tmp_c94363da-d7c6-4a5f-86db-d9c8d770c488-810x500.jpeg

Uväznený záchranár Will Goodman: Tento rok ma náš Pán požehnal kontemplatívnymi 40 dňami za život

31
Kultúra života

Pred niekoľkými dňami sa na celom svete začala najväčšia jesenná kampaň 40 dní za život. Túto medzinárodnú kampaň modlitieb, pôstu a svedectva za život si Všemohúci Boh použil na záchranu nespočetného množstva detí, pomoc tisícom mamičiek a otcov, zatvorenie potratových tovární a pomoc pri obrátení mnohých zástancov potratov a zamestnancov potratového priemyslu! Deo gratias!

Prvýkrát som sa do 40 dní za život (DFL) zapojil veľmi skoro v Madisone v štáte Wisconsin, práve v čase, keď sa začínal plán národnej kampane a keď sa tieto dôležité koordinované modlitbové snahy mali rozšíriť aj mimo miest, kde sa začali v Bryane a College Station v Texase.

PREČÍTAJTE SI: Väznený záchranca Will Goodman: Potom som bol požehnaný, že som mohol pomôcť niekoľkým miestnym pro-life skupinám začať ich vlastné 40 DFL kampane v približne 10 rôznych mestách v troch rôznych štátoch. V priebehu rokov som’mal tú česť zúčastňovať sa na jesenných a jarných kampaniach po celých Spojených štátoch ako modlitebný bojovník, poradca na chodníku, rečník, komunitný pedagóg a organizátor dobrovoľníkov.

Na mojich cestách ako pro-lifer na plný úväzok som počas mnohých rokov od začiatku 40 DFL cestoval od pobrežia k pobrežiu a pripájal sa k veriacim modliacim sa pod chladnou modrou oblohou v Tacome v štáte Washington, v horúčavách v Baton Rouge v Louisiane, v mrazoch na kosť v Duluthe v Minnesote, v mnohých tichých malých mestách roztrúsených po krajine’a v hlučných uliciach Chicaga, Clevelandu, Philadelphie, Bostonu, New Yorku a Washingtonu.

Dnes, keď to píšem, 1. októbra, je nedeľa Rešpektuj život – prvý deň Mesiaca rešpektovania života – venovaný pripomínaniu si posvätného daru každého ľudského života a posvätnej zodpovednosti za obranu každej ľudskej osoby.

Táto prvá októbrová nedeľa je zároveň tradičnou nedeľou reťaze života, v ktorej nespočetné množstvo amerických zástancov života už mnoho desaťročí mlčky bdie na hlavných uliciach a dopravných tepnách svojich miest a obcí a drží nápisy za život v ľudskej reťazi tiahnucej sa na celé bloky… aj kilometre!

Bolo mi cťou pripojiť sa k mnohým odvážnym veriacim aj v tejto misii. Spoločne sme’držali biele obdĺžnikové tabule s nápisom “Potrat zabíja deti” v zúrivej snehovej búrke v Gillette v štáte Wyoming. V rozmočených jesenných dažďoch v Champaigne v štáte Illinois sme niesli nápisy svedčiace o tom, že “potrat škodí ženám”. V teplom slnku v St. Louis v štáte Missouri sme objímali nápisy svedčiace o tom, že “Ježiš uzdravuje a zachraňuje” a minulý rok som sa pripojil k hispáncom v Yonkers v štáte New York s nápismi vyjadrujúcimi posolstvo nádeje: “Adopcia milujúcej možnosti” v angličtine aj v španielčine.

Práve teraz sa v celej krajine a na celom svete zástancovia života spájajú v jednom cielenom duchovnom poslaní. Dnes a počas celého tohto októbra sa zhromažďujeme v blízkom i ďalekom okolí v oddanej modlitbe plus akcii, ora et labora  (modlitba a práca), ako by radil svätý Benedikt, za úplné a úplné ukončenie hrozného ničenia najmenších detí Pána 

Modlíme sa a pracujeme aj za skutočné dobro matiek a otcov pokúšaných potratmi, ako aj za každého posledného podporovateľa potratov či zamestnanca potratového priemyslu. Spoločne prosíme Všemohúceho Boha, aby sa všetky srdcia, vrátane nášho vlastného, premenili, aby sa všade na zemi zaviedla nová kultúra života a lásky.

