GettyImages-1667965588-810x500.jpg

Mandát na očkovanie COVID vážne poškodil dôveru vo vojenských predstaviteľov USA

15
Neutral

Jako vojenský dôstojník zo štátu Alabama som sa v súvislosti s kontroverziou okolo senátora Tommyho Tubervilla stretol s mimoriadnymi intrigami. Senátor Tuberville spomalil proces povyšovania vlajkových a generálskych dôstojníkov a prispel k pozastaveniu povyšovania viac ako 300 admirálov a generálov.

Tria politickí nominanti, ktorí zastávajú funkciu národných tajomníkov armády, námorníctva a letectva, napísali spoločné stanovisko, v ktorom odsúdili konanie senátora Tubervilla ako škodlivé pre národnú bezpečnosť. Nedávno sa k tomu vyjadrili aj uniformovaní dôstojníci na najvyšších úrovniach. Títo vedúci predstavitelia tvrdia, že okrem obáv o národnú bezpečnosť toto zadržanie poškodzuje aj vojenský personál a ich rodiny.

Nie všetci v armáde súhlasia so služobnými tajomníkmi alebo týmito verejne sa vyjadrujúcimi admirálmi a generálmi. Aj keď za politiku, ktorá túto situáciu sprevádza, sú právom zodpovední iní, je najvyšší čas zverejniť analýzu, ktorá sa zameriava na skutočných bojovníkov a na dôveru verejnosti, ktorá je v stávke.

Svätá dôvera

Nie je dôležitejšia hodnota pre budovanie účinných bojových síl ako dôvera. V publikácii pre Spoločné sily počas pôsobenia vo funkcii predsedu Zboru náčelníkov štábov pod vedením prezidenta Barracka Obamu sa generál Martin Dempsey zamyslel nad obeťami, ktoré priniesli americkí príslušníci počas viac ako desaťročia vojny v Afganistane a Iraku. Jednoznačne vyhlásil, že “posvätný prvok dôvery im [príslušníkom služby] umožnil vytrvať.” To, čo bolo kedysi posvätné, však už zjavne nie je prioritou.

Spôsobov, ktorými naši vysokí vojenskí predstavitelia zradili dôveru príslušníkov služby a amerického ľudu, je veľa a sú špinavé. Takmer v každom závažnom prípade vyšší predstavitelia obišli vozový park, aby ochránili seba a inštitúcie, ktoré viedli, namiesto toho, aby vyvodili zodpovednosť voči jednotlivým veliteľom. Nižšie uvádzame tri najverejnejšie príklady zrady, ktoré viedli k súčasnému nedostatku dôvery a dôveryhodnosti.  

Aj keď vojenskí lídri našli spôsob, ako presvedčiť sami seba, že počas mandátu na očkovanie vakcínou COVID-19 neporušili zákon ani ústavu, desiatky tisíc príslušníkov služby boli presvedčení o opaku. V snahe chrániť sa a bojovať za svoje individuálne práva začali príslušníci služby podávať takmer 40 žalôb proti ministerstvu obrany a svojmu vojenskému vedeniu.  

Riskujem zdôraznenie zjavného, ale toto nie je znakom zdravých a dôveryhodných ozbrojených síl. Nie je to ani znak toho, že vojenskí velitelia majú u značnej časti týchto síl nejakú dôveryhodnosť. Aby toho nebolo málo, všetky tieto zrady pozorne sledovala celá americká armáda a americký ľud.

Zavrhnutie rodín bojujúcich vojakov  

V spoločnom stanovisku služobní tajomníci diskutujú o záťaži, ktorá je kladená na admirálov a generálov, ktorí musia vykonávať dvojitú službu tým, že zastávajú dve funkcie. Uvádzajú, že niektorí z týchto dôstojníkov “sú nútení znášať nákladné odlúčenie od svojich rodín – bolestnú skúsenosť, ktorú poznajú z takmer 20-ročného nasadenia na miestach, ako sú Irak a Afganistan.”Toto vyhlásenie muselo neuveriteľne rozčúliť viac ako 7 000 rodín, ktoré prežili tragickú stratu a trvaléodlúčenie od svojich blízkych v dôsledku vojen v Iraku a Afganistane.

Kde bolo spoločné vyhlásenie ministrov služieb vyzývajúce na skoré ukončenie toho, čo sa stalo nezmyselnou vojnou? Kde bola celá mediálna blamáž týchto služobných tajomníkov, ktorí požadovali zodpovednosť za stratu 13 príslušníkov služby a 7 miliárd dolárov na vybavenie počas spackaného stiahnutia z Afganistanu?"  

Rodiny a priatelia tých, ktorí prišli o život počas globálnej vojny proti terorizmu, sa cítia zradení. K týmto pocitom sa pripája aj 8 400 príslušníkov služby, ktorí boli bez okolkov vyradení pre odmietnutie prijatia núdzovej vakcíny COVID-19. Tisícom prepustených zostali záznamy o závažných pochybeniach a mnohí z nich dostali iné ako čestné (OTH) charakteristiky služby, čo veľmi sťažuje zabezpečenie zmysluplného zamestnania.

Náborová kríza sa vrátila domov 

Služobní tajomníci vo svojom opise zo 4. septembra 2023 tiež upozornili, že mnohým admirálom a generálom vznikajú nepredvídané výdavky a finančný stres z dôvodu, že nedostali ďalšie povýšenie. Tajomníci dokonca uviedli, že niektorí z týchto veliteľov “museli presťahovať svoje rodiny alebo si neočakávane udržiavať dve rezidencie.” Toto je nehorázne tvrdenie len niekoľko mesiacov po tom, čo prepustili tisíce mladších príslušníkov služby z práce a prinútili ich presťahovať svoje rodiny v krátkom čase, aby si našli prácu inde. Žiadny z týchto poškodených príslušníkov služby nemal dve bydliská. Niektoré z týchto rodín skončili bez bydliska.

