MicrosoftTeams-image-810x500.jpg

Vatikán a kardinál Fernández reagujú na nové pochybnosti kardinálov o synode o synodalite

0
Kultúra smrti

Vatikán a kardinál Victor Manuel Fernández, nový prefekt vatikánskeho dikastéria pre náuku viery (DDF), reagovali na nedávno zverejnené dubia piatich kardinálov, ktorí vyjadrili päť kľúčových obáv týkajúcich sa katolíckej náuky v súvislosti so synodou o synodalite.

Päť kardinálov 2. októbra v skorých ranných hodinách v okolí Ríma zverejnilo sériu otázok alebo dubií, ktoré pred vyše mesiacom zaslali pápežovi Františkovi. 

PREHLIADNITE SI: Päť kardinálov napísalo pápežovi Františkovi dubia o obavách týkajúcich sa synody, katolíckej náuky

Dubia napísal a predložil kardinál Walter Brandmüller, bývalý prefekt Pápežského výboru pre historické vedy; Raymond Leo Burke, bývalý prefekt Apoštolskej signatúry; Juan Sandoval Íñiguez, bývalý arcibiskup Guadalajary; Robert Sarah, bývalý prefekt Dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí; a Joseph Zen, bývalý biskup Hongkongu. Brandmüller aj Burke boli signatármi predchádzajúceho dubia predloženého pápežovi v roku 2016 o Amoris Laetitia.

Päť kardinálov poslalo dubia pápežovi Františkovi 10. júla, na ktoré odpovedal listom doručeným 13. júla a datovaným 11. júla. Podľa veterána vatikánskeho spravodajstva Sandra Magistra, ktorý dubiu zverejnil, tento text – sedemstranový dokument napísaný v španielčine – niesol Františkov’ podpis, ale “v liste sa prejavil štýl písania jeho dôveryhodného teológa, Argentínčana Victora Manuela Fernándeza.”

Päť kardinálov následne 21. augusta poslalo pápežovi ďalší list, formulovaný v štýle “áno alebo nie”, keďže pápežova odpoveď bola zrejme “nejasná a neuchopiteľná.”Tá zostala bez odpovede – skutočnosť, ktorá podnietila dnešné’zverejnenie dubia. 

Jich otázky sa týkali piatich bodov a prišli s osobitnou naliehavosťou, keďže upozornili na synodu o synodalite ako na udalosť, “ktorú chcú mnohí využiť na popretie katolíckej náuky práve v otázkach, ktorých sa naša dubia týka.”

Odpovede na dubia otázky boli najmä tieto:

Vo svojej veľmi stručnej odpovedi Fernández – ktorý bol pred niečo vyše 48 hodinami, 30. septembra, vymenovaný za kardinálavyhlásil, že “pápež už odpovedal na ‘dubia’ týchto kardinálov.”

“Nezverejnili odpoveď Svätého Otca, ktorý si napriek mnohým zamestnaniam dal tú námahu a odpovedal na ne,” dodal nový kardinál. “Namiesto zverejnenia týchto odpovedí teraz zverejňujú nové otázky, akoby bol pápež ich otrokom na pochôdzky.”

Päť dubia kardinálov vo vysvetľujúcej nóte uviedlo, že list, ktorý dostali od pápeža 13. júla, “sa neriadil praxou responsa ad dubia [odpovede na otázky].”

Fernández sa pre ABC nevyjadril k novým, presnejším verziám otázok, o ktorých dubia kardináli uviedli, že ich osobitne “preformulovali …, aby vyvolali jasnú odpoveď založenú na večnej doktríne a disciplíne Cirkvi.” 

Vatikán tiež odpovedá

V mimoriadne zriedkavom kroku Vatikán odpovedal aj piatim kardinálom dubia. Na internetovej stránke Vatikánu’bola zverejnená v popoludňajších hodinách, približne šesť alebo sedem hodín po tom, ako sa správa o dubii začala šíriť, Vatikán poskytol list z 11. júla, ktorý piati dubia kardináli dostali od pápeža a ktorý podnietil ich dubium z 21. augusta. (Preloženú verziu môžete najsť tu, pričom originál špaňského dokumentu nájdete tu.)

Čítajte: Teológovia varujú arcibiskupa Fernándeza, ktorý tlačí ‘herézu’ propagovaním Amoris Laetitia

Vatikán tiež zverejnil list Fernándeza pápežovi Františkovi z 25. septembra, v ktorom kardinál žiada, aby pri budúcich príležitostiach citoval z odpovede pápeža’z 11. júla na dubiu. 

List – písaný na stroji, s vlastnoručným podpisom pápeža Františka  obsahoval niekoľko citátov z Amoris Laetitia, Druhého vatikánskeho koncilu a spisov Jána Pavla II. 

V liste sa opakovala jedna z pravidelných fráz pápeža Františka o učení Cirkvi: “hoci je pravda, že Božie Zjavenie je nemenné a vždy záväzné, Cirkev musí byť pokorná a uznať, že nikdy nevyčerpá jeho nepochopiteľné bohatstvo a potrebuje rásť vo svojom porozumení.

Zopakované boli aj komentáre, ktoré predtým vyslovil kardinál Fernández a ktoré naznačovali otvorenosť voči “požehnaniam pre osoby rovnakého pohlavia.”Za predpokladu, že neexistuje “mylné chápanie manželstva,”napísal v liste na podporu prípadov požehnania párov: “keď sa žiada o požehnanie, vyjadruje sa tým prosba o pomoc od Boha, prosba o možnosť žiť lepšie, dôvera v Otca, ktorý nám môže pomôcť žiť lepšie.”

Čítajte: Arcibiskup Fernández naznačuje otvorenosť voči ‘požehnaniam’osobám rovnakého pohlavia; ak nebudú ‘živiť zmätok’

Vychádzajúc z Amoris Laetitia, list ďalej argumentoval ohľadom otvorenosti k “požehnaniam” osobám rovnakého pohlavia:

Kánonické právo by nemalo a nemôže pokryť všetko, ani biskupské konferencie by si nemali nárokovať, že tak robia svojimi rôznymi dokumentmi a protokolmi, pretože život Cirkvi prebieha okrem normatívnych kanálov aj mnohými inými cestami. 

V rámci odpovede na otázku kardinálov či je apoštolský list pápeža Jána Pavla II Ordinatio Sacerdotalis definitívnym vyhlásením, že nie je možné ordinovať ženy, pápež v liste uviedol: "Pápežská cirkev je v súlade s právom:

pripúšťame, že o presnej povahe “definitívneho vyhlásenia“ešte nebola vyčerpávajúco vypracovaná jasná a autoritatívna doktrína.” 

Nie je to dogmatická definícia, a predsa ju majú všetci dodržiavať. Nikto jej nemôže verejne odporovať, a predsa môže byť predmetom skúmania, ako je to v prípade platnosti ordinácií v anglikánskom spoločenstve. 

Brok z Vatikánu a rýchla reakcia kardinála Fernándeza naznačujú, že úradníci za vatikánskymi’múrmi majú mimoriadny záujem na tom, aby nič nebránilo tomu, aby synoda o synodalite prebehla podľa plánu.