Týchto 40 dní za život a nedeľa Reťaze úcty k životu a životu je však pre mňa rozhodne iná.

Nemôžem držať v ruke znak. Nie som schopný absolvovať hodinovú modlitbu v najbližšej internátnej nemocnici. Nemôžem hovoriť, pomáhať pri organizovaní alebo radiť na chodníku.

Ano, tento rok je iný. Naozaj veľmi, veľmi iný.

Túto meditáciu píšem, keď sedím vo svojej stiesnenej a chladnej cele na piatom poschodí väznice pre dospelých v Alexandrii vo Virgínii.

Zločin: pokojne si kľaknem v čakárni zariadenia na extrémne neskoré zabíjanie detí vo Washingtone a potom sa tam v tichosti modlím ako svedok hodnoty každej ľudskej bytosti. Svedectvo svedomia, lásky, pravdy.

Čítajte: Jesenná kampaň 40 dní za život sa rozbieha v rekordných 681 mestách po celom svete

Ako toto svedectvo pokračuje, v súčasnosti je to 33. deň môjho uväznenia.

Ja’som tu zavretý spolu s ďalšími siedmimi pokojnými záchrancami, ktorí čakajú na federálny rozsudok za našu nenásilnú priamu akciu, t. j, jednoduchý protest v štýle “sit-in”, alebo skôr záchrannú misiu, ktorú sme mali v zariadení vo Washingtone, kde sa vykonávajú “potraty živých detí”.

Môžeme tu byť až do decembra alebo januára, kým vôbec budeme odsúdení.

Prečo sa to deje? Kvôli veľmi nespravodlivej a manipulatívnej obžalobe ministerstva spravodlivosti sme boli všetci nespravodlivo odsúdení nie za jeden, ale za DVA “násilné” federálne trestné činy. (!?!) Radikálna podpora zabíjania detí zo strany niektorých členov našej federálnej vlády nás všetkých priviedla do tohto bodu, v ktorom v súčasnosti čakáme na potenciálne odsúdenie až na bezprecedentných ELVEN rokov vo federálnom väzení!

Napriek všetkej svojej zneužívajúcej moci a zlobe nám však ministerstvo spravodlivosti nemôže zabrániť v účasti na 40 dňoch za život alebo Mesiaci úcty k životu!

Pripájame sa spolu s vami všetkými k dôležitej trojitej misii 40 DFL - modliť sa, postiť sa a svedčiť za život!

V rámci radikálnejšej duchovnej účasti sa budeme modliť z väzenia. Budeme sa postiť vo väzení. A naše svedectvo za život pokračuje z väzenia.

Z milosti Ježiša Krista’ sa naša zjednotená solidarita stáva skutočnosťou.

Keď’je vo väzení zima, zjednotíme naše modlitby a malé obety s tými, ktorí v 40 DFL trpia vonku v chladnom počasí v Montane a Maine, keď sa modlia pri miestnej potratovej továrni.

Keď je’v cele hlučno, zjednocujeme svoje modlitby a malé obety s tými poradcami na chodníku, ktorí pracujú v mestskom hluku Los Angeles alebo Atlanty. Keď nás dozorcovia hrubo budia uprostred noci alebo skoro ráno pred východom slnka, môžeme zjednotiť svoje modlitby a malé obety s tými modlitebnými bojovníkmi, ktorí sa budia, aby obsadili veľmi neskoré a veľmi skoré hodiny naplánované v prebiehajúcej vigílii.

Ve väzení zjednotíme svoj pôst s vaším. Každý deň máme nariadený pôst od dobrého, zdravého jedla. Neustále sa postíme od našej slobody. V bolesti sa postíme od toho, aby sme boli so svojou rodinou a priateľmi. Ako katolík považujem za najťažší pôst od prijímania Ježiša Krista v požehnanej Eucharistii pri svätej omši. Postíme sa všetci spoločne, pretože je to mocná zbraň, keď sa zjednotíme s Kristom.

