prihovoril na vigílii Spoločne 2023

Pápež František v súvislosti s blížiacou sa synodou vyzdvihol “ticho” a vyzval “celý ľud pokrstených,” aby “kráčal spoločne.”

“Prosíme, aby synoda bola kairóou bratstva, miestom, kde Duch Svätý očisťuje Cirkev od rozprávania, ideológií a polarizácie,” povedal František.

Počas podujatia si František a rehoľní predstavitelia pozreli video s rôznymi “stanicami”, z ktorých každá ďakovala za rôzne časti stvorenia. Skupina ľudí zahrala úryvky z Písma z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi a mladí ľudia hovorili o svojich najdôležitejších zážitkoch z doterajšieho priebehu synody.

Pápež František a anglikánsky arcibiskup Justin Welby si pozreli video ‘stanice’

Na záver podujatia anglikánsky arcibiskup z Canterbury Justin Welby intonoval modlitbu Otče náš, ktorej sa následne ujal dav.

Nakoniec sa na pódium postavil pápež František spolu s ostatnými rehoľnými predstaviteľmi a predstaviteľkami, aby spoločne požehnali účastníkom modlitebnej vigílie.

Pápež František sa pripojil k ekumenickým lídrom, aby udelil spoločné požehnanie

Námestie bolo vyzdobené zeleňou, ako sa to často stáva vo Vatikáne pri príležitosti mimoriadnych liturgických sviatkov. Podľa organizátorov modlitebnej vigílie však výzdoba nebola určená pre konzistórium kardinálov, ktoré sa konalo skôr počas dňa, ale pre ekumenickú vigíliu. Keďže sa podujatie konalo niekoľko dní pred tým, ako sa 4. októbra skončí Vatikánom oslavované “obdobie stvorenia”, organizátori napísali, že rastliny sú “pozvaním na oživenie zmyslu pre úžas a vďačnosť za dar stvorenia.”

Dodatočne boli rehoľným predstaviteľom odovzdané “nejaké semienka vo vrecúšku, ktoré im dali zástupcovia štyroch skupín, ktorí pred vigíliou predniesli prezentácie, na znak semien jednoty/synodality, aby ich doma zasadili a nechali rásť (s odkazom na 1 Kor 3, 6 ‘Ja som zasadil, Apollo polieval, ale Boh dal vyrásť’).” 

Ekumenická vigília bola projektom, ktorý sa zrodil najmä z komunity Taizé a bol uvedený do života spolu s Generálnym sekretariátom Biskupskej synody –, ktorý synodu organizuje – a Dikastériom pre jednotu kresťanov. 

Načasovanie podujatia tak blízko synody bolo priamym zásahom dikastéria a o tom, že bude podujatiu predsedať, rozhodol pápež František.

Jeho prepojenie so synodou bolo poznačené aj tým, že o účasť na vigílii boli požiadaní všetci účastníci synody.