Jedným z mnohých príkladov je neočkovaný pilot bezpilotného lietadla MQ-9 menom Ben, ktorý bol prepustený za to, že sa postavil za svoje ústavné práva. Po prepustení nemohol predložiť doklad o príjme na prenájom bytu, takže skončil tak, že žil z vozidla so svojou manželkou a deťmi. Nakoniec sa mu podarilo presťahovať do starého a sotva obývateľného karavanu. Spolu s rodinou žil v karavane takmer rok, kým pracoval na viacerých stavbách. Ben a tisíce jemu podobných si zaslúžili niečo lepšie a sú dôkazom toho, že ministerstvo obrany sa o mladších príslušníkov služby nepostará.

Na miesto toho, aby sa pokúsili napraviť škody spôsobené týmto prepúšťaním v oblasti náboru, chcú naši admiráli a generáli namiesto toho sústrediť všetku svoju pozornosť na povýšenie svojich kolegov’. Admirál Christopher Grady, podpredseda Zboru náčelníkov štábov, sa tiež pridal k odsúdeniu zadržiavania povyšovania. Admirál Grady sa posťažoval, že “ľudia si nemôžu’plánovať svoje kroky alebo dostať svoje deti do školy.” Ďalej povedal, že “to má kumulatívne náklady a musíme na to veľmi dbať.”

Prečo nie je admirál Grady naladený na diskrimináciu páchanú na neočkovaných? Len v jednom z mnohých príkladov boli príslušníci armády, ktorí využili svoje právo na náboženskú slobodu podľa prvého dodatku a odmietli vakcínu COVID-19, nútení nosiť červené pásky na rukávoch, aby ostatným naznačili svoj status neočkovaného. Išlo o jasné porušenie ich práv vyplývajúcich z prvého dodatku a zákonov o ochrane súkromia v zdravotníctve HIPAA.

Nedávny op-ed Promotion Hold nebol prvým prípadom, keď sa služobní tajomníci spojili, aby napísali stanovisko. Zjavne si neuvedomovali, že za krízu náboru môžu do veľkej miery ich vlastné politiky a nedostatok zodpovednosti, a tak rok predtým napísali op-ed zameraný na nábor. V tomto článku z 24. októbra 2022,tajomníci služieb vychvaľovali cnosti vstupu do americkej armády a zároveň sa snažili prezentovať mnohé výhody, ktoré majú tí, ktorí do nej vstúpia, k dispozícii. Prisľúbili tiež “bezprecedentný záväzok urobiť z armády miesto, kde všetci, ktorí slúžia, môžu byť bez obťažovania, diskriminácie alebo zneužívania.”

Iróniou osudu je, že len mesiac pred ich článkom spáchal černošský príslušník Navy SEAL Daniel samovraždu po výraznom obťažovaní, diskriminácii a zneužívaní, ktorého sa dopúšťal jeho veliteľský zbor. Daniel odmietol vakcínu COVID-19 a pokúšal sa odísť zo služby. Namiesto toho, aby Danielovi pomohli odísť zo služby, jeho velenie ho zavrelo, izolovalo od ostatných, odobralo mu prístup do priestorov tímu SEAL, odoprelo mu možnosti vojenského výcviku a nútilo ho vykonávať podradné práce. Poslednou oficiálnou službou, ktorú Daniel pred smrťou vykonal pre svoju krajinu, bola základná údržba trávnika pred veliteľským sídlom, na ktoré už nesmel vstúpiť. 

Príbeh Daniela’je príbehom neúnosnej tragédie a nenapraviteľnej škody. Žiaľ, jeho príbeh je len jedným z mnohých. Počas pandémie prišlo o život 1 460 príslušníkov služby v dôsledku samovraždy, pričom iba 96 úmrtí sa údajne pripisuje vírusu. Tieto príbehy tragédie a ujmy sa musia rozprávať, aby sa už nikdy neopakovali.

Zodpovední sa musia zodpovedať. Dovtedy značný počet príslušníkov služby už nebude dôverovať našim uniformovaným a civilným predstaviteľom, že majú morálnu odvahu konať správne, dodržiavať zákony alebo sa postaviť za ústavné práva príslušníkov služby’.  

Historický precedens teraz tiež ukázal Američanom, že naši súčasní vojenskí predstavitelia budú ľahkovážne zaobchádzať so životmi svojich synov a dcér. V opozícii voči povyšovaniu drží Generál vzdušných síl Mark Kelly uviedol, že “sme’na pokraji straty generácie šampiónov.” Tragické je, že generál Kelly má pravdu, hoci nie z dôvodov, ktoré si myslí.

Už dávno nastal čas, keď sa naši vojenskí velitelia musia zodpovedať za svoje zlyhania a zlé politické rozhodnutia. Američania už vedia, že naši vojenskí velitelia sa nebudú zodpovedať. Súčasná náborová kríza je jej prirodzeným dôsledkom.

Americkí občania berú vec do vlastných rúk tým, že si hľadajú zelenšie pastviny inde, kde sa nebude ľahkovážne plytvať ich daňami, nebudú sa pošliapavať ich ústavné práva a ich životy sa nebudú bezstarostne míňať v nezmyselných riekach krvi na nejakej cudzej hranici. 

Robert A. Green Jr. je veliteľom námorníctva v aktívnej službe a autorom knihy Obrana ústavy za nepriateľskou líniou. Jeho názory sú jeho vlastné a nemusia nevyhnutne odrážať názory ministerstva obrany alebo amerického námorníctva.