Postite sa: Modlite sa s pro-lifermi uväznenými za ich záchrannú činnosť v centre pre neskoré potraty

Globálny potratový holokaust je v jadre duchovným bojom proti diabolským mocnostiam. Počas 40 dní za život si pripomíname Ježišove’ slová, ktoré učia, že niektorých démonov “nemožno vyhnať inak ako modlitbou a pôstom.” (Mt 17, 21)

V tomto duchovnom boji máme my, uväznení záchranári, tú česť pripojiť sa aj k ďalším silným zástancom života, ktorí vzhľadom na svoje výnimočné okolnosti nemôžu byť vonku, modliť sa a radiť v interrupčných centrách, ale napriek tomu sú veľmi dôležitou súčasťou tímu kampane 40 dní za život.

Zmyselne sa pripájame k modlitbám po boku chorých pripútaných na lôžko a tých, ktorí sa o nich s láskou starajú. Modlíme sa s tými silnými staršími modlitebnými bojovníkmi, ktorí sú pripútaní v domovoch dôchodcov. Pripájame sa k matkám alebo otcom, ktorí sú doma s chorými alebo postihnutými deťmi, a k blízkym, ktorí musia zostať doma a starať sa o starých rodičov alebo manželov.

Zajímavé je, že v roku 2023’nedeľa Rešpektujme život pripadá na 1. októbra, čo je sviatok svätej Thérèse z Lisieux! Táto úžasná svätica nás má čo naučiť o sile a účinnosti lásky v ústraní, modlitby a obety. Jej život bol taký duchovne silný, že hoci táto zbožná mladá rehoľníčka, ktorú s láskou nazývali “Malý kvet”, nikdy neopustila svoj karmelitánsky kláštor, napriek tomu je jednou zo spolupatrónov Cirkvi”v oblasti misií!

Podobne ako druhý spolupatrón Cirkvi, svätý František Xaverský, cestoval po celom svete ako aktívny misionár, tak aj sv. Thérèse bola plodná v Božom’misijnom diele prostredníctvom svojho kontemplatívneho života modlitby a obety.

V istom zmysle sa tí, ktorí sa aktívne zúčastňujú jesennej kampane 40 DFL prostredníctvom poradenstva na chodníku, modlitieb a svedectiev v centrách zabíjania alebo vzdelávacích aktivít v prospech života v komunite, podobajú aktívnemu misionárovi jezuitovi svätému Františkovi Xaverskému.

Čítaj: Tu’s why all pro-lifers must support the rescuers väznení kvôli FACE Act

Rôznymi spôsobmi sa my, ktorí sme obmedzení od vonkajšieho aktívneho života, môžeme duchovne podieľať aj na prísnejšie kontemplatívnom rozmere úsilia kampane 40 DFL nasledovaním svätého príkladu kláštornej karmelitánky sv. Thérèse z Lisieux.

Tak ako Cirkev, aj my, zástancovia života, by sme si mali uvedomiť a tešiť sa z krásnej komplementarity aktívnej i kontemplatívnej pro-life práce, aby sme kultúru smrti nahradili prekvitajúcou kultúrou života.

Ktokoľvek ste a kdekoľvek ste:

Aj keby vás náhodou hodili za mreže.

Tento rok ma Pán požehnal kontemplatívnymi 40 dňami života (a ešte niečo!) v “kláštore tvrdých úderov” na “štátom sponzorovanom ústraní.”Pre nás všetkých je kľúč k víťazstvu jednoduchý: spojiť všetky naše modlitby, pôsty a svedectvá s naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom, ktorého vlastná modlitba, pôst a obetavé svedectvo lásky zachránili svet!

Túto mimoriadne dôležitú pravdu si pripomínam, keď vo svojej cele rozjímam nad slovami Písma z antifóny k svätému prijímaniu na nedeľu 1. októbra:

“Tým sme spoznali Božiu lásku: Kristus položil svoj život za nás; tak aj my máme položiť svoj život jeden za druhého.” (1 Jn 3, 16)

Will Goodman bol uznaný vinným (spolu s ďalšími štyrmi osobami) z “konšpirácie proti právam” a porušenia zákona o slobodnom prístupe na kliniky (FACE) za blocking access do neskorých potratov Cesare Santangela’s Washington Surgi-Clinic v centre Washingtonu v októbri 2020. V súčasnosti čaká na rozsudok, je uväznený vo väzenskom centre Alexandria vo Virgínii.